Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Biskup

Biskup

Biskup katolicki

Biskup ( łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach , urząd kościelny.

Już w Nowym Testamencie można doszukać się zróżnicowania w posługach hierarchii pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Apostołowie już posiadali bowiem wyraźnie swych pomocników, kształconych na zastępców. W poł. II wieku ustalono, że sukcesja apostolska realizuje się w kolegium biskupów. W ten sposób już w tych wczesnych czasach utrwalił się potrójny model święceń ( diakoni , prezbiterzy , biskupi). Regułą stało się, że w każdym lokalnym Kościele powinien być jeden i tylko jeden biskup. W ten sposób rodziła się już wówczas koncepcja terytorium kanonicznego. W II w. rodziła się kolegialna odpowiedzialność biskupów za cały Kościół, która znajdzie swe pełne urzeczywistnienie w synodach i soborach powszechnych. W czasach cesarza Konstantyna i pierwszych istotnych synkretyzmów doby chrystianizacji imperium, prezbiterów zaczęto nazywać kapłanami (łac. sacerdos). Biskupi natomiast zaczynali pełnić funkcję coraz bardziej administracyjno-jurysdykcyjne.

Herb biskupów rzymskokatolickich, na taśmie, pod tarczą herbową, znajduje się motto biskupa

Pierwszych biskupów powoływali apostołowie, następnie – przez wybór – duchowni i świeccy z danego Kościoła lokalnego, przy aprobacie Kościołów sąsiedzkich. Dopiero w dalszych wiekach wybór zatwierdzał metropolita . Od IV wieku władza świecka, cesarska, zaczęła wpływać na obsadę tych stanowisk duchownych.

Na Zachodzie dopiero w czasach walki o inwestyturę władza kościelna odzyskała pełny wpływ na nominacje biskupie. Wybory jednak przechodziły do przeszłości, w XII wieku sobory wykluczyły z grona wyborców osoby świeckie , a pod koniec XIII i w XIV wieku papieże zarezerwowali sobie prawo mianowania biskupów. W średniowieczu i czasach nowożytnych (zobacz Sobór trydencki ) Kościół rzymskokatolicki podkreślał kapłańskie święcenia jako fundament duchowieństwa. Ze święceniami biskupimi wiązał raczej pewne przywileje natury jurysdykcyjnej. Dopiero w ostatnich stuleciach teologia podkreślała następstwo apostolskie biskupów i ich szczególną rolę w prowadzeniu Kościoła lokalnego oraz współuczestniczeniu w Kościele soborowym.

Na Wschodzie forma wyboru była mniej istotna, gdyż podkreślano, iż to sam Bóg dokonuje tego wyboru. Kładziono natomiast nacisk na formę instalacji i sakrę . Teologia prawosławna również nie wysuwa biskupiej funkcji rządzenia na pierwszy plan, mówiąc raczej o nauczaniu, uzdrawianiu i jednoczeniu. Biskup w prawosławiu jest też w dużo mocniejszym stopniu szafarzem eucharystii i święceń , inni kapłani mogą wykonywać to jedynie w imieniu i za pozwoleniem biskupa. W Kościołach Wschodnich już w VI wieku została wprowadzona zasada równouprawnienia wszystkich biskupów, którzy wraz z diecezją reprezentują Kościoły lokalne. Do biskupów zwykło się zwracać się per "ekscelencjo".

Spis treści

Biskupi w tradycji sukcesji apostolskiej

W głównych tradycjach chrześcijańskich biskupi są uważani za kontynuatorów misji apostołów . Na tym polega ich główna teologiczna funkcja. Aby biskup był następcą apostołów musi zostać wyświęcony w sposób ważny, czyli przez nałożenie rąk przynajmniej jednego biskupa wyświęconego w sposób ważny. Tradycja katolicka wymaga, by na ręce nakładało przynajmniej trzech biskupów, a prawosławna dwóch. Na tym polega funkcjonowanie sukcesji apostolskiej , że pomiędzy danym biskupem a apostołami jest nieprzerwany ciąg ważnych święceń. Sukcesję apostolską zachowały Kościoły katolicki , prawosławny , zdecydowana większość Kościołów wschodnich, Kościoły starokatolickie oraz kościół anglikański i w pewnym stopniu luterański (co bywa jednak podważane – acz Kościół Szwecji zachował pełną sukcesję apostolską). Wytyczne jakich udzielił Paweł Apostoł biskupom są następujące: "jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony , trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem , trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu , jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?" (1 List do Tymoteusza 3:1-5, Biblia Tysiąclecia ).

Biskupi w innych tradycjach

W protestantyzmie i wielu innych Kościołach chrześcijańskich nie istnieje jednolita wykładnia teologicznej roli i natury biskupa. Wiele wspólnot protestanckich odrzuca w całości urząd biskupi (w rozumieniu katolickim), zastępując go starszym zboru bądź radą starszych . Wśród pozostałych protestantów część widzi w biskupstwie najwyższy stopień święceń, a część przyjmuje, że jest to jedna z równoważnych trzech posług tego samego urzędu duchownego. W tradycji protestanckiej biskup nie jest mianowany, lecz wybierany przez organ reprezentujący dany Kościół lokalny.

Biskupka

Forma żeńska biskupa występuje jako urząd m.in. w Kościołach : metodystycznych , starokatolickich , anglikańskich , luterańskich , kalwińskich , a także w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w postaci urzędu starszego zboru obsadzonego przez kobietę. W Polsce tytuł biskupek (kustoszek) noszą dwie siostry z Kościoła Katolickiego Mariawitów : Hanna Maria Rafaela Woińska oraz Damiana Maria Beatrycze Szulgowicz . Pierwszą polską biskupką była Izabela Wiłucka z Kościoła mariawitów , która następnie przyjęła tytuł arcykapłanki .

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Biskup":

Biskup Biskup katolickiBiskup ( łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w ...

1499 Koroną a Litwą ). Urodzili się 15 stycznia – Samuel Maciejowski , kanclerz wielki koronny, Biskup krakowski (data sporna lub przybliżona) (zm. 1550 ) 31 marca – Pius IV , ...

XVI wiek niemiecki. T Jacopo Tintoretto - włoski malarz. Tycjan - włoski malarz. U Jakub Uchański - arcyBiskup Gniezna i sekretarz i zarządca dóbr królowej Bony. V Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci ...

Wittenberga ...

Diakon ...

1398 się częścią państwa osmańskiego . Urodzili się 10 sierpnia – Tomasz Strzępiński , podkanclerzy koronny, Biskup krakowski (zm. 1460 ) 31 sierpnia – Jan Walezjusz , delfin Francji, młodszy syn ...

1411 na świecieNa razie brak wpisów. Urodzili sięNa razie brak wpisów. Zmarli Mikołaj Kurowski , Biskup kujawski i poznański oraz kanclerz koronny (ur. ok. 1360 ). Polska 1386 Władysław II Jagiełło 1434 Król ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Jan Chen Xianheng Później został wysłany na wieś, żeby opiekować się chorymi dziećmi. Po powrocie Biskup Hu wysłał go do pomocy ojcu Wen Nair ( Jan Neel ). Po ...

Bereza (Białoruś) lasy) zatwierdził sejm w 1653 . Po zakończeniu budowy kościoła klasztornego konsekrował go Biskup wileński Aleksander Kazimierz Sapieha dnia 6 czerwca 1666 . Kościół wraz z ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Biskup":

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 11) Krzyż prawosławny Cesarstwo Bizantyjskie Gdy papież odzyskał utraconą władzę, Biskupi Wschodni nadal nie chcieli się jej poddać, ponieważ dla nich autorytetem ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 7) konkordat ze stolicą apostolską został podpisany 28 lipca 1993 r. Sygnatariuszami byli Biskup Józef Kowalczyk i minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiński. Dokumenty konkordatu zostały ...

035 Kryzys i odbudowa państwa Piastów (plansza 10) Kryzys i odbudowa państwa Piastów Konflikt między Bolesławem Śmiałym a Biskupem Stanisławem opisał Wincenty (zwany Kadłubkiem) w kronice napisanej na początku XIII ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie