Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cnota

Cnota

Personifikacja cnoty ( gr. ἀρετή) w Bibliotece Celsusa w Efezie

Cnota ( łac. virtus, gr. ἀρετή – arete ) – pozytywna cecha moralna , trwała możliwość przestrzegania zasad moralnych.

Cnota uważana jest przez różne koncepcje etyczne za najwyższe dobro. Składające się na nią cechy charakterologiczne budują ideał moralny człowieka, są kryterium idealnego życia.

Niemal każdy system etyczny zajmował się badaniem natury cech, które uznawał za cnoty.

Spis treści

W starożytności

W etyce starożytnej Grecji i Rzymu cnota (Areté) stanowiła ideał tężyzny fizycznej i duchowej. Przyrównywana była do męstwa bohaterów, szybkości galopującego konia i bystrości wzroku orła.

Platon o cnotach

Platon , kontynuując myśl Sokratesa podnosił znaczenie cnoty (arete) jako dzielności, szlachetności duszy. Platon wyodrębnił trzy części duszy i każdej przypisał określony rodzaj cnoty: cnotą duszy rozumnej jest mądrość i jej osiąganie oraz podporządkowanie się niższych części rozumowi; duszy popędliwej – męstwo , a duszy pożądliwej – panowanie nad sobą, czyli wstrzemięźliwość. Te trzy cnoty podporządkowane były czwartej – sprawiedliwości , która pojawia się wtedy, gdy każda z części duszy we właściwy sposób kieruje się przynależną jej cnotą. Jest to teoria czterech cnót, zwanych niekiedy cnotami kardynalnymi .

Dla Platona cnota była harmonią, zdrowiem, pięknem , siłą duszy , zaprzeczeniem i przeciwieństwem wady . Była wewnętrznym stanem, który znajduje wyraz w słusznych czynach i czyni je chwalebnymi lub dobrymi. Czyn słuszny zaś – działaniem, które podtrzymuje lub rozwija ten stan.

Arystoteles o cnotach

Do nauki Platona o cnotach nawiązywał Arystoteles . Nazywał on cnotami zalety etyczne, a osobą cnotliwą (dzielną etycznie) człowieka, który bez trudu rozpoznaje wymagania moralne, jakie stawia przed nim dana sytuacja i postępuje według nich nieprzymuszony.

Arystoteles dzielił cnoty na moralne (etyczne), czyli cechy charakteru oraz intelektualne (dianoetyczne) będące cechami umysłu.

W chrześcijaństwie

W etyce chrześcijańskiej natomiast cnotą nazywana jest zdolność do czynienia dobra i duchowego samodoskonalenia się człowieka, w etyce zaś współczesnej – gotowość do realizowania wartości duchowych w myśleniu i działaniu osoby ludzkiej.

Cnoty ludzkie to trwałe dyspozycje umysłu i woli:

  • regulują nasze czyny;
  • porządkują nasze uczucia;
  • kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą.

Lista cnót

Lista oraz liczba najważniejszych cnót zmieniała się w różnych epokach i u różnych filozofów oraz etyków.

Cnoty teologalne

W chrześcijaństwie wyróżnia się trzy cnoty teologalne (teologiczne), ze względu na ich nadprzyrodzone pochodzenie[1]. Są nimi:

Cnoty kardynalne

Do najistotniejszych cnót zaliczane są cztery antyczne, wymieniane przez Platona , które zostały przyjęte przez teologię chrześcijańską i nazywane są kardynalnymi, naturalnymi lub też przyrodzonymi.

Cnoty konfucjańskie

Cnoty w filozofii chińskiej, zwłaszcza w konfucjanizmie :

Cnota w taoizmie

Cnoty obywatelskie

Cnoty heroiczne

  • obecność Boga w życiu człowieka, charakteryzująca się dokonaniem czynów, które były działalnością Boga, a nie bezpośrednio tego człowieka. Oznacza poddanie się pod kierownictwo Boga i współdziałanie z Jego łaską. Każda osoba, która została kanonizowana, za życia odznaczała się cnotami kardynalnymi.

Linki zewnętrzne

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Cnota":

Adam Naruszewicz ...

Arystoteles ...

Pokora ...

Cnota Personifikacja cnoty ( gr. ἀρετή) w Bibliotece Celsusa w Efezie Cnota ( łac. virtus, gr. ἀρετή – arete ) – pozytywna cecha moralna , ...

Piękno Chłopiec z koszem owoców Gustav Klimt : Pocałunek Zobacz też kalokagatia etyka estetyka kanon (sztuka) złoty podział tomizm atrakcyjność fizyczna Przypisy↑ http://www.kbroszko.dominikanie.pl/tom_temperantia1.html Cnota umiarkowania, czystości i powściągliwości według św. Tomasza z Akwinu Bibliografia i ...

Małżeństwo ...

Dobro (etyka) ...

Sens życia ...

Buddyzm prawdziwość. Etyka Sanskryckie słowo śīla lub palijskie sīla jest tłumaczone jako "moralność", "etyka", "Cnota". Jest to działanie poprzez ciało, mowę lub umysł, które wymaga celowego ...

Cynizm ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cnota":

009. Intelektualizm etyczny Sokratesa (plansza 15) Poglądy etyczne Sokratesa 3. Cnota jest wiedzą. Wszelkie zło pochodzi z nieświadomości, bo nikt umyślnie i z ...

009. Intelektualizm etyczny Sokratesa (plansza 22) ponad wszystkie inne. Sokratyzm to więc skrajny moralizm, połączony ze skrajnym intelektualizmem: Cnota jest celem człowieka, a wiedza - środkiem. ...

028. Utylitaryzm Jeremy Bentham (plansza 16) zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. /był wegetarianinem/ Cnota jest tym, co powiększa przyjemność, a zmniejsza przykrość. Prawnicy - to ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie