Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cesarze rzymscy narodu niemieckiego

Cesarze rzymscy narodu niemieckiego

Godło Świętego Cesarstwa Rzymskiego

Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego ( niem . römischer kaiser Deutscher Nation) - potoczna, ale stosowana powszechnie w historiografii , formuła "cesarz rzymski narodu niemieckiego" odnosi się do władców państwa niemieckiego , którzy używali tytułu cesarza rzymskiego.

Spis treści

Geneza tytułu

Po upadku antycznego Cesarstwa Zachodniorzymskiego królowie państw germańskich nominalnie podlegali zwierzchnictwu cesarzy wschodniorzymskich , pozostawali jednak politycznie niezależni. W 800 roku król Franków Karol Wielki został w Rzymie koronowany przez papieża na cesarza. Odtąd Karolingowie , dążąc do uniwersalnej władzy nad cała Europą Zachodnią używali tytułu cesarza rzymskiego. Po podziale państwa Franków na mocy traktatu w Verdun (843 r.) tytuł przypadł władcom królestwa środkowofrankijskiego . Traktat w Meerssen (870 r.) przenosił go na królów zachodniofrankijskich. Krótkotrwała unia państw zachodnio- i wschodniofrankijskiego spowodowała odziedziczenie tytułu w 881 roku przez królów tego drugiego. W 915 roku siłą wywalczył go wyemancypowany spod władzy Karolingów król Włoch, Berengar I z Friulu . Po jego śmierci przez kilkadziesiąt lat nikt na łacińskim Zachodzie nie używał tytułu cesarza rzymskiego. W 962 roku król niemiecki Otton I Wielki , uważający się za naturalnego dziedzica wschodniofrankijskich Karolingów, opanował Włochy, po czym koronował się zarówno na króla Włoch, jak i cesarza, choć nie używał epitetu rzymski, który przywrócił dopiero jego syn i następca, Otton II . Od tego momentu większość władców niemieckich używała jednocześnie tytułów króla niemieckiego i cesarza rzymskiego, a od późnego średniowiecza stosowano wymiennie określenia król niemiecki i król rzymski. Tytulatura ta wyrażała dążenie do zjednoczenia wszystkich krajów łacińskiego chrześcijaństwa pod ich zwierzchnictwem. Stąd mówiono o Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego .

Losy tytułu

Tron niemiecki i cesarski był elekcyjny , ale zazwyczaj wybierano władcę w obrębie jednej dynastii. Od XV w. do upadku Cesarstwa dzierżyli go władcy Austrii , Habsburgowie . W okresie nowożytnym często potocznie mówiono o cesarzach niemieckich, jako że w wyniku wydarzeń historycznych władza niemieckich monarchów ograniczyła się tylko do terytorium samej Rzeszy, a i tu była stosunkowo słaba. Władcy suwerennych państw europejskich uznawali honorowe pierwszeństwo cesarzy, jednak nie czuły się zobowiązane do politycznego posłuszeństwa wobec niego (królowie francuscy mawiali rex imperator in regno suo est - Król jest cesarzem we własnym królestwie). Godność cesarza rzymsko-niemieckiego uległa likwidacji w 1806 roku, kiedy po klęsce Austrii w wojnie z Francją państwa niemieckie ogłosiły secesję z Cesarstwa i oddały się pod protekcję Napoleona tworząc Związek Reński . W reakcji na to i pod naciskiem francuskim, ostatni cesarz Franciszek II Habsburg ogłosił rozwiązanie Świętego Cesarstwa i zrzekł się tytułu. W 1866 Prusy pokonały Austrię w walce o hegemonię w Niemczech, a w 1871 roku doszło do ponownego zjednoczenia Niemiec. król Prus Wilhelm I Hohenzollern przyjął tytuł cesarza niemieckiego , funkcjonujący do upadku monarchii w Niemczech w 1918 roku. Hohenzollernowie jako władcy II Rzeszy Niemieckiej nie używali określenia rzymski, jednak propagandowo nawiązywali do dziedzictwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Pełne brzmienie

Wyraźnie rozróżniano godność cesarską od królewskiej godności władcy Niemiec, były one ze sobą związane, ale nie tożsame. W średniowieczu władca niemiecki po elekcji i koronacji na króla Niemiec (zwykle w Akwizgranie) tytułował się zazwyczaj rex Romanorum, czyli "król Rzymian". Po akcie koronacji na cesarza dokonanej przez papieża, zwykle w Rzymie , tytuł królewski zastępowano formułą divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus, czyli "z łaski Bożej cesarz rzymski, zawsze August". Od 1508 roku, kiedy cesarze ostatecznie zrezygnowali z zabiegania o akceptację ze strony papieża, do tytulatury cesarskiej dodawano epitet "wybrany", poza tym zapisywano jednocześnie tytuł cesarski i niemiecki tytuł królewski: divina favente clementia electus Romanorum Imperator, semper Augustus, Germaniae rex ("z łaski Bożej cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec"). Na język niemiecki tłumaczono to jako: von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König von Germanien, a więc "z łaski Bożej wybrany cesarz rzymski, po wszystkie wieki pomnożyciel Cesarstwa, król Niemiec" (ewentualnie König in Germanien, czyli "król w Niemczech", nie używano słowa Deutschland). Przekład enigmatycznego łacińskiego słowa Augustus na "pomnożyciel" brał się stąd, że w tamtych czasach uważano, iż pochodzi od łac . augere, czyli "powiększać".

Po 1508 roku wcześniejsze używanie tytułu królewskiego, a późniejsze cesarskiego oznacza, że dany monarcha został wybrany za życia poprzednika (vivente imperatore - za życia cesarza) i był jego formalnym współregentem w randze królewskiej, a po śmierci cesarza przejął jego godność. Praktykę elekcji vivente stosowano często, aby szanując reguły monarchii elekcyjnej zapewnić dziedziczenie tronu swojej rodzinie.

Lista cesarzy rzymsko-niemieckich

Poniższa lista nie obejmuje władców niemieckich, którzy nie przyjęli tytułu cesarza rzymskiego. Aby zobaczyć pełną listę, przejdź do hasła Władcy Niemiec .

Karolingowie

Władcalata panowania
Karol Wielki 800-814, król Franków od 768
Ludwik I Pobożny 814-840
Lotar I 843-855
Ludwik II 855-875, król Włoch od 844
Karol II Łysy 875-877, król Franków Zachodnich od 843
Karol III Otyły 881-887, król Franków Wschodnich od 876
Arnulf z Karyntii 896-899, król Franków Zachodnich od 887
Ludwik III Ślepy 901-905, król Prowansji od 890, król Włoch od 900
Berengar I z Friulu 915-924, król Włoch od 905

Pomiędzy rokiem 924 i 962 nikt nie nosił tytułu cesarza.

Ludolfingowie

Władcalata panowaniauwagi
Otton I Wielki 962–973, król Niemiec od 936
Otton II 973–983
Otton III 996–1002, król Niemiec od 983
Henryk II Święty 1014–1024, król Niemiec od 1002numeracja: Henryk I Ptasznik był królem Niemiec w latach 919–936, ale nie nosił tytułu cesarza. Henryk II określał się jako jego następca.

Dynastia salicka

Władcalata panowaniauwagi
Konrad II 1027–1039, król Niemiec od 1024numeracja: Konrad I nie był cesarzem, ale był królem Niemiec w latach 911–918
Henryk III Salicki 1046–1056, król Niemiec od 1139
Henryk IV Salicki 1084–1105, król Niemiec od 1056
Henryk V Salicki 1111–1125, król Niemiec od 1105

Süpplinburgowie

Władcalata panowaniauwagi
Lotar III 1133–1137, król Niemiec od 1125numeracja: Lotar II , król Lotaryngii, który nie był faktycznie cesarzem, ale miał dziedziczne prawa do tytułu

Hohenstaufowie

Władcalata panowania
Fryderyk I Barbarossa 1155–1190, król Niemiec od 1152
Henryk VI Hohenstauf 1191–1197, król Niemiec od 1190

Welfowie

Władcalata panowania
Otto IV 1209–1215, król Niemiec od 1208

Hohenstaufowie

Władcalata panowania
Fryderyk II Hohenstauf 1220–1250, król Niemiec od 1212

Luksemburgowie

Władcalata panowania
Henryk VII Luksemburski 1312–1313, król Niemiec od 1308

Wittelsbachowie

Władcalata panowania
Ludwik IV Bawarski 1328–1347, król Niemiec od 1314

Luksemburgowie

Władcalata panowania
Karol IV Luksemburski 1355–1378, król Niemiec od 1346
Zygmunt Luksemburski 1433–1437, król Niemiec od 1410

Habsburgowie

Władcalata panowaniauwagi
Fryderyk III Habsburg 1452–1493, król Niemiec od 1440
Maksymilian I Habsburg 1508–1519, król Niemiec od 1486cesarz-elekt
Karol V Habsburg 1530–1556w latach 1519–1530 jako cesarz-elekt
Ferdynand I Habsburg 1558–1564, król Niemiec od 1531cesarz-elekt
Maksymilian II Habsburg 1564–1576, król Niemiec od 1562cesarz-elekt
Rudolf II Habsburg 1576–1612, król Niemiec od 1575cesarz-elekt, numeracja: jako następca Rudolfa I , króla Niemiec, ale nie cesarza
Maciej Habsburg 1612–1619cesarz-elekt
Ferdynand II Habsburg 1619–1637cesarz-elekt
Ferdynand III Habsburg 1637–1657, król Niemiec od 1636cesarz-elekt
Leopold I Habsburg 1658–1705cesarz-elekt
Józef I Habsburg 1705–1711, król Niemiec od 1690cesarz-elekt
Karol VI Habsburg 1711–1740cesarz-elekt

Wittelsbachowie

Władcalata panowaniauwagi
Karol VII Bawarski 1742–1745cesarz-elekt

Dynastia habsbursko-lotaryńska

Władcalata panowaniauwagi
Franciszek I Lotaryński 1745–1765cesarz-elekt
Józef II Habsburg 1765–1790, król Niemiec od 1764cesarz-elekt
Leopold II Habsburg 1790–1792cesarz-elekt
Franciszek II Habsburg 1792–1806cesarz-elekt, do śmierci w 1835 r. panował jako cesarz Austrii

W 1806 roku nastąpiła likwidacja tytułu cesarza rzymskiego.

Bibliografia

  • Almut Bues, Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1998
  • Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta, Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1981.
  • Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002.
  • John H. Mundy, Europa średniowieczna 1150 – 1309, PWN, Warszawa 2001.
  • Jean-Francois Noel, Święte Cesarstwo, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998.


Inne hasła zawierające informacje o "Cesarze rzymscy narodu niemieckiego":

Mieszko II Lambert ...

XVI wiek ...

1972 ...

Autochton ...

Antanas Smetona ...

Sejm grodzieński (1793) ...

Wittenberga ...

1884 ...

Zugspitze ...

Stanisław Konarski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cesarze rzymscy narodu niemieckiego":

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 9) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 15) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie