Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bozon

Bozon

Cząstki elementarne
leptony
e μ τ
νe νμ ντ
kwarki
u c t
d s b
nośniki oddziaływań
γ Z0 gluon g
hadrony
mezony
π K J/ψ
Υ B D
bariony
p n Λ
Σ Ξ Ω
bozony
fermiony

W fizyce cząstek bozony ( ang. boson od nazwiska fizyka Satyendra Bose ), są cząstkami posiadającymi spin całkowity. Większość bozonów to cząstki złożone, jednakże 12 z nich (tak zwane bozony cechowania ) są cząstkami elementarnymi , niezłożonymi z mniejszych cząstek (cząstki fundamentalne).

Właściwości bozonów

Każda cząstka jest bozonem lub fermionem , zależnie od posiadanego spinu - twierdzenie statystyki spinowej narzuca wynikającą z niego statystykę kwantową, która odróżnia fermiony od bozonów. Zgodnie z Modelem Standardowym fermiony są cząstkami elementarnymi " materii ", natomiast bozony przenoszą oddziaływania.

W związku ze spinem całkowitym, nieoddziałujące bozony podlegają statystyce Bosego–Einsteina . Jedną z jej konsekwencji jest istnienie kondensatu Bosego–Einsteina , „piątego” stanu skupienia materii , w którym dowolna liczba bozonów może dzielić ten sam stan kwantowy. Kondensat Bosego-Einsteina nie ma jak dotąd żadnego praktycznego zastosowania. Pozwala natomiast na obserwowanie efektów kwantowych w skali makroskopowej np. poprzez swobodny spadek kondensatu w ziemskim polu grawitacyjnym można eksperymentalnie pokazać zasadę nieoznaczoności Heisenberga .

Oddziaływania wirtualnych bozonów z rzeczywistymi fermionami nazywamy oddziaływaniami podstawowymi . Zachowanie pędu w tych oddziaływaniach objawia się matematycznie we wszystkich znanych siłach. Bozony uczestniczące w tych oddziaływaniach nazywamy bozonami cechowania . Są to:

Cząstki złożone z kilku innych cząstek (tak jak protony lub neutrony ) mogą być zarówno fermionami i bozonami, zależnie od ich całkowitego spinu. Z tego powodu wiele jąder atomowych jest bozonami. Pomimo tego, że cząstki tworzące jądra, t.j. proton, neutron, a także krążące wokół jądra elektrony, są fermionami, możliwe jest by jeden pierwiastek (na przykład hel ) miał izotopy będące fermionami (n.p. 3He) i inne będące bozonami (n.p. 4He). (3He) jest złożony z jednego neutronu i dwóch protonów [PNP]. Podobnie deuter (2H), złożony z jednego protonu i jednego neutronu [NP] jest bozonem, podczas gdy tryt (3H), który jest złożony z dwóch neutronów i jednego protonu [NPN] jest fermionem.

Różnica pomiędzy statystykami bozonów i fermionów istnieje wyłącznie przy dużych gęstościach – kiedy ich funkcje zachodzą na siebie. W niskich gęstościach, obydwie statystyki redukują się do statystyki Maxwella-Boltzmanna , więc zarówno bozony i fermiony zachowują się jak cząsteczki klasyczne.

Przykłady bozonów

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Bozon":

Nukleony ...

Kwark ...

Hadrony ...

Model Standardowy ...

Lepton (mechanika kwantowa) ...

Kwark górny ...

Kwark dolny ...

Gluon ...

Bozony cechowania ...

Oddziaływania podstawowe oddziaływań podstawowych (w nawiasach nośniki oddziaływań ): oddziaływanie grawitacyjne ( grawiton – cząstka hipotetyczna) oddziaływanie słabe ( Bozon W ±, Bozon Z ) oddziaływanie elektromagnetyczne ( foton ) oddziaływanie silne ( gluony ) Główne cechy oddziaływań podstawowychZasięg ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bozon":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie