Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Świadkowie Jehowy

Świadkowie Jehowy

Świadkowie Jehowy
Religia Chrześcijaństwo
Klasyfikacja główna Restoracjonizm
Forma organizacji Hierarchiczna
Założyciel(e) Charles Taze Russell
Czas założenia 1876 – początek ruchu badackiego ,
1931 – obecna nazwa
Miejsce założenia Pensylwania i Nowy Jork
Wyznanie macierzyste Badacze Pisma Świętego
Zasięg geograficznyogólnoświatowy
Liczba wiernychok. 7 313 120 osób (2009 rok)
Liczba zborów105 298
Strona internetowa
Artykuł z serii
Świadkowie Jehowy
Dzieje
Geneza
Chrześcijaństwo · Restoracjonizm
Historia
Badacze Pisma Świętego
Wierzenia i praktyki
Nauki

Imię Boże · Antytrynitaryzm · Dni ostatnie
· Armagedon · Odstępstwo
Królestwo Boże · Zbawienie · Dusza

Zebrania

Sala Królestwa · Sala Zgromadzeń
Pieśni Królestwa · Modlitwa
Wykład publiczny · Studium Strażnicy
Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej
Zebranie służby · Zborowe studium Biblii

Szczególne wydarzenia
Kongres · Chrzest
Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa
Organizacja i działalność
Struktura organizacyjna
Ciało Kierownicze · Towarzystwo Strażnica
Starszy zboru · Sługa pomocniczy
Betel · Zbór · Głosiciel · Pionier · Szkoła Gilead
Służba Informacji o Szpitalach
Publikacje
Strażnica · Przebudźcie się!
Nasza Służba Królestwa
Biblia w Przekładzie Nowego Świata
Prezesi Towarzystwa Strażnica
C. T. Russell · J. F. Rutherford
N. H. Knorr · F.W. Franz · M. G. Henschel
D. A. Adams · M. H. Larson
Świadkowie Jehowy wydają swoje publikacje w 537 językach (na zdjęciu: dwutygodnik Strażnica , wydawany w 182 językach w prawie 40-milionowym nakładzie).
W okresie nazizmu część Świadków Jehowy (głównie niemieckich) za praktykowanie swojej wiary zostawała osadzana w obozach koncentracyjnych , gdzie ok. 1/3 z nich była oznaczana fioletowym trójkątem.
Sala Królestwa Świadków Jehowy.
Przykładowe głoszenie przez Świadków Jehowy "od domu do domu" (w Portugalii).
Zebranie Świadków Jehowy w Sali Królestwa w Portugalii.
Przykładowe zgromadzenie na Sali Zgromadzeń – zgromadzenia obwodowe i specjalne (Carnaxide w Portugalii).
Przykładowy doroczny kongres na stadionie (Turyn, 2009).
Przykładowy Chrzest nowych członków – przez całkowite zanurzenie w wodzie – na kongresie.
Świadkowie Jehowy dodatkowo studiują Biblię osobiście lub czynią to w gronie rodzinnym (tzw.wielbienie Boga w gronie rodzinnym), prócz tego codziennie analizują fragment z Biblii ( Codzienne badanie Pism ).

Świadkowie Jehowy (pełna nazwa: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) – restoracjonistyczny [1] związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa i przekonany o zbliżającym się Armagedonie . Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego (zob. Badacze Pisma Świętego ), należącego do wyznań millenarystycznych . Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1872 r. w Pensylwanii ( USA ). Obecnie liczy około 7,3 miliona członków.

Świadkowie Jehowy są znani z działalności ewangelizacyjnej i swoich publikacji (najbardziej znane: " Strażnica " oraz " Przebudźcie się! "). W Polsce zarejestrowani jako: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce.

Spis treści

Historia

Wierzenia

Doktryny Świadków Jehowy są zatwierdzane przez Ciało Kierownicze , które odpowiada za interpretację Pisma Świętego. Przed reorganizacją w 1976 roku nauki zatwierdzał prezes Towarzystwa Strażnica . Nauczają, że zmiany doktrynalne są wynikiem stopniowego objawiania i coraz lepszego rozumienia. Wszelkie nauki wprowadzone przez Ciało Kierownicze obowiązują wszystkich Świadków Jehowy, chyba że została wskazana jako "sprawa sumienia".

 1. Biblia : Świadkowie Jehowy są przekonani, że wyłącznie Biblia jest Słowem Bożym (przyjmują kanon protestancki , nie uznają za natchnione tzw. ksiąg deuterokanonicznych Starego TestamentuNowy Testament uznają cały za natchniony). Odrzucają tzw. Tradycję Apostolską oraz wszystkie inne tradycje pozabiblijne, trzymają się Biblii jako podstawy wszystkich swoich wierzeń, którą mogą zrozumieć dzięki pośrednictwu Ciała Kierowniczego.
 2. Bóg: Świadkowie Jehowy wierzą w Jednoosobowego Boga, Jehowę i oddają cześć tylko jemu, jako jedynemu prawdziwemu Bogu. Nie wierzą, że Ojciec, Syn i Duch Święty są hipostazami Trójosobowego Boga ( antytrynitaryzm ) - stąd ich wierzenia nie są tożsame z chrześcijaństwem . Kładą duży nacisk na posługiwanie się imieniem Boga.
 3. Duch Święty : Wierzą, że jest czynną siłą (mocą) Bożą, nieosobową energią, za pośrednictwem której Bóg wykonuje swoją wolę.
 4. Jezus Chrystus : Wierzą, że jest jednorodzonym Synem Boga, pierwszą istotą stworzoną przez Boga, oraz że:
  • był pierwszym stworzeniem Boga;
  • istniał w postaci duchowej (podobnie jak Bóg i aniołowie); zanim został człowiekiem, do której to postaci powrócił po wstąpieniu do Nieba ;
  • uczestniczył razem z Bogiem w stwarzaniu świata materialnego i duchowego;
  • jego życie zostało przeniesione z Nieba do łona dziewicy Marii ;
  • jego złożone w ofierze doskonałe ciało ludzkie umożliwia wszystkim wierzącym dostąpienie zbawienia i życia wiecznego;
  • od jesieni roku 1914 z upoważnienia Bożego króluje w Niebie (nad Ziemią zapanuje wkrótce po Armagedonie i będzie nad nią panować przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie);
  • archanioł Michał , o którym mówi Biblia, jest Jezusem Chrystusem w swym bycie przedludzkim i po powrocie do nieba;
  • Abaddon , o którym wspomina Księga Apokalipsy, to Jezus Chrystus;
  • został zgładzony na palu męki, a nie na krzyżu ;
  • po zmartwychwstaniu nie posiadał ciała fizycznego.
 5. Królestwo Boże : Wierzą, że Królestwo Chrystusa jest jedyną nadzieją dla ludzkości; będzie nim rząd znajdujący się w Niebie, złożony z Jezusa oraz 144 000 wybranych (tzw. pierwsze owce, których liczba nie jest jeszcze pełna), namaszczonych duchem chrześcijan; że już wkrótce zostanie zniszczony obecny zły świat ze wszystkimi ludzkimi rządami i religiami, i zostanie zaprowadzony nowy porządek na świecie, w którym zapanuje sprawiedliwość i pokój. Pozostali zbawieni będą żyć w raju na przemienionej ziemi, na podobieństwo Adama i Ewy . Chrystus będzie Królem, panując nad ziemią przez 1000 lat, po czym odda władzę swemu Ojcu, Jehowie.
 6. Ziemia : Wierzą, że pierwotnym zamierzeniem Bożym wobec Ziemi było, aby była w całości zaludniona czcicielami Stwórcy i że Bóg nie zmienił swojego zamierzenia co do ludzi i Ziemi. Wierzą, że w momencie "końca systemu rzeczy", tj. kiedy wojna światowa Armagedonu zniszczy zło tego świata i tych z ludzi, którzy nie spełniają wymagań Jehowy, zbawione osoby będą cieszyć się życiem wiecznym jako doskonali ludzie i że wszyscy zmarli, zachowani w pamięci Bożej, zostaną wskrzeszeni .
 7. Śmierć : Wierzą, że zmarli przestają istnieć (człowiek nie posiada duszy , która żyłaby po śmierci ciała, lecz jest "duszą żyjącą" – ciało i dusza są jednym); że nie odczuwają cierpień ani przyjemności w dziedzinie duchowej; że istnieją tylko w pamięci Boga i dlatego całą nadzieją człowieka na przyszłe życie jest zmartwychwstanie.
 8. Zbawienie : Wierzą, że jest ono tym, co daje ratunek, ocalenie, wybawienie od śmierci lub niebezpieczeństwa. Jehowa, poprzez swego Syna, zapewni wszystkim prawdziwym chrześcijanom wybawienie z teraźniejszego, niegodziwego świata oraz wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. Dla wielkiej rzeszy wiernych sług Jehowy, żyjących w dniach ostatnich (jakie świadkowie uznają od roku 1914), zbawienie będzie oznaczać zachowanie życia w wielkim ucisku tj. czasem prześladowań przed wybuchem Armagedonu.
 9. Dni ostatnie : Wierzą, że po 2520 latach od roku 607 p.n.e. (rok, który uznają za datę zburzenia Jerozolimy przez Nabuchodonozora II ), czyli w roku 1914 nastąpiło niewidzialne wstąpienie Jezusa na tron w Niebie, od którego określają czas dni ostatnich tego złego systemu rzeczy czyli obecnych złych rządów na ziemi. Wierzą, że ludzie miłujący prawość (tj. słudzy Jehowy) ocaleją z nadchodzącej zagłady i będą mogli żyć na oczyszczonej Ziemi.
 10. Oddzielenie od świata: Usilnie starają się nie należeć do obecnego świata, tzn. odcinają się od różnego rodzaju aktywności publicznej. Według nich miało to być jedną z cech naśladowców Jezusa. Starają się okazywać bliźnim szczerą miłość , ale nie biorą udziału w życiu politycznym ani w służbie wojskowej , policyjnej czy innej służbie mundurowej, mającej związek z walką lub używaniem broni . Dbają o zaspokajanie potrzeb materialnych swoich rodzin oraz współwyznawców, ale unikają pogoni za dobrami materialnymi i sławą, a także za rozmaitymi rozrywkami.
 11. Odstępstwo : W przypadku kiedy ujawni się, że jakiś świadek postępuje wbrew zasadom wiary lub publicznie odejdzie od jakiejkolwiek doktryny wiary, a nie okaże skruchy wobec Komitetu Sądowniczego złożonego ze starszych zboru , zostanie wykluczony ze społeczności, z możliwością powrotu, jeśli zmieni swoje postępowanie lub zdanie co do nauki Towarzystwa Strażnica (do czasu powrotu będzie traktowany jako odstępca, co oznacza unikanie z nim wszelkich kontaktów). Wykluczony może przychodzić na zebrania religijne do Sali Królestwa , jednak nie może się na nich wypowiadać i kontaktować się z obecnymi.
 12. Armagedon : Według Świadków Jehowy jest to nadchodząca powszechna "wojna w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga" ( Ap 16:14,16). Określenie to odnosi się zwłaszcza do "miejsca [po grecku to'pon, tzn. stan, sytuacja]", gdzie ziemscy władcy polityczni są zgromadzani przeciwko Jehowie i Jego Królestwu pod władzą Jezusa Chrystusa. Wyrazem ich sprzeciwu ma być na końcu ogólnoświatowa akcja przeciwko świadkom Jehowy na Ziemi – widzialnym przedstawicielom Królestwa Bożego.
 13. Wielki Babilon : "Ogólnoświatowe imperium religii fałszywej" – zaliczają się do niego wszystkie pozostałe religie; Kościół katolicki uznają za jego bardzo ważną część. Ma być zniszczony przez Szkarłatną Bestię, tj. różne organizacje międzynarodowe z Organizacją Narodów Zjednoczonych na czele.
 14. Szkarłatna Bestia: Różne organizacje polityczne świata z ONZ na czele, które mają w czasach końca zniszczyć Wielki Babilon (tzn. wszystkie fałszywe religie), a następnie mające zacząć prześladować "religię prawdziwą", tj. Świadków Jehowy.
 15. 144 000: Świadkowie Jehowy wierzą, że Bóg wybrał spośród ludzi 144 000 jako tzw. 'pierwsze owce', klasę ludzi, nazywanych "Niewolnikiem wiernym i roztropnym", których Bóg natchnął swoim duchem, by kierowali religią prawdziwą. Mają oni w przyszłości współkrólować z Jezusem Chrystusem przez 1000 lat w niebie po Armagedonie. Są oni powoływani od czasów Chrystusa aż do dziś. Obecnie ich liczba (żyjących) oscyluje wokół 9 tysięcy osób.
 16. Maria , matka Jezusa: Wierzą, że kiedy został poczęty Jezus, Maria była w narzeczeństwie z Józefem i była dziewicą aż do rozwiązania . Następnie jeszcze miała przynajmniej kilkoro dzieci. Uważają, że należała do grona pierwszych uczniów Jezusa, na których został wylany Duch święty w dniu Pięćdziesiątnicy 33 r. n.e. .

Praktykowanie wiary

Zdaniem Świadków Jehowy, prawdziwa religia kładzie nacisk na przestrzeganie Bożych przykazań i miłość bliźniego. Idąc za swoim zrozumieniem nauk, zawartych w Piśmie Świętym:

Organizacja i członkostwo

Świadkowie Jehowy mają organizację zarządzaną w sposób określany przez nich jako teokratyczny ; składają się na nią instytucje prawne i biura Oddziałów. Na instytucje prawne składa się " Pensylwańskie Biblijne i Traktatowe Towarzystwo Strażnica ", do którego należą prawa autorskie publikacji Świadków Jehowy , "Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica" zarządzające majątkiem oraz inne korporacje.

Nad kwestiami religijnymi czuwa Ciało Kierownicze Świadków Jehowy (liczba członków zmienia się, ale zwykle liczy ono kilkunastu członków), decydujące we wszystkich sprawach doktryny i organizacji. Ciału Kierowniczemu podlega 6 komitetów regionalnych, nadzorujących biura oddziałów z komitetami oddziałów na czele. Oddziały (obecnie 118) dzielą się na okręgi (nadzorowane przez nadzorców okręgów), które dzielą się z kolei na obwody (nadzorowane przez nadzorców obwodów). W obwodzie istnieje zwykle około 20 zborów (których jest aktualnie na świecie 105 298), nadzorowanych przez starszych zboru , którzy do pomocy mają sług pomocniczych .

W Polsce biuro oddziału mieści się w Nadarzynie koło Warszawy. Podmiotem reprezentującym Świadków Jehowy w Polsce jest " Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce ".

Według własnych statystyk[4][5] w sprawozdaniu za rok 2009 maksymalnie 7 313 173 głosicieli , tj. osób, które systematycznie prowadzą służbę kaznodziejską, ochrzczonych i nieochrzczonych w 15 298 zborach. W Polsce liczba ta wyniosła maksymalnie 126 518 (przeciętnie: 125 679) w 1813 zborach. Szacuje się, że podczas jedynego w roku święta religijnego Świadków Jehowy – Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa , było obecnych w 2009 roku 18 162 323 osoby na całym świecie. W Polsce 210 945 Świadków Jehowy, osób zainteresowanych ich wiarą oraz innych zaproszonych.

Prezesi Towarzystwa Strażnica

Publikacje

Świadkowie Jehowy są aktywni w rozpowszechnianiu swojej religii. Publikacje wydają w 537 językach (w formie drukowanej, elektronicznej, fonicznej i wizualnej)[7] (w tym w 407 językach "on-line"[8]); oraz czasopism, z których najbardziej znane to " Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy " w 182 językach w nakładzie ponad 39,6 milionów egzemplarzy i " Przebudźcie się! " w 84 językach w nakładzie ponad 39,91 milionach egzemplarzy. Wydali również Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata które ukazało się do tej pory w nakładzie ponad 165 mln. egzemplarzy w 87 językach.

Status religii oraz legalność

Świadkowie Jehowy w Polsce w celu ułatwienia importu swoich publikacji zarejestrowali się w 1985 roku jako spółka pod nazwą Strażnica — Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce"[9]. 12 maja 1989 roku zostali oficjalnie zarejestrowani i zalegalizowani w ówczesnym Urzędzie do Spraw Wyznań jako związek wyznaniowy pod nazwą Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. Od 31 stycznia 1990 roku są wpisani do nowego rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych jaki utworzono, pod nr 34.[10][11]

Wiele międzynarodowych organizacji świeckich, także sądowniczych, uznaje ich jako znaną religię, obecnie w większości krajów świata są oni zarejestrowani jako legalny związek wyznaniowy. Czasami Świadkowie Jehowy w zależności od ustawodawstwa wymieniani są jako sekta . We Francji sąd uznał, że Świadkowie Jehowy są sektą, co nie zmieniło statusu prawnego twierdzącego, że są nadal zalegalizowanym związkiem wyznaniowym[12].

W Sądzie Najwyższym USA do końca 1998 r. toczyło się 71 spraw z udziałem Świadków Jehowy, z których około dwie trzecie skończyło się wyrokiem korzystnym dla tego ruchu religijnego. Procesy przeciwko temu związkowi religijnemu toczą się także w Gruzji i Rosji .

Obecnie zakaz lub znaczne ograniczenia ich działalności obowiązują w 30 krajach: komunistycznych ( Chiny , Turkmenistan [13], Korea Północna , Laos , Wietnam ) oraz w państwach islamskich : ( Algieria , Afganistan , Arabia Saudyjska , Bahrajn , Dżibuti , Egipt [14], Erytrea - gdzie w 1994 roku odebrano im obywatelstwo i wiele z nich od tego czasu przebywa w więzieniach [15][16], Irak , Iran , Jemen , Jordania , Katar , Komory , Kuwejt , Libia , Malediwy , Maroko , Oman , Somalia , Syria , Tunezja , Uzbekistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie ) oraz Singapur i Tadżykistan [17][18][19][20][21][22][23][24]. Ogółem w wyżej wymienionych krajach nastąpił w ciągu 2007 roku ponad 15-procentowy wzrost aktywnych wyznawców[25].

Statystyka

Oficjalna szacunkowa liczba aktywnych głosicieli organizacji Świadków Jehowy na świecie – również nieochrzczonych (1945-2008)
Szacunkowa liczba nowo ochrzczonych i odejść (w tym zgony) z organizacji świadków Jehowy na świecie (1990-2000)[26][27]
Szacunkowa liczba nowo ochrzczonych i odejść (w tym zgony) z organizacji świadków Jehowy w Polsce (1990-2000)[26][27]

Kontrowersje i krytyka

Zdjęcie Bet Sarim: "Domu książąt", zbudowanego w 1929 przez Josepha Rutherforda w San Diego w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Patriarchów Starego Testamentu, którzy mieli w nim zamieszkać. Sprzedany w 1948 roku

Świadkowie Jehowy zwracają na siebie uwagę krytyki w związku z ich doktryną, tłumaczeniem Biblii, stosunkiem do zagadnień zdrowia czy rozpatrywania przypadków nadużyć seksualnych. Znanym krytykiem organizacji jest były członek jej Ciała Kierowniczego , Raymond Franz .

Przekład i podstawy biblijne wiary

Krytycy zwracają uwagę[], że wbrew deklarowanemu przez świadków oparciu się tylko na Biblii nauczają, że muszą opierać się na swoim ' Niewolniku ' bez którego pośrednictwa poznanie Biblii byłoby znacznie ograniczone, a także którego by nie osiągnęli, gdyby się nie przyłączyli lub odeszli z organizacji i czytali tylko Biblię[28][29][30][31].

Zarzuty wśród wielu biblistów[] wzbudza przekład Biblii Świadków Jehowy, zwany Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata . Były świadek Jehowy, kanadyjski historyk James Penton, krytykuje Towarzystwo Strażnica za odmowę ujawnienia nazwisk i wykształcenia tłumaczy ich przekładu[32]. Organizacja stwierdziła, że członkowie komitetu tłumaczenia życzyli sobie pozostać anonimowi, by w ten sposób wywyższyć imię Boga[33]. Towarzystwo Strażnica stwierdziło, że "tłumaczenie samo świadczy o (...) kwalifikacjach [tłumaczy]"[34]. Były członek Ciała Kierowniczego Raymond Franz twierdzi, że tylko jeden członek komitetu tłumaczącego, Fredrick W. Franz, posiadał kwalifikacje do tego zadania[35]. Krytycy zwracają uwagę[] również na fakt, że przekład na język polski "jest przekładem angielskiej wersji językowej"[36], gdzie oryginalne języki jedynie uwzględniono. Z drugiej strony, inny krytyk zauważa, że polski przekład nie reprezentuje wersji angielskiej, lecz tekst hebrajski[37]. Choć część wersetów uznawana jest[] za wierną źródłom, a wybrane rozwiązania bronią się wobec innych polskich tłumaczeń[38], niektórzy bibliści zwracają uwagę, że tłumaczenia licznych wersetów - podobnie jak przekłady katolickie, protestanckie i żydowskie[39] - wspierają niektóre praktyki i doktryny Świadków Jehowy[40][41][42][43][44]. Według Michała Wojciechowskiego , przekład jest miejscami dosłowny, zaś gdzie indziej zmienia brzmienie oryginału, a nawet go fałszuje, zacierając miejsca mówiące o boskości Jezusa[45]. Teologowie skrytykowali także wstawienie przez tłumaczy Przekładu Nowego Świata imienia Jehowa 237 razy w Nowym Testamencie w miejscach gdzie słowo to nie jest użyte w manuskryptach greckich i w większości nie są cytatami ze Starego Testamentu[46][47] i opiera się jedynie na kilku współczesnych tłumaczeniach na język hebrajski.

Zarzuca się także, że wbrew świadectwom ze starożytności[48][49][50] na temat kształtu krzyża , na którym zginął Chrystus, zamianę w 1936 roku tradycyjnego określenia krzyż na pal męki [51]. Wprowadzoną zmianę uzasadniają znaczeniem greckiego terminu stauros , który w czasach apostolskich miał oznaczać wg niektórych znawców pal, a nie dwubelkowy krzyż[52][53].

Doktryny

Publikacje Świadków Jehowy prezentowały wiele przewidywań na temat wydarzeń na świecie w przekonaniu, że zostały one zapowiedziane w Biblii[54]. Brak potwierdzenia się tych wydarzeń, a w szczególności w odniesieniu do dat i czasu końca świata czy wydarzeń – 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1975, 'Pokolenie 1914' doprowadziła do zmian lub rezygnacji z niektórych doktryn. Ich publikacje twierdziły, że Świadkowie Jehowy (a wcześniej Badacze Pisma Świętego – wcześniejsza nazwa) Bóg używa jako proroków[55][56][57] i stopniowo prowadzi jego zwolenników do jaśniejszego zrozumienia jego woli[58].

Dzieje Doktryn Eschatologicznych Świadków Jehowy
Początek czasów końcaPowrót ChrystusaChrystus obejmuje KrólestwoZmartwychwstanie pomazańcówSąd religiiWielki ucisk
1879-19201799187418781914, 1915, 1918, 1920
1920-19251925
1925-1927191418781878w zasięgu pokolenia z roku 1914
1927-19301918
1930-19331919
1933-19661914
1966-19751975
1975-1995w zasięgu pokolenia z roku 1914
1995-2010bliski / nieokreślony
Objaśnienia
Początek czasów końca – rozpoczęcie się tzw. "dni ostatnich" czyli momentu od którego wg świadków następuje więcej złych wydarzeń niż do tej pory przeciętnie w historii świata
Powrót Chrystusa – niewidzialny powrót Jezusa na ziemię
Chrystus obejmuje Królestwo – przekazanie władzy nad ziemią Jezusowi
Zmartwychwstanie pomazańców – czas od którego w niebie wg nauki świadków mają zacząć zmartwychwstawać ludzie należący do 144 000
Sąd religii – czas od którego rozpoczyna się sąd nad religiami
Wielki ucisk – rozpoczęcie czasu prześladowań którego kulminacją jest Armagedon

Część byłych członków Świadków Jehowy oskarża tą religię jako fałszywego proroka za dokonywanie tych przepowiedni, w szczególności z powodu zapewnień, że w niektórych przypadkach te przepowiednia były zapewniane ponad wszelką wątpliwość czy też, że zostały zatwierdzone przez Boga[59][60][61][62].

W publikacjach Towarzystwa Strażnica stwierdzono, że chrześcijanie nie powinni kwestionować tego co Bóg mówi im przez jego organizację tj. Towarzystwo Strażnica[63]. Takie oświadczenia doprowadziły do krytyki religii gdzie od członków oczekuje się "niezachwianego zaufania" co do przewidywań Towarzystwa Strażnica[64], a stawianie przed możliwością wykluczenia z organizacji za nie akceptowanie jego nauczania mimo, że w późniejszym okresie wiele z ich przepowiedni zostało zaniechanych[65].

Towarzystwo Strażnica odrzuca oskarżenia o to, że jest fałszywym prorokiem[66], twierdzi, że ich wyjaśnienia proroctw biblijnych nie są nieomylne[67], a ich przepowiednie nie były nazywane jako "słowa Jehowy"[67]. Przyznają, że niektóre z ich oczekiwań potrzebowały korekty w celu dążenia do Królestwa Bożego, lecz te korekty nie są powodem by "podważać całe ciało prawdy"[68].

Krytycy również zwracają uwagę[] na zasadę wyliczeń ponownego przyjścia Jezusa, którą Russell wskazywał na rok 1874[69][70]. Dopiero później po jego śmierci w trzeciej i czwartej dekadzie datę tę zmieniono na rok 1914, którą Świadkowie Jehowy wiążą ze zburzeniem świątyni za czasów Nabuchodonozora II z rokiem 607 p.n.e. odnosząc się do zapisanych w Biblii 2520 lat. Zwraca się uwagę, że nie ma to potwierdzenia zarówno w źródłach historycznych, które wszystkie wskazują właściwy rok zburzenia świątyni Jerozolimskiej na 586 p.n.e. (587), jak i nie ma to potwierdzenia w wyliczeniach biblijnych[71], czy też jest to sprzeczne z proroctwem Ezechiela[72], które dotyczyło czasu od zburzenia Świątyni Jerozolimskiej do wyzwolenia za Machabeusza . Ponadto wskazuje się, iż Towarzystwo Strażnica przyjęło błędne założenia w wyliczeniach 70 lat niewoli Żydów w Babilonie [73], natomiast teksty Pisma Świętego , mówiące o 70 latach spustoszeń, są przez nich interpretowane pod przyjętą przez siebie wersję historii Izraela . Przy obronie swojej nauki o Niewoli Babilońskiej odwołują się do nielicznych alternatywnych interpretacji, które wskazywać mają słuszność ich twierdzeń co do wyliczeń i interpretacji Świadków Jehowy[74], które jednak krytykuje wielu innych naukowców[75][76].

Zdrowie

Wątpliwości budzi[] także kwestia zakazu transfuzji pełnej krwi, który wynika wg Świadków Jehowy z nakazu "powstrzymywania się od krwi" wyrażonego w Dziejach Apostolskich (Dz 15:22-29[77] i Rdz 9:4-5[78]). Zdaniem krytyków[] zapis ten odwołuje się do funkcjonującej już od setek lat nauki żydowskiej i odnosi się jedynie do spożywania krwi, gdzie transfuzja nią nie jest lecz jej przetoczeniem i nie jest trawiona przez biorcę, lecz ma funkcje transportowania różnych substancji. Zwraca się uwagę, że nauka z Dziejów Apostolskich dotyczy też tego, by nie gorszyć Żydów[79]. Zwraca się również uwagę, iż Świadkowie Jehowy traktują w tym miejscu wyrywkowo naukę z Księgi Kapłańskiej (Kpł 17:10-14), gdzie pomijają fakt, że karą za spożywanie krwi była taka sama nieczystość, jak np. czas menstruacyjny kobiety (Kpł 15:19-25) lub kontakt ze zmarłymi (Kpł 22:4-6), gdzie powinnością Żyda było obmycie się, by został oczyszczony (Kpł 17:15-16), jak i to, że te nauki odnoszą się tylko do Żydów (Pwt 14:21), a nie ludzi związanych prawem – noachidów[80][81][82]. Sami zaś żydzi przeciwstawiają sprawę spożywania krwi wobec transfuzji[83][84]. Zwraca się również uwagę[], że Świadkowie zamienili na rzecz transfuzji żydowską naukę dotyczącą wykrwawiania zwierząt o której dziś prawie nie nauczają. Krytycy zarzucają także wielokrotne zmiany doktryny w tej kwestii, od zgadzania się na transfuzję, poprzez wykluczanie osób przyjmujących transfuzje, w tym również frakcje krwi, po zezwolenie na przyjmowanie frakcji krwi bez żadnych konsekwencji[85][86]. Krytycy zwracają uwagę[], iż zakaz transfuzji również obejmuje niepełnoletnie dzieci Świadków Jehowy, które wg ich własnej nauki nie należą ani do organizacji, jako że nie przyjęły świadomie chrztu, ani nie są niejednokrotnie świadome podejmowanych za nie decyzji[87]. Zwraca się tu[] również uwagę, iż Towarzystwo Strażnica w przeszłości zakazywało także przyjmowania szczepionek jak i przeszczepów narządów , z czego się w końcu wycofało. Lekarze zwracają uwagę, że niejednokrotnie argumenty świadków obok wiedzy na temat transfuzji krwi opierają się na pseudonaukowych twierdzeniach czy też są tendencyjne[88].

Wątpliwości zasadności nauki i argumentacji Świadków Jehowy nie tylko wzbudza sprzeczność twierdzenia o "powstrzymywaniu się od krwi", której złamanie grozi wykluczeniem ze społeczności, a jednoczesnym zezwalaniu na transfuzję większości jej elementów[89][90] bez konsekwencji ze strony organizacji, ale i źródło na jakie się powołują gdyż przez setki lat żydzi nie nauczali o zwyczajnym zakazie spożywania krwi lecz o zakazie dotyczącym spożywania krwi z żywego zwierzęcia[91][92][93].

Przedstawiania źródeł

Ponadto wątpliwości krytyków[] budzą źródła jak i osoby, na które powołują się często Świadkowie Jehowy w swych publikacjach. Niektóre są uznawane za nieprawdziwe przez krytykę[], jak również wskazuje się, że wśród wielu osób, na które się powoływano jako autorytety w dowodzeniu swoich nauk i wiarygodności publikacji, jak np. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata , są osoby związane ze spirytyzmem , np. Johannes Greber[94], bądź zaprzeczających w ogóle religii opartej na Biblii[95]. Krytycy również przeczą naukom Towarzystwa Strażnica, jakoby Ojcowie Apostolscy i Ojcowie Kościoła nie nauczali tego, w co dziś wierzą współcześni chrześcijanie (np. wiara w Trójcę Świętą [96][97][98][99][100]). Zwraca się również uwagę na niejednokrotne błędne przedstawianie doktryny chrześcijańskiej trynitarian , której Świadkowie Jehowy przypisują poglądy faktycznie reprezentowane przez ruchy uważane przez to chrześcijaństwo za herezje (m.in. tryteizm , modalizm i damianityzm )[101].

Postępowanie wobec nadużyć seksualnych

Środowiska takie jak Silentlambs[102] (Ciche owce[103]) oskarżają organizację Świadków Jehowy o stosowanie polityki, która miała ukrywać przypadki molestowania seksualnego by nie narazić organizacji na zniesławienie[104][105][106][107][108]. Dotychczas żaden proces wytoczony wobec organizacji Towarzystwa Strażnica w Stanach Zjednoczonych nie zakończył się wyrokiem skazującym, część rozpraw zakończyła się oddaleniem pozwów, niektóre jednak zakończyły się za porozumieniem stron ugodą[109]. Szacuje się, że w tym drugim przypadku suma pieniędzy wypłacona ofiarom nadużyć seksualnych wynosi miliony dolarów. Wg NBC News tylko wobec jednego przypadku Towarzystwo Strażnica wypłaciło 780 000 dolarów w procesie zakończonym polubownie[110].

Zdjęcie tyłu grobu Charlesa Taze Russella, w tle piramida wzniesiona w 1921 roku przez The Watchtower Bible & Tract Society jako "wzorowany na grobowcu Wielkiej Piramidy w Egipcie, symbolizującym Chrystusa"[111]
Neutralność

Wątpliwości budzi[] głoszona przez Świadków Jehowy neutralność polityczna w związku z wystosowaniem 25 czerwca 1933 roku otwartego listu do Adolfa Hitlera i narodu niemieckiego o nazwie Declaration of Facts (Deklaracja Faktów)[112], w którym to przedstawili punkty wspólne swojej doktryny i polityki NSDAP, potępili Ligę Narodów, a Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone określili mianem największego gnębiciela na ziemi, rząd III Rzeszy określono jako orędownika zasad, którym przyświecają idee świadków oraz stwierdzono, że ich literatura jest stronnikiem idei państwa Niemieckiego[113][114][115][116][117]. Zwraca się uwagę na określanie mianem Szkarłatnej Bestii[118][119] (za księgą Apokalipsy [120]) Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wg Świadków Jehowy ma prześladować wyznawców ich religii w czasach ostatnich przez Armagedonem, a mimo to zarejestrowanie się ich organizacji Towarzystwa Strażnica w jej strukturach już w 1946 roku[121], a w latach 1991-2001 wejście w struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych jako organizacja pozarządowa ( NGO ) do Departamentu Informacji Publicznej[122] zobowiązując się tym samym podzielać i popierać ideały statutu ONZ[123] włącznie ze wsparciem i okazywaniem szacunku dla zasad Karty Narodów Zjednoczonych [124], co potwierdził 4 marca 2004 roku Paul Hoeffel – Szef Sekcji NGO Departament Informacji Publicznej[125]. Towarzystwo Strażnica w listach prywatnych przyznało, że zapisało się do DPI przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, lecz swoje działania tłumaczy niewiedzą o odpowiedzialności, jaka ciążyła w związku z przynależnością do DPI i chęcią wglądu do źródeł informacji zgromadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych[126]. Natomiast oświadczenie rzecznika ONZ przeczy takiemu tłumaczeniu się z tego faktu Towarzystwa Strażnica[127].

Krytycy również zarzucają[], że nauka na temat udziału w głosowaniu podczas wyborów, które są obowiązkowe w niektórych państwach zachodnich, ukazana w Strażnicy z 1 listopada 1999 roku, jest dwuznaczna: "Jeśli ktoś postanawia pójść do lokalu wyborczego, jest to jego sprawa."[128] Podobnie krytycy zarzucają[] niekonsekwencję tej nauki w związku z uczestnictwem w konferencji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w dniach 2-13 października 2006[129], w której przedstawicielami Towarzystwa Strażnica byli Gregory Allen z Nowego Jorku, USA (konsul generalny stowarzyszenia), Jean-Claude Pons z Boulogne-Billancourt, Francja (sekretarz), Marcel Gillet z Kraainem, Belgia (rzecznik prasowy), Luca Toffoli z Londynu, Wielka Brytania (członek podkomitetu wolności wyznania) i Michał Hoszowski z Nadarzyna, Polska (koordynator informacji publicznej)[130].

Inne

Krytycy zwracają również uwagę[], iż Świadkowie Jehowy zniechęcają swoich wyznawców do zdobycia wyższego wykształcenia , gdyż świecka "wiedza psuje i demoralizuje"[131][132][133][134][135][136][137][138][139]. Oprócz kontrowersji na ten temat w publikacjach Towarzystwa Strażnica również dużo głosów krytyki[] wzbudziła wypowiedź członka Ciała Kierowniczego Gerrita Löscha podczas kongresu we Włoszech i Austrii w 2005 roku[140][141].

Zwraca się również uwagę na zbieżność z symboliką masonerii jaka była zawarta w publikacjach Świadków Jehowy, jak również sam grób Charlesa Taze Russella, który znajduje się naprzeciw organizacji masońskiej[142].

Zobacz też

Ważne osoby:

Czasopisma:

Inne wspólnoty:

Historia Świadków Jehowy w poszczególnych krajach

Przypisy

 1. Stark et al. (1997). "Why Jehovah's Witnesses Grow So Rapidly: A Theoretical Application". Journal of Contemporary Religion 12 (2): 133-157.
 2. Przebudźcie się! , sierpień 2006, s. 11-12
 3. YouTube – Sala Zgromadzeń / Assembly Hall of Jehovah's Witnesses
 4. [ http://www.watchtower.org/e/statistics/worldwide_report.htm watchtower.org
 5. Rocznik Świadków Jehowy 2010 str. 31-39,
 6. "16 lutego 1881 roku założono Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska. Prezesem został W. H. Conley, a sekretarzem i skarbnikiem – C. T. Russell.(...) W roku 1884 Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska zostało zarejestrowane prawnie, a funkcję prezesa objął C. T. Russell." Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego , s. 576
 7. Jehovah's Witnesses Official Media Web Site
 8. Publikacje w 407 językach on-line
 9. Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 246
 10. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 11. Najdłuższa konspiracja PRL? Jerzy Rzędowski (Biuletyn IPN, 03/2004 str. 49)
 12. Świadkowie Jehowy sektą według sądu francuskiego – Racjonalista
 13. Prześladowania Świadków Jehowy w Turkmenistanie ( ang. )
 14. Prześladowania w Egipcie
 15. Prześladowanie Świadków Jehowy w Erytrei ( ang. )
 16. US Depatament of State o prześladowaniu Świadków Jehowy w Erytrei
 17. http://www.jw-media.org/newsroom/index.htm?content=/region/asia_pacific/tajikistan/english/releases/religious_freedom/taj_e071024.htm Zakaz w Tadżykistanie
 18. " Rocznik Świadków Jehowy 2007 str.23,32-40"
 19. agencja Reutera z dn.25.02.1995r
 20. "Strażnica 1.10.95 str.29-31"
 21. "Przebudźcie się! 8.06.97 s. 21-25"
 22. "Human Rigthts Without Frontiers"
 23. US Departament of State o zakazie działalności Świadków Jehowy w Egipcie ( ang. )
 24. Świadkowie Jehowy więzieni od 1994 r. w Erytrei ( ang. )
 25. Rocznik Świadków Jehowy 2008 str. 38, 39
 26. 26,0 26,1 Ucieczka
 27. 27,0 27,1 [ http://free.of.pl/d/daniel_z/ Strona poświęcona zagadnieniom związanym ze Świadkami Jehowy
 28. Strażnica nr 13 1982, s.26-27
 29. Strażnica 1.04.2007, s.24 - "Wierny niewolnik nie szczędzi starań, by dostarczać drugim owcom pokarmu duchowego we właściwym czasie, a one dostrzegają wynikające z tego liczne korzyści. Pokornie przyznają, że bez pomocy niewolnika wiernego i roztropnego wcale lub prawie wcale nie znałby cennych prawd biblijnych., dotyczących między innymi zwierzchnictwa Jehowy, uświęcania Jego imienia, Królestwa, nowych niebios i nowej ziemi, duszy, stanu umarłych, a także tego, kim naprawdę są Jehowa i Jego Syn oraz czym jest duch święty. W obecnym czasie końca drugie owce, powodowane bezgraniczną wdzięcznością i lojalnością, życzliwie wspierają namaszczonych "braci" Chrystusa żyjących na ziemi (Mateusza 25:40)."
 30. Strażnica 1.10.1994, s.8 - "Każdy kto chce zrozumieć Biblię, powinien zdawać sobie sprawę, iż «wielce różnorodną mądrość Boga» można poznać tylko dzięki ustanowionemu przez Jehowę kanałowi łączności, którym jest niewolnik wierny i roztropny".
 31. Strażnica, 1.12.1990, s.19 - "(...)choćbyśmy nie wiadomo jak długo czytali Biblię, nigdy nie poznalibyśmy prawdy samodzielnie"
 32. Penton, M. J. (1997). Apocalypse Delayed (2nd ed.). University of Toronto Press. pp. 174–176.
 33. "New World Translation of the Christian Greek Scriptures", The Watchtower, September 15, 1950, page 320.
 34. Questions from readers, The Watchtower, December 15, 1974, page 767.
 35. Franz, Raymond (2007). Crisis of Conscience. Commentary Press. p. 56. .
 36. Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, 1994, s. 5
 37. Marek Piela, Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, str. 31
 38. Marek Piela, Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, str. 33, 146, 282
 39. Marek Piela, Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, str. 33,34
 40. Samuel Haas,Journal of Biblical Literature, Vol. 74, No. 4, (Dec. 1955), p. 283, “This work indicates a great deal of effort and thought as well as considerable scholarship, it is to be regretted that religious bias was allowed to colour many passages.”
 41. See Ankerberg, John and John Weldon, 2003, The New World Translation of the Jehovah's Witnesses, accessible online
 42. Rhodes R, The Challenge of the Cults and New Religions, The Essential Guide to Their History, Their Doctrine, and Our Response, Zondervan, 2001, p. 94
 43. Bruce M Metzger, "Jehovah's Witnesses and Jesus Christ," Theology Today, (April 1953 p. 74); see also Metzger, "The New World Translation of the Christian Greek Scriptures," The Bible Translator (July 1964)
 44. http://www.piotrandryszczak.pl/PNS.html Przekład Nowego Świata - skany
 45. Michał Wojciechowski: Biblia Polska. W: Katolicki komentarz biblijny. Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy (red. wyd. oryg.), Waldemar Chrostowski (red. wyd. pol.). Warszawa: 2001, s. 1706. . 
 46. G. HÉBERT/EDS, "Jehovah's Witnesses", The New Catholic Encyclopedia, Gale, 20052, Vol. 7, p. 751.
 47. Metzger, Bruce M., The New World Translation of the Christian Greek Scriptures, The Bible Translator 15/3 (July 1964), pp. 150-153.
 48. Orygenes, Selecta in Ezechelem 9
 49. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses 2:24:4
 50. Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem 40:3,
 51. Czytaj Biblię online: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
 52. A Critical Lexicon and Concordance to the english and greek New Testament, E.W.Bullinger, 1908, str. 819
 53. The Non-Christian Cross J.D.Parsons Londyn, str. 23, 24
 54. "Counting the Days to Armageddon" Crompton Robert, 1996, s. 9, 115, isbn 0227679393
 55. "They Shall Know That a Prophet Was Among Them", The Watchtower, April 1, 1972, as cited by Raymond Franz, Crisis of Conscience, 2007.
 56. The Watchtower, Jan. 15, 1959, pp.39-41|"Whom has God actually used as his prophet? ... Jehovah's witnesses are deeply grateful today that the plain facts show that God has been pleased to use them. ... It has been because Jehovah thrust out his hand of power and touched their lips and put his words in their mouths..."
 57. "Identifying the Right Kind of Messenger", The Watchtower, May 1, 1997, as cited by Raymond Franz, Crisis of Conscience, 2007.
 58. Jehovah's Witnesses – Proclaimers of God's Kingdom, Watch Tower Society, 1993, page 708.
 59. Armagedon w 1975 roku – "możliwy" czy "prawdopodobny"?, Włodzimierz Bednarski, 2009
 60. Criticisms of statements, such as those found below, are found in a number of books including Penton, M. James (1997) Apocalypse Delayed, University of Toronto Press; Franz, Raymond, In Search of Christian Freedom (2007) Commentary Press; Watters, Randall (2004) Thus Saith Jehovah's Witnesses, Common Sense Publications; Gruss, Edmond (2001) Jehovah's Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes, and Prophetic Speculation. What Does the Record Show?, Xulon Press; Reed, David A. (1990) Index of Watchtower Errors, 1879 to 1989, Baker Books and at websites including Watchtower Information Service ; Quotes-Watchtower.co.uk ; Reexamine.Quotes .
 61. Waldeck, Val Jehovah's Witnesses: What do they believe?. Pilgrim Publications SA. .
 62. Buttrey, John M (2004). Let No One Mislead You. iUniverse. .
 63. The Watchtower 17.07.1974, s. 441
 64. Raymond Franz, Crisis of Conscience, 2007, page 174.
 65. "In Search of Christian Freedom" Raymond Franz 2007, s. 18–28| isbn = 0-914675-17-6
 66. "Why So Many False Alarms?", Awake!, March 22, 1993, pages 3-4, footnote.
 67. 67,0 67,1 Revelation – It's Grand Climax, Watch Tower Bible & Tract Society, 1988, page 9.
 68. "Allow No Place for the Devil!", The Watchtower, March 15, 1986, page 19, "Some opposers claim that Jehovah’s Witnesses are false prophets. These opponents say that dates have been set, but nothing has happened. ... Yes, Jehovah’s people have had to revise expectations from time to time. Because of our eagerness, we have hoped for the new system earlier than Jehovah’s timetable has called for it. But we display our faith in God’s Word and its sure promises by declaring its message to others. Moreover, the need to revise our understanding somewhat does not make us false prophets or change the fact that we are living in 'the last days,' ... How foolish to take the view that expectations needing some adjustment should call into question the whole body of truth! The evidence is clear that Jehovah has used and is continuing to use his one organization."
 69. "Harfa Boża" 1929, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
 70. Wykłady Pisma Świętego – Charles Taze Russell
 71. Brooklyn: Zburzenie Jerozolimy
 72. Ez 4:3-8 BW Potem weź żelazną płytę i postaw ją jako mur żelazny pomiędzy sobą a miastem; i skieruj swoje oblicze w jego stronę, jakby było oblężone, jakbyś ty je oblegał. To będzie znakiem dla domu izraelskiego. Potem połóż się na lewym boku, a Ja włożę na ciebie winę domu izraelskiego. Ile dni będziesz tak leżał, tyle dni będziesz nosił ich winę. A Ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni: Trzysta dziewięćdziesiąt. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez czterdzieści dni będziesz nosił winę domu judzkiego; wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Skieruj swoje oblicze i swoje odsłonięte ramię na oblężone Jeruzalem i prorokuj przeciwko niemu. A oto Ja nakładam na ciebie pęta i nie będziesz mógł się obrócić z jednego boku na drugi, aż skończysz dni swojej udręki.
 73. "Kwestia czasów pogan" Carl Olaf Johnson
 74. J.Rolf Furuli Chronologia Asyrii, Babilonii i Egiptu A PROPOS Wrocław 2009
 75. http://user.tninet.se/~oof408u/fkf/english/epage.htm Przegląd poglądów Rolfa Furuli "Assyrian, Babylonian and Egyptian Chronology", Oslo: Awatu Publishers, 2007
 76. http://user.tninet.se/~oof408u/fkf/english/seventy.htm Dyskusja na temat Biblijnych Materiałów w książce "Persian Chronology and the Length of the Babylonian Exile of the Jews", by Rolf Furuli (RF), Oslo 2003
 77. Świadkowie Jehowy powołują się w tym względzie na wersety: "Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać wybranych spośród siebie mężów (...) dając im do ręki następujące pismo: (...) Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: Wstrzymywać się (...) od krwi"(Dz 15:22-29 BW)
 78. "Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie (...)" (Rdz 9:4-5)
 79. Dz 15:19-21 BW "Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat."
 80. The 614th Commandment Society – NOACHIDZI > O PRZYKAZANIACH POTOMKÓW NOACHA
 81. noachidzi – Encyklopedia PWN
 82. Dekret Apostolski a transfuzje krwi
 83. The 614th Commandment Society – ODPOWIEDZI > TRANSFUZJA I TRANSPLANTACJE
 84. The 614th Commandment Society – ODPOWIEDZI > NIEKOSZERNOŚĆ KRWI A TRANSFUZJA
 85. Brooklyn: Towarzystwo Strażnica przedefinowuje wskazówki odnośnie stosowania krwi
 86. http://www.ajwrb.org/polish/rozne/history.html
 87. Przebudźcie się! 22.05.1994
 88. http://www.amsik.pl/archiwum/1_2007/1_07ae.pdf
 89. Dozwolone składniki krwi
 90. Czy ŚJ rzeczywiście powstrzymują się od krwi?
 91. Rodzaju 9 a Wiecznotrwałe Przymierze
 92. THE 614th COMMANDMENT SOCIETY | NOACHIDZI | ZAKAZ SPOŻYWANIA CZĘŚCI CIAŁA ŻYWEGO ZWIERZĘCIA
 93. THE 614th COMMANDMENT SOCIETY | ODPOWIEDZI | TRANSFUZJA KRWI A JUDAIZM
 94. [ http://www.piotrandryszczak.pl/greber.html "Johannes Greber, a Świadkowie Jehowy"
 95. [ http://brooklyn.org.pl/wrogowie.htm Brooklyn: Wrogowie chrześcijaństwa na których się powołano
 96. http://piotrandryszczak.pl/trojca_swieta.html Trójca święta – przekrój tematyczny
 97. Justyn Męczennik, Apologia
 98. Ireneusz z Lyonu, Wykład Nauki Apostolskiej; Adversus haereses
 99. Klemens Aleksandryjski, Wychowawca
 100. Tertulian, Przeciw Prakseaszowi; O przyzwoitości; O modlitwie
 101. Dlaczego Świadkowie nie wierzą w Trójcę Świętą?
 102. silentlambs.org
 103. cicheowce.fm.interia.pl
 104. Brooklyn: Brooklyn oskarżony o ukrywanie molestujących
 105. Brooklyn: Polityka wykorzystywania dzieci
 106. http://www.cbsnews.com/stories/2003/04/29/eveningnews/main551557.shtml 29.o4.2003, CBS News
 107. http://www.christianitytoday.com/ct/2001/march5/11.23.html 5.03. 2001, Cutrer Corrie
 108. Cyndi Carcamo: Ex-church elder linked to molest ( ang. ). 2003-01-30. [dostęp 2010-06-13].
 109. Świadkowie Jehowy – Brooklyn Spółka Bez Odpowiedzialności
 110. YouTube – NBC Jehovah's Witnesses child sexual abuse
 111. Program of the 1921 Annual Meeting of the Watch Tower Bible and Tract Society
 112. "Świadkowie Jehowy podpisali w 1933 r. haniebną deklarację lojalności wobec Adolfa Hitlera..." (Świadkowie Jehowy Pod Lupą)
 113. Jehovah's Witnesses and the Third Reich: sectarian politics under persecution. Toronto: University of Toronto Press, 2004. . 
 114. Hans Hesse: Persecution and Resistance of Jehovah's Witnesses During the Nazi Regime: 1933-1945. Edition Temmen, s. 323. . 
 115. Robert Michael, Philip Rosen: Dictionary of antisemitism from the earliest times to the present. Lanham, Md.: The Scarecrow Press, 2007, s. 235. . 
 116. Jane Caplan: Nazi Germany. Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 162. . 
 117. M. James Penton, James M. Penton: Apocalypse delayed: the story of Jehovah's Witnesses. Toronto: University of Toronto Press, 1997, ss. 147, 148. . 
 118. Towarzystwo Strażnica, Wspaniały finał Objawienia bliski!, 1993, s. 248
 119. Towarzystwo Strażnica, Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości, 2000, Tom I, s. 153-154
 120. Biblia Poznańska, Ap 17:3 "I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów."
 121. Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych red. E. J. Osmańczyk, Warszawa 1986, s. 506, hasło: Świadkowie Jehowy
 122. United Nations and the Watchtower Bible and Tract Society
 123. Charter of the United Nations
 124. http://watchtower.org.pl/images/unfax.gif
 125. Świadkowie Jehowy – Brooklyn Spółka Bez Odpowiedzialności
 126. ZJ-Infolink, das Netzwerk aktiver Zeugen Jehovas
 127. Paul Hoeffel, Chief NGO Section, Department of Public Information
 128. Strażnica 1.11.1999 s. 29
 129. Co potwierdziła Zuzanna Lukaszczyk OSCE ODIHR Records Management Focal Point, Documents and Registry Assistant
 130. OSCE Delegations/Partners for Co-operation
 131. Strażnica nr 21 s.45-46 - "Prawdą jest, że Towarzystwo Strażnica nie zachęca do poświęcenia czasu na tak zwane „wyższe studia” w świeckich uczelniach. Ale to nie oznacza wcale, że mamy mieć ciasne poglądy i ograniczony zasób wiedzy. Mamy wszelkie powody ku temu, aby pragnąć rozległej wiedzy"
 132. Strażnica nr 19 s.16 - "Wszelkim świeckim karierom wkrótce będzie położony kres. Po co więc nasza młodzież miałaby dzisiaj interesować się „wyższymi studiami” i przygotowywać się do przyszłości, która się wcale nie urzeczywistni? Wyższe uczelnie i tak już stoją na krawędzi chaosu. Najważniejsze wiadomości potrzebne w życiu można zdobyć pilną nauką w szkole średniej, a ponadto Jehowa przez swoją organizację udostępnia nam najwyższe wykształcenie, przygotowujące do radosnego pełnienia pełnoczasowej służby Bożej, która będzie trwała bez końca (Ps. 71:5, 17; 61:9). Młodzi, a także starsi — unikajcie lektur, programów telewizyjnych i filmów propagujących świecki tryb życia. "
 133. The Watchtower z 15 marca 1969, s. 170 (Strażnica nr 16 z 1969, s. 3) - "W wielu szkołach działają obecnie doradcy, którzy zachęcają uczniów, żeby po ukończeniu szkoły średniej ubiegali się o zdobycie wyższego wykształcenia, co ma im zapewnić przyszłą karierę w tym systemie rzeczy. Nie poddawaj się tego rodzaju wpływom. Wystrzegaj się 'prania mózgu' propagandą Diabła (...) Teraźniejszemu światu pozostało już bardzo niewiele czasu! 'Przyszłość', jaką oferuje świat nie jest żadną przyszłością! (...) Celem swym uczyń służbę pionierską, pełnoczasową służbę kaznodziejską"
 134. Strażnica, 15.09.1989, s. 23 – "W świecie panuje skłonność do odrzucania przewodnictwa. (...) W organizacji Bożej nie ma ducha niezależnego myślenia, a ponadto naprawdę możemy ufać tym, którzy nam przewodzą"
 135. Strażnica, 15.10.2005, s. 1-6
 136. Nasza Służba Królestwa, 12.2005, s. 1
 137. akapit Tradycyjna szkoła
 138. Strażnica, 1.10.2005, s. 26-31
 139. Religia i Praca – Gazeta
 140. "Czym są m.in. takie zręcznie wymyślone opowieści? Na przykład mniemanie, jakoby w wyniku wykształcenia uniwersyteckiego można było zapewnić sobie lepszy dochód finansowy i mimo to pozostać w prawdzie."
 141. YouTube – Are Jehovah's Witnesses Lying To Scare Kids From College?
 142. Robert Howard Their Connection to Freemasonry and the New World Order – Better Known as The Jehovah's Witnesses

Linki zewnętrzne

Oficjalne strony Towarzystwa Strażnica

Krytyczne strony wobec Towarzystwa Strażnica

Inne informacje


Inne hasła zawierające informacje o "Świadkowie Jehowy":

Adwentyzm z Kościołem Bożym Wiary Abrahamowej) i Badacze Pisma Świętego (a zatem również Świadkowie Jehowy ). Adwentyści święcący sobotęNurt sabatariański jest obecnie dominujący w protestantyzmie adwentystycznym. ...

Zbór miejscowości biblijne„Nazaret”„Betlejem”„Emaus”„Jeruzalem”„Betezda” Inne pojęcia i związki„droga sprawiedliwych”„dom Boży” Zbór w religii Świadków Jehowy Świadkowie Jehowy mianem zboru określają zgromadzenie wyznawców. W każdym zborze przewodniczą starsi ...

Kowary wynosił 1123,16 zł. Religia Parafia rzymskokatolicka Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Inne Świadkowie Jehowy , ( Sala Królestwa , ul. Wiejska 16a) Znani Kowarzanie Dawid Kupczyk Magdalena Nykiel Tomasz Żyła ...

Pionier (Świadkowie Jehowy) Artykuł z serii Świadkowie Jehowy DziejeGeneza Chrześcijaństwo · Restoracjonizm Historia Badacze Pisma Świętego Wierzenia i praktykiNauki Imię Boże · Antytrynitaryzm · ...

Chrześcijaństwo ...

Przeszczepianie narządów Aspekty etyczne6.1 Krytyka idei transplantacji7 Transplantacja w poszczególnych systemach religijnych7.1 Chrześcijaństwo7.1.1 Katolicyzm7.1.2 Świadkowie Jehowy7.2 Islam7.3 Buddyzm7.4 Judaizm8 Kwestia prawna9 Aktualna sytuacja transplantologii w Europie10 ...

Wietnam języków austroazjatyckich . ReligiaGrupy wyznaniowe kraju: buddyści (54,14%) animiści (8,1%) katolicy (6,46%) kaodaiści (5,6%) protestanci (1,31%) taoiści (1,1%) muzułmanie (0,7%) bahaiści (0,4%) Świadkowie Jehowy (0,01%) Sztuki walki Việt Võ Đạo Galeria Hội An Phan Thiết Wietnamskie łodzie rybackie Hmong Rolnik ...

1958 ...

Antykoncepcja jednoskładnikowe2.3.2 Preparaty dwuskładnikowe2.4 Metody chirurgiczne2.5 Metody inne3 Antykoncepcja a religie3.1 Kościół katolicki3.2 Świadkowie Jehowy4 Przypisy4.1 Linki zewnętrzne Metody naturalneMetody kontroli urodzeń, niekiedy błędnie uznawane ...

Toruń ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Świadkowie Jehowy":

Między sercem a rozumem - ˝Romantyczność˝ A. Mickiewicza (plansza 16) ...

137 Nowe nurty chrześcijaństwa na przełomie wieków XIX i XX (plansza 8) ...

219. Zróżnicowanie religijne Polski (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie