Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Akt prawny

Akt prawny

Akt prawny - rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego , zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.

Spis treści

Akty prawne

Podział aktów prawnych ze względu na zakres obowiązywania:

 • Akty powszechnie obowiązujące - wiążą nieograniczony podmiotowo kręg adresatów
 • Akty wewnętrznie obowiązujące - dotyczą ograniczonego podmiotowo kręgu adresatów

Hierarchia aktów prawnych wg Konstytucji RP:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ratyfikowane umowy międzynarodowe
 • Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej
 • Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy
 • Rozporządzenia
 • Akty prawa miejscowego

Budowa aktu prawnego

 • Część nieartykułowana
 1. Określenie rodzaju aktu prawnego
 2. Data uchwalenia
 3. Nazwa i tytuł aktu
 4. Preambuła (w przypadku ustawy zasadniczej)
 • Część artykułowana
 1. Przepisy ogólne - zakres stosunków społecznych normowanych przez akt
 2. Przepisy szczegółowe - konkretne normy regulujące stosunki społeczne
 3. Przepisy przejściowe i dostosowujące - regulacja wpływu nowego prawa na obowiązujące już normy
 4. Przepisy końcowe - przepisy dotyczące terminu wejścia aktu w życie (vacatio legis) i wygaśnięcia mocy prawnej

Publikacja aktów prawnych

Warunkiem wejścia aktu w życie jest jego publikacja. Akty ogłaszane są w dziennikach urzędowych:

 1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
 3. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B"
 4. Dzienniki resortowe (urzędowe ministrów)
 5. Dzienniki urzędowe urzędów centralnych
 6. Wojewódzkie dzienniki urzędowe

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Akt prawny":

Ukaz Ukaz ( ros. указ) – w dawnej Rosji : dekret , edykt lub Akt prawny wyższego rzędu wydawany przez cara . Zobacz też Ukaz emski ...

Stanisław Narutowicz ...

Antanas Smetona ...

Klasztor w Pożajściu ...

Wittenberga ...

Akcja (prawo) ...

1986 ...

Wojciech Bogusławski ...

Benvolio ...

Musical ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Akt prawny":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 13) ...

11 LISTOPADA (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie