Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Broń jądrowa

Broń jądrowa

Wybuch bomby atomowej w Nagasaki 9 sierpnia 1945
Kraje oficjalnie posiadające bomby atomowe . Izrael zaznaczony na zielono (posiadanie broni atomowej przez ten kraj nie zostało oficjalnie potwierdzone).

Broń jądrowa – rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrz jądrową energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków ( uranu i plutonu - broń atomowa) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru - bomba wodorowa – o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej. Dzięki istnieniu tej broni powstało przekonanie o możliwości pokonania przeciwnika bez użycia ogromnych armii , do zadania dużych zniszczeń na obszarze przeciwnika wystarczy samolot bombowy , pocisk artyleryjski lub rakieta przenosząca atomowe głowice bojowe .

Czynnikami rażenia broni jądrowej są:

Siła rażenia jest daleko większa niż w przypadku konwencjonalnego materiału wybuchowego - największe bomby są zdolne zniszczyć całe miasta. Bomby atomowe zostały zastosowane dwukrotnie w celach wojennych przez armię Stanów Zjednoczonych przeciwko japońskim miastom Hiroszima i Nagasaki , w trakcie II wojny światowej . Od tego czasu użyto ich około 2000 razy, jedynie w ramach testów, przeprowadzanych przez dziesięć państw ( USA , Związek Radziecki , Wielka Brytania , Francja , Chińska Republika Ludowa , Indie , Pakistan i RPA wspólnie z Izraelem [1]).

Mocarstwami nuklearnymi są Stany Zjednoczone , Rosja , Wielka Brytania , Francja , Chińska Republika Ludowa , Indie , Pakistan , Korea Północna i Izrael , którego władze nie potwierdzają ani nie zaprzeczają tym podejrzeniom. RPA wyprodukowała 4 bomby atomowe, lecz po upadku apartheidu jej arsenał nuklearny został zdeponowany w Izraelu[1]. Korea Północna ogłosiła, że posiada arsenał nuklearny. Próbny ładunek został zdetonowany 9 października 2006 o 4.36 czasu polskiego. Eksplozję przeprowadzono w wyrytej w górach kopalni w prowincji Hamgyong. Jednak według wielu ekspertów władze w Pjongjangu potrzebują jeszcze 5-10 lat na przełamanie technicznych problemów i takie udoskonalenie ładunku, by móc umieścić go na rakiecie dalekiego zasięgu. Ukraina może posiadać głowice atomowe, które w wyniku pomyłki nie zostały zabrane przez Armię Radziecką . O prace nad budową broni atomowej podejrzewany jest Iran .

Prace nad budową broni atomowej prowadziły swego czasu RPA oraz Irak . Przed upadkiem muru berlińskiego broń atomowa znajdowała się także na terenie NRD oraz w pewnym okresie na terenie Polski (patrz: LWP - Broń jądrowa na terytorium Polski ). W okresie zimnej wojny przez krótki czas na Kubie stacjonowały także radzieckie pociski balistyczne .

Nagasaki 24 IX 1945 - 6 tygodni po eksplozji

Spis treści

Rodzaje broni nuklearnej

Podstawowe rodzaje

Bomba atomowa

Schemat dwóch metod detonowania ładunku jądrowego

Bomba atomowa czerpie swoją energię z reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu ) na lżejsze pod wpływem bombardowania neutronami . Rozpadające się jądra emitują kolejne neutrony, które bombardują inne jądra, wywołując reakcję łańcuchową .

Nazwa bomba atomowa może być myląca, gdyż konwencjonalne chemiczne materiały wybuchowe czerpią swą energię z wiązań atomowych, a inne rodzaje broni nuklearnej są nie mniej atomowe.

Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniu/przekroczeniu w jak najkrótszym czasie masy krytycznej ładunku jądrowego. Przekroczenie masy krytycznej zazwyczaj uzyskuje się na jeden z dwóch sposobów: poprzez połączenie kilku porcji materiału rozszczepialnego (tzw. metoda działa) lub zapadnięcie materiału uformowanego w powłokę (tzw. metoda implozyjna). Połączenie to musi odbyć się szybko by reakcja nie została przerwana już w początkowej fazie w wyniku rozproszenia energii powstającej podczas rozszczepiania jąder, dlatego do połączenia materiałów rozszczepialnych używa się konwencjonalnego materiału wybuchowego. Reakcja łańcuchowa wydziela ogromną ilość energii. Wysoka temperatura i energia produktów rozpadu powodują błyskawiczne rozproszenie materiału rozszczepialnego i przerwanie reakcji łańcuchowej. Jako ładunku nuklearnego przy metodzie działa używa się uranu-235 , zaś przy metodzie implozyjnej - plutonu-239 .

Z jednego kilograma U-235 można uzyskać do 82 TJ (teradżuli) energii. Typowy czas trwania reakcji łańcuchowej to 1 μs , więc moc wynosi 82 EW /kg.

Bomba wodorowa

Zwana jest też bombą termojądrową . Zasada działania bomby wodorowej opiera się na wykorzystaniu reakcji termojądrowej , czyli łączenia się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu ) w cięższe, czemu towarzyszy wydzielanie ogromnej ilości energii.

Ponieważ rozpoczęcie i utrzymanie fuzji wymaga bardzo wysokiej temperatury, bomba wodorowa zawiera ładunek rozszczepialny (pierwszy stopień), którego detonacja inicjuje fuzję w ładunku drugiego stopnia. Ciśnienie uzyskane z pierwszego stopnia kompresuje drugi stopień, otoczony płaszczem ze zubożonego uranu. Jednocześnie zawarty wewnątrz rdzeń ze wzbogaconego uranu w wyniku implozji osiąga masę krytyczną i staje się bardzo silnym źródłem neutronów. W tych warunkach w wodorowo-helowym paliwie rozpoczyna się niezwykle szybki i gwałtowny proces fuzji jąder, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie emitowana jest energia wielokrotnie przekraczająca tę uzyskaną z pierwszego stopnia.

Ładunki drugiego stopnia mogą być łączone w prawie dowolnej ilości i wielkości (jedna reakcja fuzji inicjuje następną). To, jak i brak ograniczenia przez masę krytyczną oraz znacznie większa niż w przypadku ładunków rozszczepialnych wydajność, umożliwiają budowę broni o mocy daleko większej niż w przypadku zwykłej bomby atomowej.

Brudna bomba

Brudna bomba to określenie na rodzaj broni radiologicznej , której działanie polega na rozrzuceniu materiału radioaktywnego na dużej przestrzeni przy pomocy konwencjonalnych materiałów wybuchowych. Powoduje to skażenie promieniotwórcze terenu. Ze względu na łatwość konstrukcji takiej bomby, istnieje niebezpieczeństwo użycia jej przez organizacje terrorystyczne .

Materiał promieniotwórczy z wybuchu brudnej bomby zostałby rozproszony na dużym obszarze, przez co natężenie promieniowania byłoby niewielkie, a większość ewentualnych ofiar śmiertelnych zginęłaby od wybuchu ładunku konwencjonalnego. Powszechne obawy przed promieniowaniem spowodowałyby jednak znaczącą dezorganizację oraz pociągnęły za sobą duże koszty usunięcia skażenia.

Zaawansowane konstrukcje

Bomba neutronowa

Bomba neutronowa to specjalny rodzaj bomby termojądrowej , pozbawionej ekranu odbijającego neutrony , w której energia powstaje w wyniku reakcji syntezy deuteru z trytem . Siła jej wybuchu jest relatywnie niewielka. Małe jest również skażenie promieniotwórcze terenu . Czynnikiem rażącym jest promieniowanie przenikliweneutronowe ( szybkie neutrony – stąd nazwa), przenikające przez materię (w tym opancerzenie), ale zabójcze dla żywych organizmów .

Bomba kobaltowa

Bomba kobaltowa zawiera w osłonie kobalt , który pod wpływem wytwarzanych przez ładunek neutronów przekształca się w izotop Co-60 , silne i trwałe ( okres półrozpadu 5,26 lat) źródło promieniowania gamma . Głównym celem jest skażenie terenu, by uczynić go niezdatnym do zasiedlenia. Zamiast kobaltu dodatkiem może być złoto , które pozostanie radioaktywne przez okres kilku dni, oraz tantal i cynk (kilka miesięcy). Jedna bomba kobaltowa została zdetonowana przez Brytyjczyków. Test jednokilotonowej bomby nie powiódł się.

Historia broni jądrowej

Skutki wybuchu bomby atomowej w Nagasaki. Odległości od epicentrum podane w stopach
Amerykańskie i radzieckie/rosyjskie zapasy broni nuklearnej w latach 1945-2005

Plany użycia broni jądrowej

Z chwilą wprowadzenia broni jądrowej na uzbrojenie podjęto prace nad planami jej użycia. Pierwsze wersje planów operacyjnych opracowano w USA już w 1946 r. Na początku lat sześćdziesiątych Amerykanie przygotowali zintegrowany plan operacyjny Single Integrated Operational Plan SIOP uwzględniający zmasowane wykorzystanie rakietowych pocisków nuklearnych odpalanych z wyrzutni naziemnych i okrętów podwodnych oraz bomb jądrowych przenoszonych przez lotnictwo strategiczne. Kolejne wersje planów SIOP uwzględniały zmiany w strategii wojennej USA i NATO oraz w rozwoju środków przenoszenia ładunków jądrowych. Podobne plany operacyjne posiadały również siły zbrojne ZSRR, Chin i Francji.

Broń jądrowa w kulturze

Zimna wojna toczona poprzez Stany Zjednoczone oraz ZSRR , przyczyniła się do powstania wizji zagłady ludzkości lub upadku cywilizacji na skutek dojścia do konfliktu nuklearnego pomiędzy tymi dwoma państwami. W tej globalnej wojnie atomowej dokonano by tak wielu eksplozji bomb atomowych, że efektem rozpylenia dużych ilości pyłów w górnych warstwach atmosfery byłaby zima nuklearna . W czasach zimnej wojny, w USA strach przed nuklearnym atakiem ze strony Związku Radzieckiego był ogromny, powstał nurt ukazujący upadek cywilizacji. Z tego nurtu wywodzą się filmy z serii Mad Max , Terminator , Nazajutrz , Wysłannik przyszłości, Watchmen: Strażnicy oraz gry Fallout . Paranoiczne lęki związane z zimną wojną doskonale pokazał Stanley Kubrick w filmie " Doktor Strangelove, lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę " z roku 1963. W literaturze powstały liczne opowiadania fantastyczne dotyczące tego tematu jak: Ostatni Brzeg, Deus Irae .

Arsenał nuklearny świata

Arsenał nuklearny państw w 2009 r[2].

Prawdopodobne mocarstwa nuklearne

Lista ta przedstawia państwa pracujące nad bombą jądrową lub kiedyś ją posiadające; w nawiasie daty prac nad bombą atomową. Efekt tych prac często nie jest znany[4].

Kraje obecnie istniejące

 • Kanada (1942-1963) - nie posiadała osobnego programu, ale w latach 1963-1984 posiadała i produkowała głowice nuklearne dla Stanów Zjednoczonych
 • Szwajcaria (1949-1969)
 • Australia (lata 50. XX wieku - 60. XX wieku)
 • Szwecja (1952-1974)
 • Egipt (1954-1967)
 • Hiszpania (poł. lat 60. XX wieku - poł. lat 70. XX wieku)
 • Tajwan (poł. lat 60. XX wieku - 1988)
 • Korea Południowa (1971-1975)
 • Irak (lata 70. XX wieku - poł. lat 90. XX wieku)
 • RPA (1973-1982) - posiadała głowice nuklearne w latach 1982-1994
 • Rumunia (lata 70. XX wieku - 1989)
 • Argentyna (lata 70. XX wieku - 1990)
 • Brazylia (1975-1988)
 • Syria (od 1979)
 • Libia (poł. lat 70. XX wieku - 2003)
 • Iran (od lat 80. XX wieku)
 • Algieria (od lat 80. XX wieku - 1995)
 • Ukraina (lata 90. XX wieku) - nie miała programu nuklearnego, możliwe głowice poradzieckie
 • Białoruś (lata 90. XX wieku) - nie miała programu nuklearnego, możliwe głowice poradzieckie
 • Kazachstan (lata 90. XX wieku) - nie miała programu nuklearnego, możliwe głowice poradzieckie

Kraje nieistniejące

Najpotężniejsza bomba atomowa

Najpotężniejszą bombą atomową była Car Bomba (inaczej Tzar lub Big Iwan). Eksplozji dokonał Związek Radziecki 30 października 1961 r. na wyspie Nowa Ziemia położonej na Morzu Arktycznym , na północnych krańcach obecnej Rosji . Była to dwustopniowa bomba termojądrowa , czyli oparta na fazie syntezy lekkich jąder atomowych, zainicjowanej detonacją jądrową. Miała moc 58 megaton czyli w przybliżeniu 4000 bomb zrzuconych na Hiroszimę. Mimo że zmniejszono jej moc ze względów bezpieczeństwa (Car Bomba zaprojektowana została jako broń trójfazowa i mogła ona osiągnąć nawet 150 megaton, ale wówczas obszar objęty zniszczeniami, mimo dużego odosobnienia, objąłby kilka większych miast północnej Rosji, a opad radioaktywny zagroziłby całej Europie, toteż zrezygnowano z trzeciej fazy rozszczepiania), część skalistych wysepek, w których otoczeniu dokonano detonacji, wyparowała, a sam wybuch był odczuwalny nawet na Alasce . Bomba ta nazywana była także złowieszczo "Zabójcą Miast". Bomba mogłaby zniszczyć miasto wielkości Londynu .

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Krzysztof Kubiak. Burska przygoda atomowa . „Stosunki Międzynarodowe”. 2007. 
 2. Dziennik Polska-Europa-Świat ,05.02.2009,str.17.
 3. artykuł na stornie telewizji tvn24 (www.tvn24.pl) zatytułowany "5113 atomowych pięści USA" [1]
 4. Timeline of Nuclear Proliferation

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Broń jądrowa":

Wojna jądrowa ...

Romeo i Julia (film 1996) ...

Sztych ...

Orlęta Lwowskie ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Rada Najwyższa Narodowa ...

Gatunek chroniony ...

1806 ...

Armia Czerwona ...

Archetyp (psychologia) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Broń jądrowa":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 20) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie