Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Kameralizm

Kameralizm

Kameralizm ( łac. camera - komnata) - doktryna ekonomiczna rozwinięta w Niemczech i Austrii w XVII - XVIII w., uznająca za nadrzędny cel polityki gospodarczej państwa pełne wykorzystanie zasobów ludzkich i zdolności produkcyjnych w celu zwiększenia dochodów władcy; odmiana merkantylizmu .

Spis treści

Geneza nurtu

Nazwa nurtu pochodzi od słowa "kamera", urzędu działającego przy dworze władcy, zarządzającego jego majątkiem i ściągającego należne daniny oraz podatki . Działalność urzędu dała początek całej dziedzinie wiedzy Kameralwissenschaften, a z początkiem XVIII w. powstały katedry kameralistyki na uniwersytetach .

Kameralizm wyrósł na gruncie stosunkowo zacofanej struktury gospodarczej, społecznej i politycznej Niemiec , które było wynikiem Wojny trzydziestoletniej lat 1618 - 1648 . Kryzys gospodarczy tamtego okresu był również następstwem głębokiego rozbicia politycznego.

Założenia

Myśl ekonomiczna kameralizmu była zasadniczo inspirowana dążeniem do zwiększenia dochodów państwa oraz troską o wzrost liczby ludności.

Środkiem zapewniającym odbudowę życia gospodarczego była polityka skarbowa, realizująca postulaty dodatkowego opodatkowania i wprowadzenia różnego rodzaju opłat. Aktywna polityka ludnościowa, polegająca na wspieraniu działań na rzecz stymulacji przyrostu naturalnego i walce z wyludnieniem, miała zapewnić szybki wzrost produkcji i rozwój gospodarczy. Według kameralistów istotną rolę w realizacji tych celów miała odgrywać armia. Jej rozbudowa była związana ze wzrostem jej potrzeb, a zatem wzrostem siły roboczej niezbędnej do jej utrzymania. Do realizacji tych potrzeb niezbędne było intensywne zaangażowanie państwa, które rozbudowywało infrastrukturę , wspierało modernizację gospodarki, ściśle kontrolowało sektor rolny , rzemiosło i handel . Powstawały nowe manufaktury i banki .

W nurcie kameralistyki rozwinęła się statystyka , która miał zasadnicze znaczenie dla prowadzenia spisów ludności i kontroli wielkości obrotów handlu zagranicznego .

Główni przedstawiciele kameralistyki (wg daty urodzenia)

Zobacz też

Źródła

  • Elżbieta Kundera (red.) Słownik historii myśli ekonomicznej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
  • Henryk Wereszycki , Historia Austrii, Ossolineum.


Inne hasła zawierające informacje o "Kameralizm":

Administracja ...

Kameralizm Veit Ludwig von Seckendorff Kameralizm ( łac. camera - komnata) - doktryna ekonomiczna rozwinięta w Niemczech i ...

Policystyka ...

Paul Jacob Marperger ...

Wilhelm von Schröder ...

Veit Ludwig von Seckendorff ...

Philip Wilhelm von Hörnigk ...

Johann Joachim Becher ...

Georg Obrecht ...

Johann Friedrich Struensee ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kameralizm":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie