Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

układ szkieletowy

układ szkieletowy (szkielet) – zbudowany jest głównie z kości i chrząstek. Kościec człowieka składa się z przeszło 200 kości. Zgodnie z ogólnym podziałem ciała można podzielić go na:

 • szkielet osiowy: czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa

 • szkielet kończyn: kości obręczy barkowej, kości obręczy miednicowej, kości kończyn.


Czaszka składa się z dwóch ściśle ze sobą połączonych części:
 • mózgoczaszki – jest to puszka kostna osłaniająca mózgowie. Tworzą ją: kość czołowa, dwie kości ciemieniowe, dwie kości skroniowe, kość potyliczna, kość klinowa i kość sitowa

 • trzewioczaszki – składa się z licznych kości twarzowych. W jej skład wchodzą parzyste kości: szczęki górnej, jarzmowe, łzowe, nosowe, podniebienne i małżowiny nosowe dolne oraz nieparzyste kości: szczęka dolna (jedyna ruchoma kość twarzy) i lemiesz


Kręgosłup utworzony jest z 33 lub 34 kości zwanych kręgami. Jest on osią główną ciała człowieka. W poszczególnych kręgach wyodrębnić można dwie zasadnicze części:

 • przednią – trzon

 • tylną – łuk kręgu


Połączenie łuku i kręgu tworzy otwór kręgowy. Z przylegających do siebie otworów kręgowych powstaje kanał kręgowy dla rdzenia kręgowego, który w obrębie czaszki przechodzi w rdzeń przedłużony.

Kręgosłup dzieli się na odcinki:

 • odcinek szyjny, składający się z 7 ruchomych kręgów szyjnych

 • odcinek piersiowy, złożony jest z 12 ruchomych kręgów piersiowych

 • odcinek lędźwiowy, składający się z 5 ruchomych kręgów lędźwiowych

 • odcinek krzyżowy, złożony jest z 5 zrośniętych ze sobą kręgów w kość krzyżową, która łączy się z kośćmi miednicznymi i zamyka od tyłu jamę miedniczną

 • odcinek guziczny (ogonowy), 4-5 kręgów zrośniętych w pojedynczą kość ogonową (guziczną). U człowieka ma postać szczątkową


Klatka piersiowa składa się z: żeber – 12 par: 7 pierwszych par żeber, bezpośrednio połączonych z mostkiem (swoimi chrząstkami) określa się żebrami prawdziwymi; 5 par żeber dolnych nazwane są rzekomymi; ostatnie dwie pary żeber rzekomych to żebra wolne (nie mają łączności z pozostałymi żebrami i są znacznie krótsze); mostka – zamykającego klatkę piersiową od przodu. Jest płaską, nieparzystą kością. Odróżniamy w nim trzy odcinki: rękojeść, trzon, wyrostek mieczykowaty; części piersiowej kręgosłupa – 12 kręgów piersiowych

Obręcz barkowa. Szkielet obręczy barkowej składa się z: łopatki – to kość płaska w kształcie trójkąta; obojczyka – długa kość, wygięta w kształcie litery s. Składa się z trzonu i końca mostkowego oraz barkowego.

Obręcz miednicowa. Szkielet obręczy miednicowej stanowi kość miedniczna, która składa się z trzech kości (u człowieka dorosłego zrośnięte w jedną całość): biodrowej, kulszowej i łonowej.

Kości kończyn górnych za pośrednictwem łopatki i obojczyka łączą się z kośćmi tułowia. Kościec kończyny górnej składa się: z kości ramiennej, 2 kości przedramienia (łokciowa i promieniowa), oraz kości ręki: 8 kości nadgarstka, 5 kości śródręcza, kości palców (składających się z 14 paliczków).

Kości kończyn dolnych. Kościec kończyny dolnej zbudowany jest z: pojedynczej kości udowej, dwóch kości podudzia (piszczelowa i strzałkowa), 7 kości stępu, 5 kości śródstopia i kości pięciu palców (14 paliczków).


Inne hasła zawierające informacje o "układ szkieletowy":

Albumina ...

1972 ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Zygmunt III Waza ...

Mantua ...

Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze ...

Torebka kłębuszka nerkowego ...

Ciałko nerkowe ...

Opłucna ...

1977 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "układ szkieletowy":

Schemat blokowy algorytmu (plansza 2) ...

15 Holowanie (plansza 7) ...

01 Znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych - część 1 (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie