Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

gardło

gardło (łac. pharynx) – jest to cewa włóknisto-mięśniowa, kształtu maczugowatego rozciągającą się od podstawy czaszki do VI kręgu szyjnego. U dorosłego człowieka długość gardła wynosi średnio 12-13 cm. Krzyżuje się tam droga pokarmowa z oddechową. Jego najszersza część znajduje się na wysokości kości gnykowej i wynosi 5 cm.
 
Budowa ściany gardła:
błona śluzowa (łac.tunica mucosa) – jest położona najbardziej wewnętrznie, wyściela światło gardła. Jest przedłużeniem błony śluzowej jamy nosowej i jamy ustnej. W części górnej tworzy ją nabłonek migawkowy, w częściach położonych niżej nabłonek wielowarstwowy płaski.
tkanka podśluzowa (łac. tela submucosa) – jest to warstwa tkanki łącznej położonej między błoną śluzową gardła a warstwą mięśniową. Jest ona najgrubsza i najmocniejsza w części górnej, która pozbawiona jest mięśniówki. Górna część tkanki podśluzowej gardła nosi nazwę powięź gardłowo-podstawna.
błona mięśniowa (łac. tunica muscularis) – tworzą ją mięśnie gardła budujące ścianę tylną i ściany boczne.
błona zewnętrzna (łac. tunica adventitia) – tworzy ją cienka warstwa tkanki łącznej zwanej powięzią gardłową. Ku górze przechodzi w powięź gardłowo-policzkową a ku dołowi w tkankę łączną wypełniającą przestrzeń zagardłową.
 
Gardło składa się z następujących części:
część nosowa gardła – nosogardło, jama nosowo-gardłowa (łac. epipharynx lub nasopharynx) – to górna, najwyżej położona część gardła. Jej ścianę górną tworzy sklepienie gardła, które przechodzi ku tyłowi w ścianę tylną. Przy przejściu sklepienia w ścianę tylną u dzieci znajduję się migdałek gardłowy, który z wiekiem ulega zanikowi. W przedniej części sklepienia gardła znajduje się niewielkie skupisko tkanki gruczołowej związane rozwojowo z przysadką mózgową. Ściana przednia nosogardła jest otwarta do przodu i tworzą ją nozdrza tylne, które łączą częścią nosową gardła z jamą nosową. Na ścianie bocznej nosogardła znajduje się ujście gardłowe trąbki słuchowej. To otwór skierowany ku dołowi i do przyśrodka ograniczony od przodu, góry i tyłu podkowiastą wyniosłością spowodowaną wpuklaniem się części chrzęstnej trąbki słuchowej. Przednia część wyniosłości zwana wargą przednią przedłuża się ku dołowi tworząc krótki fałd trąbkowo-podniebienny. Część górno-tylna wyniosłości zwana wałem trąbkowym jest wyższa i grubsza. Na wale trąbkowym znajduje się małe skupisko tkanki limfatycznej zwane migdałkiem trąbkowym. Wał trąbkowy przedłuża się ku dołowi w fałd trąbkowo-gardłowy. Od dołu ujście gardłowe trąbki słuchowej zwęża wyniosłość zwaną wałem dźwigacza, która jest wywołana przez biegnący pod błoną śluzową mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego. Za ujściem gardłowym trąbki słuchowej pomiędzy wałem trąbkowym a tylną ścianą gardła znajduje się niewielka zagłębiona przestrzeń zwana zachyłkiem gardłowym. Uważa się, że jest on pozostałością drugiej wewnętrznej kieszonki skrzelowej. Ściana dolna nosogardła jest otwarta ku dołowi, jednak zalicza się do niej tylna (górna) powierzchnia podniebienia miękkiego.
 
część ustna gardła – gardło środkowe (łac. mesopharynx) – to przedłużenie otwartej do dołu jamy nosowo-gardłowej. Granica między częścią nosową a ustną gardła jest poziomą linia przechodzącą przez poziom połączenia podniebienia twardego z miękkim. W skład ściany przedniej wchodzi nasada języka wraz z migdałkiem językowym oraz leżące tuż za nim dołki przednagłośniowe (zajęzykowe). Ścianę boczną ograniczają dwa łuki: przedni czyli łuk podniebienno-językowy oraz tylny czyli łuk podniebienno-gardłowy. Między łukami znajduję się nisza migdałkowa, w której znajduje się migdałek podniebienny. Górna część niszy migdałka, położona nad migdałkiem nosi nazwę dołu nadmigdałkowego. U podstawy łuku podniebienno-językowego w miejscu gdzie dochodzi on do nasady języka znajduje się przestrzeń określana jako rowek językowo-migdałkowy. Ściana tylna leżąca na wysokości mniej więcej trzeciego kręgu szyjnego, graniczy od tyłu z wąską przestrzenią zagardłową i z kręgosłupem. Na błonie śluzowej ściany tylnej znajdują się liczne rozsiane grudki chłonne oraz dwie linie schodzące prawie pionowo ku dołowi, będące także skupiskami tkanki limfatycznej. Są to sznury boczne.
 
część krtaniowa gardła – gardło dolne (łac. laryngopharynx) – stanowi ona przedłużenie gardła środkowego i rozciąga się od poziomu linii przechodzącej przez górny brzeg nagłośni. Granicę dolną stanowi krawędź dolna chrząstki pierścieniowatej krtani, poniżej której gardło przechodzi w przełyk na wysokości VI kręgu szyjnego. Część krtaniowa gardła ku przodowi i pośrodkowo łączy się z przedsionkiem krtani poprzez wejście do krtani, które ograniczone jest przez: górny brzeg nagłośni, fałdy nalewkowo-nagłośniowe, nalewki (uwypuklenia błony śluzowej pokrywające chrząstki nalewkowate) okolicę międzynalewkową. Bocznie i nieco poniżej wejścia do krtani, obustronnie, pomiędzy fałdami nalewkowo-nagłośniowymi a płytką chrząstki tarczowatej znajdują się zachyłki gruszkowate. Stanowią one część drogi pokarmowej. W ich górnej części znajduje się fałd błony śluzowej powstający przez uwypuklenie przechodzącej pod błoną śluzową gałęzi wewnętrznej nerwu krtaniowego górnego. W zachyłkach gruszkowatych mogą zatrzymywać się ciała obce. Przyśrodkowo od zachyłków gruszkowatych znajduje się jeszcze jedna ważna przestrzeń anatomiczna gardła dolnego.
 
Wśród mięśni gardła wyróżniamy: dźwigacze (łac. levatores) i zwieracze (łac. constrictores). W skład mięśni dźwigaczy gardła wchodzą:
  • mięsień rylcowo-gardłowy, który rozpoczyna się na wyrostku rylcowatym kości skroniowej, biegnie przez szczelinę pomiędzy mięśniem zwieraczem gardła górnym i środkowym, ku przodowi i na dół rozprzestrzeniając się na wewnętrznej powierzchni mięśniówki okrężnej gardła. Jego końcowe włókna dochodzą do chrząstki tarczowatej i pierścieniowatej oraz do bocznego brzegu nagłośni tworząc fałd gardłowo-nagłośniowy. Mięsień rylcowo-gardłowy wraz z innymi mięśniami odchodzącymi od wyrostka rylcowatego tworzy tzw. bukiet Riolana.
  • mięsień podniebienno-gardłowy, który odchodzi od rozcięgna podniebienia miękkiego oraz od haczyka wyrostka skrzydłowatego kości klinowej. Czasami może się on także rozpoczynać od chrząstki trąbki słuchowej, następnie jego włókna łączą się z włóknami mięśnia rylcowo-gardłowego.
Do mięśni zwieraczy gardła należą:
  • mięsień zwieracz gardła górny posiadający trzy przyczepy początkowe: część skrzydłowo-gardłowa – na blaszce przyśrodkowej wyrostka skrzydłowatego kości klinowej; część policzkowo-gardłowa – na szwie skrzydłowo-żuchwowym; część żuchwowo-gardłowa – na kresie żuchwowo-gnykowej; część językowo-gardłowa – na brzegach mięśni języka.
  • mięsień zwieracz gardła środkowy, który rozpoczyna się na kości gnykowej: rogi większe i rogach mniejszych.
  • mięsień zwieracz gardła dolny rozpoczynający się na chrząstkach krtani chrząstce tarczowatej – jej kresie skośnej – oraz na chrząstce pierścieniowatej.
Włókna mięśni zwieraczy gardła biegną skośnie i ku górze obustronnie spotykając się pośrodkowo w łącznotkankowym paśmie zwanym szwem gardła. Rozpoczyna się on na podstawie czaszki – na guzku gardłowym kości potylicznej – i przebiega przez całą długość tylnej, zewnętrznej ściany gardła. Jego włókna w części górnej łączą się z powięzią gardłowo-podstawną tworząc grube więzadło gardłowe pośrodkowe. Dolny odcinek włókien mięśnia zwieracza gardła dolnego biegnie poziomo tworząc mięsień pierścienno-gardłowy. Pomiędzy wyżej położoną częścią mięśnia zwieracza dolnego, którego włókna biegną jeszcze skośnie a częścią dolną, powstaje często łącznotkankowy rozstęp trójkątnego kształtu zwany trójkątem Kiliana. Część dolna mięśnia pierścienno-gardłowego, której włókna biegną poziomo łączy się z początkowym odcinkiem mięśniówki przełyku.
 
Najważniejszą tętnicą doprowadzającą krew do gardła jest tętnica gardłowa wstępująca odchodząca od tętnicy szyjnej zewnętrznej. Zaopatruje ona swoimi gałązkami również migdałki podniebienne i ujście gardłowe trąbki słuchowej. Dodatkowo w unaczynieniu gardła (głównie części nosowej) biorą udział tętnica podniebienna zstępująca – od tętnicy szczękowej i tętnica podniebienna wstępująca – od tętnicy twarzowej oraz tętnica gardłowa najwyższa – od tętnicy klinowo-podniebiennej. Część krtaniowa gardła unaczyniona jest przez tętnicę tarczową górną.
 
Część nosowa gardła unerwiona jest czuciowo przez nerw trójdzielny głównie za pośrednictwem zwoju skrzydłowo-podniebiennego. Część ustna gardła czuciowo unerwiona jest przez gałęzie nerwu językowo-gardłowego a część krtaniowa od nerwu krtaniowego górnego. Ruchowo mięśnie gardła unerwione są przez gałązki nerwu językowo-gardłowego i nerwu błędnego. Mięsień zwieracz górny gardła unerwiony jest przez gałąź wewnętrzną nerwu dodatkowego, która dołącza do nerwu błędnego między jego zwojem górnym a dolnym oraz przez gałęzie gardłowe nerwu językowo-gardłowego. Mięsień zwieracz dolny gardła zaś jest unerwiony przez gałąź zewnętrzną nerwu krtaniowego górnego.


Inne hasła zawierające informacje o "gardło":

Rak języka zacząć naciekać rowek językowo-migdałkowy, trójkąt zatrzonowcowy, szerzyć się w kierunku gardła , przestrzeni przygardłowej . Szerzenie się raka języka w kierunku w/w struktur znacznie pogarsza rokowanie. ...

Kichanie ...

Wrażenie ...

Kopciuszek zwyczajny ma szary grzbiet, kark, wierzch głowy i boki, podczas gdy przód głowy, gardło i pierś pozostają czarne. Lotki drugorzędowe mają białą wstawkę. Tęczówki oczu ...

Rybołów ...

Dmitrij Bystroletow fakt, że miała męża uznanego za wroga ludu, popełniła samobójstwo, podrzynając sobie gardło kuchennym nożem. Staruszka matka zaś otruła się.Po wyjściu na wolność Bystroletow ...

Wielki Głód na Ukrainie jakiejkolwiek strony, mając na utrzymaniu jeszcze syna, zabiła swoją córkę podrzynając jej gardło. Po zabójstwie położyła jej ciało na ławce, przykryła i poszła spać. ...

Ławrientij Beria znienacka chwycili wówczas Berię za ręce i nogi, a Nikita Chruszczow za gardło. Miał on w ten sposób udusić Berię osobiście[]. Czy Beria zgładził ...

Kubki smakowe ...

Śpiew tchawica i płuca wraz z mięśniami brzucha , mięśniami dna miednicy i przeponą jama gardłowa i jama nosowa wspólnie zwane nasadą język , zęby , wargi , podniebienie Podparcie oddechoweWbrew ...


Inne lekcje zawierające informacje o "gardło":

130. Narządy zmysłów człowieka (plansza 14) ...

Układ oddechowy (plansza 4) 7. tchawica, 8. przełyk, 9. zatoka czołowa, 10. zatoka klinowa, 11. migdałek gardłowy, 12. ujście gardłowe trąbki słuchowej (trąbki Eustachiusza), 13. podniebienie, 14. migdałek ...

U lekarza - At the doctor`s (plansza 26) width=770 > Human body Ciało ludzkie 1. HEAD głowa 2. NECK kark 3. THROAT gardło 4. SHOULDER bark 5. ARM ramię 6. ELBOW łokieć 7. WRIST nadgarstek 8. FINGER palec 9. CHEST ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie