Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bank

Bank

Bankosoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów , udzielaniu kredytów , wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku.

Nazwa

Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich.

Na gruncie obowiązujących przepisów używanie nazwy "bank" (oraz "kasa") jest zastrzeżone wyłącznie dla banków w rozumieniu przepisów Prawa bankowego .

Czynności bankowe

Prawo bankowe

Centrala ING BSK w Katowicach
Biurowiec BZ WBK w Poznaniu

Usługi świadczone przez banki są na gruncie Prawa bankowego określane mianem czynności bankowych. Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego czynności bankowe dzielą się na:

 • czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków (tzw. czynności bankowe sensu stricto):
 • czynności dozwolone także niektórym podmiotom niebankowym (tzw. czynności bankowe sensu largo):
  • udzielanie pożyczek pieniężnych;
  • udzielanie poręczeń;
  • operacje wekslowe i czekowe, których przedmiotem są warranty ;
  • terminowe operacje finansowe;
  • nabywanie i zbywanie wierzytelności (wierzytelności wymagalne mogą być sprzedawane w drodze przetargu lub na podstawie oferty publicznej);
  • czynności zlecone w związku z emisją papierów wartościowych;
  • przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych, usługi polegające na udostępnianiu skrytek sejfowych;
  • inne wymienione w ustawie;

Oprócz tego ustawa dozwala bankom na wykonywanie innych czynności, nie związanych z istotą ich działalności (np. usługi w zakresie doradztwa finansowego, usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym , nabywanie akcji i udziałów, obrót papierami wartościowymi etc.)

Podział z punktu widzenia klienta

 • Operacje finansujące
 • Operacje depozytowe
 • Operacje obsługi obrotu
 • Operacje doradczo-konsultingowe

Rodzaje banków

Gmach NBP we Wrocławiu

Podstawowe rodzaje banków w systemie bankowym to:

Istnieje także podział banków ze względu na prawną formę działalności:

Bankami nie są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), choć często bywają z nimi (a zwłaszcza z bankami spółdzielczymi) mylone.

Nadzór bankowy

Komisja Nadzoru Finansowego ma za zadanie m.in. sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. W ramach tego, przejmując obowiązki Komisji Nadzoru Bankowego , od 1 stycznia 2008 kontroluje działalność wszystkich banków w Polsce. Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów .

Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego jest Stanisław Kluza .

System bankowy agrobiznesu

Bankowy system agrobiznesu tworzy ogół banków oraz instytucji parabankowych działających w agrobiznesie, odpowiednio zorganizowanych i powiązanych ze sobą.

W stosunku do sfery agrobiznesu banki spełniają następującą rolę:

 • depozytariusza wkładów oszczędnościowych podmiotów gospodarczych i ludności,
 • kredytodawcy,
 • jednostki prowadzącej rachunki rozliczeniowe poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Rolnicy mogą korzystać ze specjalnej grupy kredytów o korzystniejszych warunkach ekonomicznych. Są to tzw. kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Szczególne zasady udzielania tych kredytów dotyczą:

 • przeznaczenia kredytu,
 • podmiotów mogących ubiegać się o kredyt,
 • warunków udzielania kredytu,
 • procedur ubiegania się o kredyt.

Największe banki

Największe banki świata wg Tier 1 capital

Liczby w USD , podane na koniec 2005 r. za[1]

 1. HSBC — 79 mld
 2. Citigroup — 75 mld
 3. Bank of America — 73 mld
 4. JP Morgan Chase — 72 mld
 5. Mitsubishi UFJ Financial Group — 64 mld
 6. Credit Agricole Group — 60 mld
 7. Royal Bank of Scotland — 48 mld
 8. Sumitomo Mitsui Financial Group — 40 mld
 9. Mizuho Financial Group — 39 mld
 10. Santander Central Hispano — 38 mld

Największe banki działające w Polsce

Katowice, siedziba BRE Banku
 1. Bank Pekao
 2. PKO BP
 3. Bank BPH
 4. ING Bank Śląski
 5. Bank Handlowy
 6. BRE Bank
 7. Bank Zachodni WBK
 8. Bank Millennium
 9. Kredyt Bank
 10. Bank Gospodarki Żywnościowej
 11. Raiffeisen Bank Polska
 12. GE Money Bank
 13. Bank Polskiej Spółdzielczości
 14. Bank Ochrony Środowiska
 15. Getin Bank
 16. Fortis Bank Polska
 17. Deutsche Bank Polska
 18. Nordea Bank Polska
 19. Lukas Bank
 20. AIG Bank Polska
 21. Bank Pocztowy

(pierwsze 20 banków wg sumy bilansowej za rok 2005 [2])

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Źródła

 1. http://www.economist.com/markets/indicators/displaystory.cfm?story_id=7141354 The Economist
 2. Najlepsze banki 2006. Dodatek specjalny Gazety Bankowej 26.06 - 2.07.2006


Inne hasła zawierające informacje o "Bank":

Nowa Polityka Ekonomiczna w dziedzinach dużych gałęzi przemysłu (głównie przemysł ciężki ), handlu (szczególnie handel zagraniczny ), Bankowości i instytucjach finansowych, zezwalając także na koncesjonowaną działalność gospodarczą międzynarodowych przedsiębiorstw.Oficjalnie ...

Akcja (prawo) ...

Trianon zakończona w 1993 roku.Zbudowano go w miejscu, gdzie wcześniej stał budynek BfG Bank ( 1964 - 1990 ), liczący 12 pięter.Głównym najemcą budynku jest firma zajmująca się inwestycjami. ...

Ścięgny 12 drewnianych budynków tj.: "Chata Traperska", "Biuro Szeryfa" z więzieniem, "Sklep Kolonialny", "Bank", "Kuźnia", "Saloon", w tym są trzy restauracje. W latach 1975-1998 miejscowość ...

Miłków (województwo dolnośląskie) latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa jeleniogórskiego .W Miłkowie znajduje się Leśny Bank Genów Kostrzyca. HistoriaNazwy historyczne1305 Arnoldi villa, Arnoldivilla circa Hyrsberc1394 Arnoldisdorf,1400 Arnsdorff,1668 ...

Adres zameldowania ...

2002 w muzyce Lavigne Girls Aloud Albumypolskie Acidofilia – Acid Drinkers Najlepsze – Atrakcyjny Kazimierz The Best of... – Bank Beauty Free – Beauty Free Zmień z nami płeć – Big Cyc Psy i ...

Anarchizm lub zupełnie poza kontrolą społeczeństwa, takim jak G8 , G20 , WTO , NATO , UE , Bank Światowy czy koncepcji Nowego porządku świata i rządu światowego .Przypisy↑ Anarchistyczne FAQ, ...

Artur Stanisław Potocki 33. stopnia obrządku szkockiego loży masońskiej stopni wyższych .W 1823 zakłada w Oględowie "Bank wełniany", zakłada szkołę męską w Staszowie .Dobra po zmarłym w Wiedniu Arturze ...

Toruń w Toruniu Kolegium Mody ASP w Toruniu (oddział ASP Łódź)Centrum Studiów Europejskich Wyższa Szkoła Bankowa (założona w 1998 ). Najlepsza niebiznesowa uczelnia prywatna w województwie kujawsko-pomorskim wg ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bank":

232. Stalinizm (plansza 3) Stalinizm Upaństwawiano Banki, zakłady przemysłowe i placówki handlowe. Przestały obowiązywać zasady ekonomiczne, w zamian ...

124 Świat i Europa w XVIII w. Rewolucja przemysłowa w Anglii (plansza 4) rozwój i pomnożenie kapitału. Coraz częściej inwestowano pieniądze w operacje handlowe i Bankowe. Społeczeństwo nastawione na maksymalizację zysków, powoli rozwijało podstawy systemu kapitalistycznego. ...

10. Państwo a gospodarka (plansza 9) le height=380 width=770 > Bank centralny i jego funkcje Banki są to instytucje systemu pieniężno – kredytowego ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie