Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dom

Dom

Współczesny dom jednorodzinny
Miejska kamienica
Drewniany dom konstrukcji zrębowej
Pokryte strzechą chaty ludu Todów
Bloki mieszkalne z wielkiej płyty

Dom – przystosowany pod względem konstrukcyjnym i użytkowym budynek , przeznaczony do celów mieszkalnych. Są różne rodzaje domów, np. blok, dom jednorodzinny, wielorodzinny i kawalerka czyli wynajęte przez daną osobę małe mieszkanie .

Historia

Najstarszą formą domów są jaskinie ( paleolit ), szałasy, ziemianki ( mezolit ). Pierwsze domy były jednoizbowe ( neolit ), w epoce brązu i żelaza występują już trzyizbowe ( Biskupin ). Wznoszono je z gałęzi oblepianych gliną , drewna i kamienia. W okresie starożytnym w Egipcie , Mezopotamii budowano domy z cegieł ręcznie lepionych z gliny i suszonych na słońcu. Były to budynki wieloizbowe, często z dziedzińcem wewnętrznym, wtedy pojawiły się też budynki piętrowe. W Europie , wykształcił się dom grecki i dom rzymski . Wraz z upadkiem cesarstwa rzymskiego nastąpiło załamanie rozwoju budownictwa. Tradycje domu rzymskiego kontynuowała architektura islamu .

W Europie chrześcijańskiej, w okresie wczesnego średniowiecza funkcję domów pełniły warowne zamki i drewniane chaty budowane na terenie grodów i podgrodzi albo jako rozproszone (wieś), na terenach chronionych w sposób naturalny – np. w lesie . W miastach w wieku XIII i XIV dom to przeważnie budynek o drewnianej konstrukcji szkieletowej , które zaczęto zastępować budynkami o ścianach murowanych (budynki w konstrukcji " muru pruskiego " wznoszono jeszcze na początku XX w.). W okresie gotyku w budownictwie miejskim zaczęto wznosić najczęściej dwu-, trzypiętrowe kamienice szczytowe. Parter przeznaczony był na warsztaty rzemieślnicze i sklepiki, piętro służyło jako część mieszkalna, a na poddaszu były magazyny. Począwszy od renesansu , miejskie kamienice zyskują szersze, bogato zdobione fasady z większymi oknami , wzrasta liczba pomieszczeń, wewnątrz budowane są arkadowe dziedzińce. Występują także kamienice z podcieniami i dachy z attykami . Ten typ budownictwa w okresie baroku zaczął pełnić również funkcję miejskich rezydencji przedstawicieli najwyższych warstw społecznych. Kamienice upodobniły się do miejskich pałaców .

Na terenach wiejskich zabudowa warowna przeobraziła się w pałace i dworki szlacheckie.

Budownictwo jednorodzinne wykształciło się w Anglii w XVII w. Kamienice czynszowe pojawiły się na początku XVIII w. w miastach Anglii i Francji (pierwsze domy czynszowe znano już w czasach starożytnych w Grecji i w Rzymieinsula ). W czasach dzisiejszych funkcję domów pełnią budynki wielorodzinne (bloki mieszkalne, kamienice) i jednorodzinne.

Domy współczesne

Budynki wielorodzinne : Le Corbusier propagował ideę masowego budownictwa mieszkalnego. Jego projekty zabudowy miast opierały się na wyodrębnieniu funkcji mieszkalnej, wypoczynkowej i sfer pracy (biura, zakłady przemysłowe). Domy – jednakowe wieżowce, pozbawione ozdób, o geometrycznych kształtach, sytuowane w pobliżu parków, przeznaczone były dla setek i tysięcy osób. Z tych założeń wywodzą się dzisiejsze osiedla realizowane w Polsce od lat sześćdziesiątych XX w. Od początku lat 90. XX wieku, po zmianie systemu gospodarczego, coraz popularniejsze są domy jednorodzinne. W XXI wieku coraz popularniejsze są tak zwane domy kanadyjskie.

Budynki jednorodzinne budowane są na terenach wiejskich i miejskich jako wolno stojące oraz w zabudowie bliźniaczej (dwa domy posiadające jedną ścianę wspólną), szeregowej (szereg budynków o wspólnych ścianach bocznych), czasem atrialnej (określenie pochodzi od atrium ) – są to budynki jednorodzinne, np. o rzucie w kształcie litery "L" lub "C" z wewnętrznymi miniogródkami. Na obszarach miast i osiedli podmiejskich tworzą czasem samodzielne zespoły urbanistyczne z własnymi sklepami , szkołami , ośrodkami zdrowia itp.

Funkcje mieszkalne zaspokajają także budynki takie jak hotele , internaty , koszary .

Poza Europą wykształciły się także inne formy budynków mieszkalnych. Podyktowane to było innymi warunkami klimatycznymi oraz zróżnicowaną dostępnością materiałów do wznoszenia domów.

Ze względu na straty ciepła obecnie budowane domy można podzielić na:

Ze względu na pobór energii oraz wody domy możemy podzielić na:

  • domy konwencjonalne,
  • domy autonomiczne , tzn. takie które dzięki instalacji do zbierania wody deszczowej, ogrzewaniu słonecznemu, własnym wytwornicom prądu, toaletom kompostującym i użyciu tzw. szarej wody nie wymagają przyłączenia do jakichkolwiek mediów.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Dom":

Adwentyzm oddawać wyłącznie Trójjedynemu Bogu praktykuje chrzest na wyznanie wiary (co wyklucza z obrzędu nieświaDome dzieci), dokonywany przez zanurzenie całego ciała w wodzie,popiera wolność religijną , rozdział ...

Odense Południowa Gmina Odense Założonow X w. Burmistrz Jan Boye Powierzchnia 304, 3 km² Położenie55°23' N 10°23' E Populacja ( 2008 ) • liczba ludności 158 163 Kod pocztowy 5000Dom rodzinny H. Ch. Andersena w OdensePołożenie na mapie Danii Odense Strona internetowa miasta Katedra ...

Meczet w Kownie Meczet przy ul. TatarskiejMeczet w Kownie ( lit. Kauno musulmonų mečetė) - Dom modlitewny muzułmanów i centrum kowieńskiej społeczności tatarskiej położony w Kownie przy ...

Synagoga Chóralna w Kownie żydowskich synagog w mieście, która przetrwała czasy Holocaustu . Obecnie służy jako główny Dom modlitwy lokalnej gminy żydowskiej . Nabożeństwa odbywają się regularnie we wszystkie szabaty ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie i Piotr Kojałowiczów.Podczas pożaru, który strawił w 1732 większą część miasta, spłonął Dom zakonny i szkoła jezuitów, a sam kościół również został uszkodzony. Po ...

Wittenberga Wittenberg (pol. Miasto Lutra Wittenberga).Zabytki związane z pobytem Marcina Lutra w Wittenberdze (Dom Lutra, Dom Melanchtona, Kościół Miejski i Kościół Zamkowy) oraz Domy Lutra ...

Klemens Maria Hofbauer lecz bardziej pragnął kapłaństwa, dlatego nim upłynęło sześć miesięcy opuścił Quintiliolo . Znojmo , ul. Obrokové.Dom mistrza piekarskiego Matthiasa Dobscha, u którego w 1767 święty Klemens uczył ...

1679 wsie Kruszyniany , Nietupa , Łużany i część Poniatowicz . 26 września – Gdańsk : pożar zniszczył Dom i obserwatorium Jana Heweliusza . Krzysztof Grzymułtowski został wojewodą poznańskim. Wydarzenia na świecie 24 ...

Zbór słowa zbór dla oznaczenia budynku ( kościoła lub kaplicy - określanych też jako Dom modlitwy ) jako miejsca kultu. Takie nazewnictwo ma korzenie jeszcze w czasach ...

Wojciech Bogusławski zasłużonych poznaniaków. Biogramy historyczne. W: Wielka Księga Miasta Poznania. Wyd. 1. Poznań: Dom Wydawniczy „Koziołki Poznańskie”, 1994, s. 731. .  Bibliografia Dworzaczek W. , Genealogia, Warszawa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dom":

11 LISTOPADA (plansza 1) tekstu przysięgi, żeby... Piłsudski: [przerywa] Zmiana planów. Wezwałem was tu właśnie po to, byście zawiaDomili Pierwszą i Trzecią Brygadę, że przysięgi nie złożymy. Z dniem jutrzejszym ...

005. Mieszkanie w mieście i na wsi (plansza 18) e height=380 width=770 > Rodzaje mieszkań: das Einfamilienhaus - Dom jednorodzinny das Wohnhaus - budynek mieszkalny die Mietwohnung - mieszkanie wynajmowane der Wolkenkratzer ...

040. Salzburg - miasto Mozarta. (plansza 4) e height=380 width=770 > Der Dom in Salzburg ist der barocke Bau, erbaut um 1600 Jahr. In ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie