Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Biskup diecezjalny

Biskup diecezjalny

Biskup diecezjalny - biskup , któremu powierzono jakąś aktualnie istniejącą diecezję .

Spis treści

Biskup diecezjalny w Kościele katolickim

W Kościele katolickim biskup diecezjalny jest to duchowny katolicki , który z sprawuje wszelką władzę zwyczajną, własną i bezpośrednią w powierzonej mu diecezji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej oraz podlegających innej władzy kościelnej. Posiadana władza ma swoje źródło w przyjętym sakramencie święceń w stopniu episkopatu (święcenia biskupie), a prawo do jej wykonywania nadaje papież [1].

Termin ten został wprowadzony przez Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku, gdyż poprzedni kodeks kodeks z 1917 używał terminu biskup rezydencjalny.

Potocznie używa się wobec biskupa diecezjalnego terminu biskup ordynariusz , co jednak jest mylące. Termin ordynariusz jest bowiem pojeciem szerszym i obejmuje miedzy innymi wikariuszy generalnych oraz wikariuszy biskupich, którzy najczęściej są biskupami pomocniczymi w danej diecezji.

Biskup diecezjalny reprezentuje swoją diecezję w załatwianiu wszystkich spraw, które mają prawny charakter, jak również podczas Synodu Biskupów czy też Konferencji Episkopatu . Do jego obowiązków należy wizytowanie całej diecezji, raz na pięć lat raportowanie Stolicy Apostolskiej o jej stanie (tzw. Wizyta ad limina ), wyświęcanie kapłanów .

Kodeks prawa kanonicznego tak określa niektóre obowiązki biskupa diecezjalnego względem wiernych swojej diecezji:

Wypełniając swoją pasterską posługę, biskup diecezjalny winien się troszczyć o wszystkich wiernych powierzonych jego pieczy, bez względu na ich wiek, pozycję czy narodowość, zarówno o stałych mieszkańców, jak i o tych, którzy czasowo przebywają na jego terytorium, okazując apostolską troskę także wobec tych, którzy z racji warunków swego życia nie mogą wystarczająco korzystać ze zwyczajnej formy pasterzowania oraz wobec niepraktykujących.(kan. 383 § 1 KPK)
Jeśli ma w swojej diecezji wiernych odmiennego obrządku, niech się stara zaradzić ich duchowym potrzebom(...)(kan. 383 § 2 KPK)
Do braci nie będących w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim niech odnosi się życzliwie i z miłoscią, popierając ekumenizm zgodny z myślą Kościoła. (kan 383 §§ 2 i 3)
Biskup diecezjalny powinien dbać o przestrzeganie wszystkich przepisów kościelnych, by do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zwłaszcza w zakresie posługi słowa, sprawowania sakramentów i sakramentaliów , kultu Boga i świętych, jak również zarządzania dobrami. (kan. 392, § 2 KPK)

Pomocą w zarządzaniu diecezją mogą służyć biskupowi diecezjalnemu biskupi pomocniczy .

Czas, kiedy wakuje urząd biskupa diecezjalnego, określa się mianem sediswakancji , chociaż ten łaciński zwrot bardziej kojarzy się z okresem od śmierci papieża do wyboru jego następcy.

Biskup diecezjalny w innych kościołach

Urząd biskupa diecezjalnego istnieje także w innych kościołach o ustroju episkopalnym - w kościołach anglikańskich lub w niektórych kościołach luterańskich (w tym także Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ).

Przypisy

  1. por. KPK kan. 381 par 1; W. Wójcik, Biskup - w prawie kanonicznym, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985 r., s. 599.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Biskup diecezjalny":

Biskup Kościoła mariawitów , która następnie przyjęła tytuł arcykapłanki . Zobacz teżStopnie biskupie (święceń hierarchicznych): prezbiter diakon Funkcje biskupie: papież patriarcha metropolita Biskup diecezjalny / biskup pomocniczy biskup sufragan biskup koadiutor superintendent Godności biskupie: kardynał prymas arcybiskup biskup misyjny biskup tytularny Linki zewnętrzne Wszyscy ...

1499 ...

XVI wiek ...

Wittenberga ...

Diakon ...

1398 ...

1411 ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Jan Chen Xianheng ...

Bereza (Białoruś) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Biskup diecezjalny":

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 11) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 7) ...

035 Kryzys i odbudowa państwa Piastów (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie