Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Brama Lubawska

Brama Lubawska

Brama Lubawska

Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Sudety
z Przedgórzem Sudeckim
Makroregion Sudety Środkowe
MezoregionBrama Lubawska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Województwo dolnośląskie
powiat kamiennogórski

Brama Lubawska ( 332.41 , cz. Libovské sedlo) – obniżenie śródgórskie w Sudetach Środkowych w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim .

Spis treści

Opis

Brama Lubawska jest obniżeniem śródgórskim powstałym w mało odpornych na denudację skałach karbońskich . Położona jest w Sudetach Środkowych . Od zachodu ograniczona jest Grzbietem Lasockim , pasmem Karkonoszy w Sudetach Zachodnich , od wschodu z Górami Kruczymi – pasmem Gór Kamiennych w Sudetach Środkowych. Przez obniżenie z południa na północ przepływa Bóbr . Brama Lubawska to jedna z trzech kotlin wchodzących w skład Kotliny Kamiennogórskiej . Obniżenie Bramy Lubawskiej zajmuje powierzchnię około 80 km², średnie wzniesienie nad poziom morza waha się w granicach 600 m n.p.m.

Budowa geologiczna

Brama Lubawska stanowi najbardziej zachodnią część niecki śródsudeckiej . Obejmuje też niewielkie fragmenty bloku karkonosko-izerskiego (na zachodzie) oraz metamorfiku kaczawskiego (na północnym zachodzie). Budowa geologiczna doliny jest zróżnicowana: występują tu skały osadowe , skały magmowe , wylewne, głębinowe oraz skały przeobrażone . Nieckę wypełniają warstwy dewońskie , karbońskie i permskie : przede wszystkim piaskowce , zlepieńce i łupki . Na dnie niecki występują górnokarbońskie pokłady węgla kamiennego . Wzniesienia tworzą warstwy zlepieńców karbońskich , a przede wszystkim skał wulkanicznychpermskich porfirów .

Rzeźba

Główne rysy dzisiejszej rzeźby doliny powstały w młodszym trzeciorzędzie , kilkanaście milionów lat temu, kiedy to zrównany stary masyw górski uległ ponownie wypiętrzeniu pod wpływem pionowych ruchów skorupy ziemskiej. Niektóre fragmenty zostały wyniesione silniej, inne słabiej. Dzięki temu pozostałości starego krajobrazu możemy zobaczyć zarówno na grzbietach otaczających gór, jak i w dnie kotliny . Kiedyś była to jedna powierzchnia, dziś jej fragmenty rozdzielają stoki osiągające kilkaset metrów wysokości względnej . Obok pasm górskich występują rozległe kotliny otoczone ze wszystkich stron górami. Dolina poprzecinana równoleżnikowo górskimi potokami , zaś południkowo doliną Bobru i pasmami Szczepanowskiego Grzbietu oraz Gór Kruczych . Budowa geologiczna i liczne występujące tu skałki czynią dolinę atrakcyjną.

Krajobraz

Krajobraz doliny uwarunkowany jest budową i długą przeszłością geologiczną. Występują tu różne typy krajobrazów i form terenu grzbiety i kopulaste wzniesienia górskie, stożki powulkaniczne , liczne skałki, kotliny śródgórskie. Cały obszar jest poprzecinany w poprzek potokami górskimi na segmenty. Jest to teren średnio zaludniony, łagodny, poza nielicznymi wzniesieniami słabo porośnięty drzewami i krzewami. Większość obszaru zajmują łąki . Krajobraz częściowo przeobrażony, pierwotny górski charakter krajobrazu w większości jest zachowany.

Wody

Dział wodny dorzeczy Odry i Łaby jest niski i przebiega na terytorium czeskim w miejscowości Žacléř . Źródła Bobru, głównej rzeki doliny znajdują się na Bobrowym Stoku . Bóbr płynie środkiem kotliny i jest największym lewostronnym dopływem Odry, po drugiej stronie Gór Kruczych płynie jej dopływ Zadrna . Pozostałe rzeki doliny są ich dopływami. Dla zabezpieczenia przed powodziami w pierwszych latach XX wieku zbudowano zbiorniki retencyjne : Bukówka w Bukówce na Bobrze i w Krzeszówku na Zadrnie. Odwadniające dolinę rzeki przebijają się przez góry przełomami .

Komunikacja

Brama Lubawska zawdzięcza swą nazwę funkcji komunikacyjnej, ponieważ tworzy dogodne przejście z Dolnego Śląska do Czech , które odgrywało dużą rolę od czasów średniowiecza , ale obecnie straciło swoje znaczenie, gdyż międzynarodowe szlaki kolejowe i drogowe między Czechami a Polską przebiegają przez inne części Sudetów. Przez Bramę Lubawską do przejścia granicznego prowadzi szlak kolejowy o znaczeniu międzynarodowym i droga krajowa nr 5 – do przejścia granicznego Lubawka . Planowane jest przeprowadzenie tędy drogi ekspresowej S3 .

Klimat

Klimat chłodniejszy i o większej ilości opadów niż średnie dla tej wysokości, klimat górski chłodniejszy i o większej ilości opadów niż średnie dla tej wysokości. Zachmurzenie średnie występuje w okresie jesienno-zimowym, najmniejsze w lecie. Opadom często towarzyszą gwałtowne burze z wyładowaniami.

 • maksimum termiczne: lipiec-wrzesień, średnia temperatura ok. 18 °C
 • minimum termiczne: styczeń-luty, średnia temperatura powietrza ok. −6 °C
 • średnia temperatura roczna oscyluje w granicach 6 °C
 • czas trwania zimy: 15–18 tyg.
 • okres wegetacyjny :
  • rozpoczyna się w drugiej dekadzie kwietnia i trwa ok. 185 dni.
 • lato termiczne :
  • ok. 8 tyg.
 • opady roczne:
  • w granicach 700–900 mm
  • maksimum opadowe: lipiec
  • minimum opadowe: luty,
 • zaleganie śniegu:
  • ponad 50 dni
 • dominujące wiatry: południowe

Flora i fauna

Zróżnicowana budowa geologiczna gleby typowe dla terenów górskich, klimat chłodniejszy i o większej ilości opadów niż średnie dla tej wysokości, średnie temperatury roczne, specyficzne położenie oraz wysokość względna terenu, a także niewielkie skrawki ziemi o ograniczonej ingerencji człowieka wykształciły na terenie kotliny dogodne warunki dla świata roślinnego i zwierzęcego. Szczyty i zbocza o znacznym pochyleniu pokrywają lasy z dominacją świerków sztucznie sadzonych , odmiany górskiej i nizinnej. Inne drzewa iglaste i liściaste stanowią w lasach zaledwie 10%. Tylko w rejonie Lubawki w pobliżu granicy państwowej są skrawki naturalnej puszczy sudeckiej . Na całym terenie Bramy Lubawskiej występują skupiska roślinności górskiej objęte prawną ochroną na uwagą zasługują: dziewięćsił bezłodygowy , lepiężnik biały , wawrzynek wilczełyko , pełnik europejski , liczne storczyki , goryczki , pierwiosnki , lilia złotogłów . Najciekawsze przyrodniczo fragmenty rejonu objęte są ochroną.

Parki krajobrazowe i rezerwaty

Turystyka

Na terenie Bramy Lubawskiej są dwa przejścia turystyczne: w Niedamirowie i Okrzeszynie oraz jedno ogólnodostępne (drogowe) w Lubawce .

Brak tu jakichkolwiek schronisk turystycznych. Przez najciekawsze miejsca Bramy Lubawskiej prowadzą trzy szlaki turystyczne :

Ludność

Okolice zamieszkuje ludność napływowa, po wojnie przybyli tu ludzie z centralnej Polski, repatrianci z Kresów oraz ludzie powracający z emigracji .

Większość ludności zamieszkuje w środowisku miejskim.

Atrakcje

Przyroda

Zabytki

Miejscowości


Inne hasła zawierające informacje o "Brama Lubawska":

Brno ...

Twierdza Pietropawłowska ...

Zamek Chojnik ...

Przełęcz Lubawska ...

Kotlina Kamiennogórska Kotlina KamiennogórskaMegaregion Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja Masyw Czeski Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim Makroregion Sudety Środkowe Mezoregion Brama Lubawska Mikroregion(y)Kotlina KamiennogórskaZajmowanejednostkiadministracyjne województwo dolnośląskie powiat kamiennogórski , powiat wałbrzyski Kotlina Kamiennogórska - rozległa, rozgałęziona ...

Brama Lubawska Brama LubawskaZasięg regionu w obrębie PolskiMegaregion Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja Masyw Czeski Podprowincja Sudety z Przedgórzem Sudeckim Makroregion Sudety Środkowe MezoregionBrama ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski Zachodnie 332.34 Góry Izerskie 332.35 Góry Kaczawskie 332.36 Kotlina Jeleniogórska 332.37 Karkonosze 332.38 Rudawy Janowickie 332.4-5 Sudety Środkowe 332.41 Brama Lubawska 332.42 Góry Wałbrzyskie 332.43 Góry Kamienne 332.44 Góry Sowie 332.45 Góry Bardzkie 332.46 Obniżenie Noworudzkie 332.47 ...

Lednica 2000 ...

Toruń ...

Trójmiasto ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Brama Lubawska":

031. Düsseldorf - miasto ogrodów (plansza 7) ...

Między sercem a rozumem - ˝Romantyczność˝ A. Mickiewicza (plansza 2) ...

016. Homonimy (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie