Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Austriacy

Austriacy - naród pochodzenia germańskiego zamieszkujący głównie Austrię oraz włoski region Trydent-Południowy Tyrol. Ich językiem ojczystym jest język niemiecki - na terenie Austrii występuje kilka dialektów języka niemieckiego, a w powszechnym użyciu jest odrębny wariant tego języka (język niemiecki w Austrii). Austriaków jest ponad 9 mln. Dominującym wśród nich wyznaniem jest katolicyzm. Współcześnie narodowość utożsamiana jest z obywatelstwem.

Uwarunkowania historyczne

Ze względu na język jakim się posługują mieszkańcy Austrii uważani są często za Germanów. Etnogeneza Austriaków jest jednak bardziej złożona.

Na dzisiejszy naród austriacki składają się wyniki wielu nasunięć i przemieszczeń etnicznych od czasów starożytnych. Początkowo ziemie Austrii zostały opanowane i zasymilowane przez Celtów którzy w tym miejscu stworzyli rozwiniętą kulturę. Uznaje się, że Celtowie założyli pierwszą osadę (być może oppidum) w miejscu dzisiejszego Wiednia. Tereny między Alpami Salzburskimi a przełomem Dunaju zostały zmienione etniczne w wyniku podboju przez Rzym, który pociągnął za sobą migracje kolonistów i romanizację na terenach nowo założonych prowincji Noricum i Panonii. Czasy zamętu po upadku Imperium Rzymskiego przyniosły ze sobą możliwość kolejnej migracji etnicznej na te ziemie. Około roku 487, w wyniku lokalnego konfliktu nad środkowym Dunajem z północy, na ziemie dzisiejszej Austrii przybyła kolejna grupa osiedleńców - byli to Longobardowie, pierwsza grupa Germanów mająca zamiar osiedlić się tam na stałe.

Longobardowie zamieszkiwali te ziemie około 70 lat. W roku 568, z powodu wyniszczenia bratobójczą wojną z Gepidami i niemożnością obrony zajmowanego terytorium, odeszli do Italii, wyludniając te ziemie. Umożliwiło to przejęcia dużej części Austrii przez ludy słowiańskie, zamieszkujące już od IV wieku terytorium dzisiejszej Słowacji.

Część wschodnia Styrii, a także Karyntia, Dolna Austria i Burgenland po odejściu Longobardów na południe zaludniły się Słowianami, tworząc tzw. Karantanię. Mieszkańcy tej części dzisiejszej Austrii dopiero za czasów panowania dynastii Habsburgów ulegli germanizacji i zaczęli używać języka innego niż dialekty słowiańskie.

Tyrolczycy, zwłaszcza zamieszkujący Południowy Tyrol, nie utożsamiają się z Austriakami i uważają, że są odrębną grupą etniczną.


Inne hasła zawierające informacje o "Austriacy":

Kopiec Kościuszki r. na szczycie umieszczono granitowy głaz z napisem: "Kościuszce".Podczas I wojny światowej Austriacy usunęli kamień pamiątkowy i urządzili na szczycie kopca punkt obserwacyjny. Po ...

Mantua 29 lipca podpisano układ kapitulacyjny zgodnie, z którym legioniści - dawni żołnierze Austriacy - mieli zostać wydani Austriakom. Z Mantui wydostało się tylko ok. ...

Insurekcja kościuszkowska czerwca 1794 korpus austriacki wkroczył do województwa krakowskiego , sandomierskiego i lubelskiego . 7 lipca Austriacy zajęli Lublin .Od 13 lipca do 6 września 1794 trwało oblężenie Warszawy ...

Habsburgowie ...

Austro-Węgry między Niemcami a Węgrami stało się interpretowanie umowy w kontekście jej przedłużania. Austriacy sądzili, że co 10 lat będzie się jedynie rozsądzać różnice i ...

1758 świecie 23 czerwca – wojna siedmioletnia : bitwa pod Krefeld . 30 czerwca – wojna siedmioletnia: Austriacy pokonali wojska pruskie w bitwie pod Domstadtl . 6 lipca – na papieża ...

Bitwa pod Wiedniem (1683) powodu zwłoki i nadziei, że do wojny nie dojdzie mobilizacja była spóźniona. Austriacy wydzielili kilka korpusów do osłony granic, a pozostałe siły zebrali w ...

Fortyfikacje Wzgórza Wawelskiego strony kościoła Św. Idziego. Te nowożytne dzieła obronne wykorzystali w latach 1849 - 1854 Austriacy dla utworzenia zewnętrznego obwodu obronnego cytadeli , w jaką zamienili dawną rezydencję ...

Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie Stanisława1856 – książę Jabłonowski funduje relikwiarz osłaniający ślady krwi św. Stanisława1848-1858 – Austriacy zamienili część klasztornych budynków na koszary dla wojska1880 – architekt Teofil ...

Bukowina (kraina historyczna) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Austriacy":

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 12) ...

129. Polacy pod władzą Napoleona (plansza 10) pod Raszynem, Polakom udało się wkroczyć na ziemie polskie zaboru austriackiego. Ostatecznie Austriacy zostali pokonani przez wojska polskie i napoleońskie. Księstwo Warszawskie otrzymało ziemię ...

132 Okres napoleoński (plansza 13) Okres napoleoński Anglia i Austria utworzyły kolejną koalicję antyfrancuską. W 1809 r. Austriacy zaatakowali z trzech stron: we Włoszech, Niemczech i Polsce. Napoleon jednak ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie