Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

żelazo

Żelazo

Pierwiastek chemiczny o właściwościach metalicznych należący do 8 (VIIIB) grupy układu okresowego.Fe
Nazwa łacińska
ferrum
26
55,847
1s22s22p63s23p64s23d6
8 grupa; 4 okres
1,64; 1,83
+2; +3 ( +4; +5; +6)
Rok odkrycia
znane od starożytności


Izotopy

W przyrodzie występuje głównie żelazo-A = 56 i niewielkie ilości izotopów 54, 57 i 58. Są to trwałe izotopy nie promieniotwórcze.

Właściwości fizyczne

Żelazo ma cztery odmiany alotropowe. Najbardziej znana odmiana alfa trwała w temperaturze pokojowej. W temperaturze przekraczającej 770oC odmiana alfa przekształca się w odmianę beta. W wyniku tej przemiany żelazo traci swe właściwości magnetyczne. Przejścia w odmiany gamma i delta następują w temperaturach 928 i 1530oC.

Właściwości chemiczne

  • Żelazo tworzy związki na dwóch stopniach utlenienia: II i III. Odpowiadają temu jony: Fe2+ i Fe3+
  • W obecności powietrza i wilgoci żelazo i większość jego stopów ulega zjawisku korozji. Często spotykana czerwonobrunatna warstwa na powierzchni żelaza, zwana rdzą, to mieszanina uwodnionych tlenków żelaza, o przybliżonym wzorze Fe2O3*xH2O.
  • Z powietrzem nie reaguje w temperaturze pokojowej, natomiast po ogrzaniu pokrywa się warstwą tlenków.
  • Po ogrzaniu reaguje z siarką, fosforem, fluorem, chlorowcami i parą wodną.
  • Żelazo tworzy związki z wodorem, borem, węglem, azotem i krzemem.
  • Wchodzi w reakcje z kwasami nieutleniającymi i rozcieńczonym, zimnym kwasie azotowym, tworząc związki na +2 stopniu utlenienia: .
  • W gorącym kwasie azotowym tworzy związki na +3 stopniu utlenienia: .
  • W stężonym kwasie siarkowym i azotowym ulega pasywacji.
  • Związki żelaza IV, V i VI – wartościowego zawierają żelazo w postaci anionu złożonego: FeO32-, FeO43-, FeO42-.

Występowanie

Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej żelazo zajmuje czwarte miejsce. Występuje głównie w postaci minerałów: magnetytu (Fe3O4), hematytu (Fe2O3), limonitu Fe(OH)3, syderytu (FeCO3) i pirytu (FeS2).

Otrzymywanie

Na skalę przemysłową otrzymuje się żelazo z takich rud, jak hematyt (Fe2O3) i magnetyt (Fe3O4). Rudy te redukuje się przez ogrzewanie ich z koksem w wielkim piecu. Zanieczyszczenia usuwa się w piecu martenowskim za pomocą Fe2O3 lub powietrzem w konwertorze Bessemera.

Zastosowanie

Żelazo w postaci czystego pierwiastka znalazło niewiele zastosowań. Głównie wykorzystuje się je do konstrukcji rdzeni elektromagnetycznych. Wykorzystywane jest powszechnie w stopach z węglem i innymi pierwiastkami polepszającymi właściwości mechaniczne i chemiczne stali. Tlenek żelaza (III) Fe2O3 służy do polerowania, jako czerwony pigment i stosowany jest jako substancja magnetyczna w taśmach i dyskach magnetycznych. Jony żelaza w kompleksach z jonami cyjankowymi są popularnymi pigmentami (błękit pruski).


Inne hasła zawierające informacje o "żelazo":

Biegun północny ...

Rak języka ...

Oddychanie komórkowe innymi niż tlen6.2.1 Oddychanie azotanowe6.2.2 Oddychanie siarczanowe6.2.3 Oddychanie węglanami i CO26.2.4 Oddychanie żelazowe i manganowe7 Kalendarium badań nad oddychaniem8 Zobacz też9 Przypisy10 Bibliografia11 Linki ...

Mioglobina pomiędzy helisami E i F, a w jego centrum jest związane koordynacyjnie żelazo w formie jonu Fe2+. Utlenienie jonu żelaza Fe2+ do Fe3+ powoduje ...

Nowa Polityka Ekonomiczna zbudować socjalizm. Wyjaśniając NEP, mówił, że duże zakłady produkujące energię elektryczną, węgiel, żelazo itd. zostaną pod zarządem i kontrolą państwa.Ostatecznie na podstawie decyzji podjętej ...

Sedmídolí ...

Kowary ...

Walonowie ...

Wody gruntowe składniki: mineralne formy azotu (NO2-, NO3-, w wodach zanieczyszczonych: NH4+, CN-, NH3), żelazo (Fe), krzem (Si), substancje organiczne. BibliografiaAleksandra Macioszczyk, Dariusz Dobrzyński, Hydrogeochemia Srefy ...

Amfibolit ...


Inne lekcje zawierające informacje o "żelazo":

010b. Rzym (plansza 18) ...

Krew i choroby układu krwionośnego (plansza 4) ...

Czynności życiowe bakterii (plansza 19) bardzo ważną rolę w krążeniu w biosferze pierwiastków takich jak: azot, siarka, żelazo, czy wodór. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie