Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Światło

Światło

Światło z lampy

Światło - pojęcie to ma inne znaczenie potoczne i w nauce.

Potocznie nazywa się tak widzialną część promieniowania elektromagnetycznego , czyli promieniowanie widzialne odbierane przez siatkówkę oka ludzkiego np. w określeniu światłocień . Precyzyjne ustalenie zakresu długości fal elektromagnetycznych nie jest tutaj możliwe, gdyż wzrok każdego człowieka charakteryzuje się nieco inną wrażliwością, stąd za wartości graniczne przyjmuje się maksymalnie 380-780  nm , choć często podaje się mniejsze zakresy (szczególnie od strony fal najdłuższych) aż do zakresu 400-700 nm.

W nauce pojęcie światła jest jednak szersze (używa się pojęcia promieniowanie optyczne), gdyż nie tylko światło widzialne , ale i sąsiednie zakresy, czyli ultrafiolet i podczerwień można obserwować i mierzyć korzystając z podobnego zestawu przyrządów, a wyniki tych badań można opracowywać korzystając z tych samych praw fizyki .

Przykłady wskazujące, że światłem należy nazywać szerszy zakres promieniowania , niż tylko światło widzialne:

  • wiele substancji barwiących płowieje nie tylko od kontaktu ze światłem widzialnym , ale i bliskim ultrafioletem pochodzącym ze Słońca ;
  • rozszczepiając, za pomocą pryzmatu , światło emitowane przez rozgrzane ciała , można zaobserwować wzrost temperatury przesuwając termometr wzdłuż uzyskanych barw widmowych , wzrost ten jest mierzalny także dalej, w niewidocznej części widma, która jest również załamywana przez ten pryzmat;
  • wiele zwierząt ma zakresy widzenia światła wykraczające poza zakres widzenia ludzkiego oka.

Tak więc można mówić o "świetle widzialnym" i "świetle niewidzialnym".

W naukach ścisłych używa się określenia promieniowanie optyczne tj. promieniowania podlegającego prawom optyki geometrycznej oraz falowej. Przyjmuje się, że promieniowanie optyczne obejmuje zakres fal elektromagnetycznych o długości od 10 nm do 1  mm , podzielony na trzy zakresy – podczerwień , światło widzialne oraz ultrafiolet .

Nauka zajmująca się badaniem światła to optyka . Współczesna optyka, zgodnie z dualizmem korpuskularno-falowym , postrzega światło jednocześnie jako falę elektromagnetyczną oraz jako strumień cząstek nazywanych fotonami .

Światło porusza się w próżni zawsze z taką samą prędkością zwaną prędkością światła . Jej wartość oznaczana jako c jest jedną z podstawowych stałych fizycznych i wynosi 299 792 458 m/s. Prędkość światła w innych ośrodkach jest mniejsza i zależy od współczynnika załamania danego ośrodka.

Spis treści

Ważne zjawiska fizyczne dotyczące światła

Zjawiska i obiekty wytwarzające światło

Źródła światła

Detektory światła

Większość detektorów opiera się na zjawisku fotoelektrycznym lub efekcie cieplnym:

Inne przyrządy optyczne

Pomiary światła

Niektóre rodzaje światła

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Światło":

Oddychanie komórkowe ...

Autorytet ...

Ziemia Ognista (archipelag) zawdzięcza swą nazwę poświacie, jaką widzieli na brzegu żeglarze, płynący na statkach. Światło prawdopodobnie pochodziło od ognisk, rozpalonych przez tubylców. Przynależność państwowaWschodnia część Ziemi ...

Zawał mięśnia sercowego ...

David Garrick ...

Strefa eufotyczna ...

Benedykt Dybowski ...

Ciałko nerkowe ...

William Turner ...

Tabula rasa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Światło":

14b Przecinanie się kierunków ruchu - część 2 (plansza 7) ...

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 12) ...

Wady i choroby oczu i uszu (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie