Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Amnestia

Amnestia

Amnestia – jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie orzeczonych kar lub środków karnych za popełnione przestępstwa lub wykroczenia określonego rodzaju poprzez wydanie aktu prawnego .

W odróżnieniu od ułaskawienia amnestia ma charakter zbiorowy, co wynika z istoty ustawy jako aktu generalnego i abstrakcyjnego. Amnestia zazwyczaj łączy się z abolicją .

Spis treści

Amnestia a abolicja

Amnestia dotyczy kary orzeczonej, a abolicja stanowi przeszkodę do jej orzeczenia .

Powody stosowania amnestii

Amnestie najczęściej ogłasza się z powodu przepełnienia aresztów śledczych i jednostek penitencjarnych, zwłaszcza więzień , na skutek dużej represyjności polityki kryminalnej państwa, rzadziej wzrostu przestępczości . Innymi powszechnymi powodami wydawania aktów amnestyjnych są obchody świąt państwowych lub innych ważnych wydarzeń, np. objęcie władzy przez następcę tronu albo jego urodziny . W państwach niedemokratycznych amnestią czasami obejmuje się przeciwników politycznych, co ma być gestem dobrej woli skierowanym do opozycji lub działaniem mającym na celu przypodobanie się społeczności międzynarodowej .

Amnestie w Polsce

W czasie istnienia II Rzeczypospolitej amnestie ogłaszano 1918 , 8 lutego 1919 , 1920 , 1921 , 1922 , 1923 , 1928 , 1932 , 1938 i 1939 .

Po zakończeniu II wojny światowej ogłaszano amnestie w stosunku do czynów popełnionych przed 22 lipca 1945 , 5 lutego 1947 , 20 listopada 1952 , 15 kwietnia 1956 , 22 lipca 1964 , 15 lipca 1969 , 15 czerwca 1974 oraz 15 lipca 1979 .

Pierwszą powojenną amnestię ogłoszono 2 sierpnia 1945 , a jej celem była likwidacja podziemia antykomunistycznego. Nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów. Powodem przyjęcia drugiej ustawy amnestyjnej , którą ogłoszono 22 lutego 1947 , był początek obrad Sejmu Ustawodawczego , wybór Bolesława Bieruta na urząd prezydenta Polski oraz zniszczenie zorganizowanego podziemia. Trzecią przyjęto 22 listopada 1952 , a oficjalnym powodem było przyjęcie przez Sejm Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . Do historii przeszła następna, którą przyjęto 27 kwietnia 1956 . Osoby, które zostały skazane na kary pozbawienia wolności do lat 5 opuściły więzienia, a skazanym na śmierć oraz dożywotnie pozbawienie wolność wyroki zamieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Kolejne ustawy z lat 1964 , 1969 i 1974 ogłaszano w kolejne rocznice Polski Ludowej . Amnestia, którą ogłoszono 19 lipca 1977 dotyczyła przede wszystkim osób skazanych za udział w tzw. wydarzeniach radomskich z czerwca 1976 .

Po roku 1980 amnestię ogłaszano jeszcze pięć razy. Pierwszą z nich uchwalono 22 lipca 1983 , wraz ze zniesieniem na obszarze całego kraju stanu wojennego . Miała on ograniczony charakter, ponieważ więzienia opuścili więźniowie polityczni, którzy zostali skazani na kary pozbawienia wolności do trzech lat; pozostałym osobom zmniejszono wyroki. Drugą amnestię wydano rok później, a dokładnie 21 lipca 1984 . Oficjalnym powodem jej wprowadzenia była czterdziesta rocznica powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . Tym razem jej zasięg był większy, gdyż mogły skorzystać z niej osoby uwięzione, które zostały skazane za przestępstwa polityczne, z wyłączeniem oskarżonych i skazanych za takie czyny, jak szpiegostwo , zdrada stanu , czy próba obalenia ustroju państwa. Następną ustawę przyjęto 17 lipca 1986 . Była ona bardzo restrykcyjna, lecz istniał pewien sposób rozwiązania problemu więźniów politycznych. Prokurator generalny PRL miał bowiem możliwość rozciągnięcia jej przepisów na osoby, w stosunku do których nie miała ona automatycznego zastosowania. Przełom nastąpił 11 września , kiedy to generał Czesław Kiszczak zwrócił się z prośbą do Prokuratury Generalnej o wypuszczeniem na wolność wszystkich osób skazanych za działalność polityczną, z wyłączeniem kilku przypadków, wyżej wymienionych. W ciągu czterech dni mury zakładów karnych opuściło wtedy ponad 200 osób.

Ostatnie dwie amnestie przyjęto w 1989 r. Po podpisaniu 5 kwietnia 1989 porozumień Okrągłego Stołu umorzono postępowania sądowe i darowano wyroki wszystkim osobom, które pomiędzy 31 sierpnia 1980 a 23 maja 1989 zostały uznane za winne przestępstw politycznych. Celem tego posunięcia było dopuszczenie byłych więźniów politycznych do demokratyzacji życia politycznego w Polsce. 7 grudnia 1989 Sejm PRL ogłosił amnestię, która m.in. osobom skazanym na karę śmierci zamieniała wyroki na 25 lat pozbawienia wolności.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Amnestia":

1986 amnestię od czasu ogłoszenia stanu wojennego, była to ostatnia w dziejach Polski Amnestia więźniów politycznych. 1 sierpnia – podwyżka cen mięsa i przetworów mięsnych. 10 września ...

Stepan Bandera ...

Amnestia Amnestia – jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie orzeczonych kar lub środków karnych ...

Albin Dunajewski ...

1947 ...

Kampania francuska 1940 ...

1941 ...

Václav Havel Niektóre decyzje Havla z tego okresu są do dziś kontrowersyjne, na przykład Amnestia nadzwyczajna, po której nastąpił bunt w więzieniu Leopoldov na Słowacji[18]. Václav ...

1989 ...

Walentin Pawłow ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Amnestia":

127 Unia polsko-saska (plansza 12) ...

118 Pierwsze wolne elekcje (plansza 5) ...

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie