Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Beton

Beton

Betonowóz trzyosiowy z napędem na dwie tylne osie
Pompa do betonu

Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie .

Spis treści

Historia

Określany również jako sztuczny kamień, wynaleziony i używany w budownictwie najpierw w Asyrii , potem starożytnego Rzymu czasów republiki (około 200 r. p.n.e.). W starożytności używano mieszaniny piasku i drobnych kamieni z zaprawą wapienną do łączenia kamieni w murze i sklepieniach. Rzymianie używali jako zaprawy naturalnej pucolany pochodzącej z popiołów wulkanicznych , najpierw z Wezuwiusza , później z innych miejsc. Dodatek popiołu wulkanicznego czynił rzymski beton wodoodpornym. W okolicach odległych od wulkanów wykorzystywano zużyte drobno zmielone dachówki . Wiele zabytków starożytnego Rzymu w całym basenie Morza Śródziemnego zostało wykonane z betonu. Niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego. Najwspanialszym przykładem jest kopuła Panteonu z lanego betonu, o średnicy 43,3 m, ważąca ok. 5000 ton powstała w latach 118125 . Inne, to Termy Karakalli , mosty i akwedukty .

W wiekach średnich został zapomniany.

W gotyku stosowano mieszaninę zaprawy wapiennej z bardzo drobnym piaskiem do wykonywania odlewów powtarzalnych elementów dekoracyjnych.

W XIX w. (po wynalezieniu cementu portlandzkiego ) upowszechnił się materiał budowlany zwany betonem. Pierwszą konstrukcję z użyciem betonu ( latarnię morską Eddystone w zatoce Plymouth , zwana Smeaton's Tower) postawił w 1756 John Smeaton . Wynalezienie cementu portlandzkiego przypisywane jest innemu Anglikowi – Josephowi Aspdinowi, który w 1824 uzyskał patent na jego wyrób.

Uzyskiwanie

Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to mieszanina spoiwa ( cement ), kruszywa , wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).

Kruszywa mogą być naturalne: grube ( żwir ), drobne ( piasek o frakcjach do 2 mm) lub sztuczne (np. keramzyt ). Dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np. zwiększają urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd.

Nie wolno stosować wody morskiej (zasolonej), mineralnej i zanieczyszczonej (np. ściekowej, rzecznej). Bez wykonywania badań można stosować wodę wodociągową .

Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej).

Rodzaje betonu

Ze względu na ciężar objętościowy

 • beton ciężki – o ciężarze objętościowym większym niż 2600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowane jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego;
 • beton zwykły:
  • o ciężarze objętościowym od 2200 do 2600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) stosowane do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych,
  • o ciężarze objętościowym od 2000 do 2200 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. keramzyt ) – do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych ;
 • beton lekki – o ciężarze objętościowym do 2000 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe ) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża ).

Ze względu na sposób zagęszczania i wbudowania

 • beton natryskowy
 • beton walcowany
 • beton wirowany
 • beton próżniowy

Ze względu na właściwości

 • betony jastrychowe
 • betony polimerowe – zamiast spoiwa cementowego zawierają polimery ; betony cementowo – polimerowe – zawierają spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów, stosowane w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania.
 • włóknobetony – oprócz kruszyw naturalnych zawierają włókna stalowe, szklane lub syntetyczne, stosowane jako betony do wykonywania np. posadzek przemysłowych.
 • żużlobetony – z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa
 • asfaltobetony – bez cementu i wody, zawierają asfalt, mączkę mineralną, piasek, grysy kamienne i żwir – stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych.
 • beton komórkowy – o wysokiej porowatości
 • beton autoklawizowany (ACC) – poddany obróbce cieplnej w środowisku pary wodnej

Najnowsze kierunki rozwoju

 • beton wysokowytrzymały
 • beton ultra-wysokowytrzymały
 • beton przeźroczysty
 • beton papierowy
 • beton z pianki szklanej
 • beton samoczyszczący
 • beton geopolimerowy
 • beton ekspansywny
 • beton samozagęszczalny
 • beton siarkowy

Wytrzymałość

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm) i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności) oznaczonej na próbkach sześciennych wynoszącej 25 MPa (próbka sześcienna 15 cm × 15 cm × 15 cm). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC../.. (np. LC20/22).

klasa wytrzymałości dla betonu zwykłego
Klasa nadzoruKlasa betonuwytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie fck (MPa)wytrzymałość charakterystyczna kostki na ściskanie fck,cube (MPa)średnia gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie(MPa)
1C8/108--
C12/1512151,6
C16/2016201,9
C20/2520252,2
C25/3025302,6
2C30/3730372,9
C35/4535453,2
C40/5040503,5
C45/5545553,8
C50/6050604,1
3C55/6755674,2
C60/7560754,4
C70/8570854,6
C80/9580954,8
C90/105901055,0
C100/1151001155,2

Norma PN-B-03264:2002 została w 2004 r. uzupełniona poprawką, zgodnie z którą klasom betonu oznaczanym B-20 itp. przyporządkowano równoznaczne oznaczenia np. C16/20 [1].

Wytrzymałość betonu na rozciąganie jest niewielka w stosunku do jego wytrzymałości na ściskanie, dlatego też aby możliwe było przenoszenie sił rozciągających często stosuje się zbrojenie betonu wkładkami stalowymi – taki materiał nazywany jest żelazobetonem .

Wodoszczelność

Wodoszczelność betonu jest to zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod ciśnieniem. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności:W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności wody.

Zobacz też

Przypisy

 1. PN-B-03264:2002/AP1:2004


Inne hasła zawierające informacje o "Beton":

Gruz ...

Port lotniczy Kijów-Boryspol ...

Port lotniczy Katowice-Pyrzowice ...

Nagrody Kultura Nagroda Erazma Nagroda Wolfa Nagroda Turnera polskie Paszport Polityki Bursztynowe drzewo Lux ex Silesia Polcul Foundation Nagroda im. Włodzimierza PietrzakaArchitektura Nagroda Beton Nagroda Prince of Wales in Urban Design Nagroda Pritzkera Nagroda imienia Miesa van der ...

Promieniowanie gamma ...

University of Sussex ...

Szambo ...

Port lotniczy Frankfurt ...

I wojna światowa przy którym pracowali specjalnie przydzieleni do tego inżynierowie . Stosowano na szeroką skalę Beton zbrojony odporny na pociski artyleryjskie, wentylację oraz punkty oporu, które mogły ...

Strop (budownictwo) mogą być drewniane, stalowe lub żelbetowe. Wypełnienie mogą stanowić elementy drewniane, ceramiczne, Betonowe np. w stropie Kleina płyty ceramiczne z cegły.strop płytowy – elementem ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Beton":

010b. Rzym (plansza 19) budowli zachowało się do dziś. W budownictwie wykorzystywali drewno, kamień, cegłę i Beton, posługiwali się różnego rodzaju dźwigniami i podnośnikami, konstruowali łuki tektoniczne oraz ...

032. Jezioro Bodeńskie (plansza 16) eine Statue im Hafen von Konstanz am Bodensee. Sie ist aus Beton gegossen, neun Meter hoch, 18 Tonnen schwer und dreht sich mit ...

027. Stuttgart, część 2 (plansza 20) le height=380 width=770 > Die Kastanien, die den Platz umranden, sind in Beton gepflanzt. Sie sind an ein computergesteuertes Bewässerungs- und Düngesystem angeschlossen Kasztanowce, które ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie