Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cyryl i Metody

Cyryl i Metody

Święci
Cyryl i Metody
równi apostołom[1]

Obraz przedstawiający św. Cyryla i Metodego pędzla Jana Matejki .
Kościół / wyznanie rzymskokatolicki , prawosławny
Wspomnienie 14 lutego i 5 lipca w Kościele Prawosławnym Czech i Słowacji (wg kat. kalendarza)

11 maja (praw. liturgia wg kal. jul. )
24 maja (praw. wg kal. greg. )
Atrybutykrzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój
Patronpatroni Europy , Moraw

Cyryl i Metody ( gr. : Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, cs. : Кѷриллъ и Меѳодїи)

Święty Cyryl, właściwie Konstantyn, cs. Rawnoapostolnyj Kiriłł, uczitiel Słowienskij (ur. ok. 827 , zm. 14 lutego 869 ) i Święty Metody, właściwie Michał, cs. Rawnoapostolnyj Miefodij, uczitiel Słowienskij (ur. ok. 815 , zm. 6 kwietnia 885 ) – bracia z Salonik (po słowiańsku Sołuń, stąd bracia sołuńscy), misjonarze greccy . Prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne , m.in. na ziemiach zamieszkanych przez Słowian . Twórcy rytu słowiańskiego , święci Kościoła katolickiego i prawosławnego nazywani apostołami Słowiańszczyzny.

Spis treści

Żywot świętych

Początkowo bracia prowadzili misje wśród Chazarów na Krymie , na Półwyspie Arabskim , oraz w Bułgarii . Na prośbę księcia wielkomorawskiego Rościsława cesarz bizantyjski Michał wysłał kaznodziejów Cyryla (Cyryl to imię zakonne Konstantyna) i Metodego z tą misją, ponieważ znali język Słowian . Rościsław nie chciał misjonarzy niemieckich , nieznających miejscowego języka .

Konstantyn-Cyryl studiował w Konstantynopolu pod kierunkiem Focjusza i Leona Matematyka w Akademii Konstantynopolitańskiej i następnie tam wykładał. Przygotowując się do działalności wśród Słowian , stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim , nazwany następnie głagolicą . Rozpoczął również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język.

W roku 862 Konstantyn i Metody opuścili Bizancjum , udając się jako misjonarze na Morawy . Wskutek trudności stawianych ich działalności przez zależny od Kościoła zachodniego kler frankoński, prowadzący także działalność misyjną na Morawach, obaj bracia udali się w roku 868 do Rzymu . Zjednali sobie papieża Hadriana II , przywożąc w darze szczątki św. Klemensa [2] odnalezione na Krymie . Uzyskali oni poparcie papieża dla swej działalności i uznanie słowiańskiej liturgii , ale Konstantyn, nie zniósłszy trudów dalekiej podróży, pozostał w Rzymie i tam umarł w roku 869 w jednym z klasztorów.

Po śmierci Cyryla jego dzieło kontynuował brat – Metody, który był arcybiskupem Moraw. Ponownie jego działalność spotykała się ze sprzeciwem hierarchii kościelnej (niemieckiej), ponieważ obawiała się utraty swych wpływów. Podczas synodu biskupów w Bawarii ( 870 ) został oskarżony o herezję i uwięziony przez duchowieństwo niemieckie za poparciem Ludwika II Niemieckiego na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim . Został uwolniony dopiero po 3 latach dzięki interwencji papieża Jana VIII [3]. Został przyjęty na dworze Świętopełka I , księcia morawskiego, gdzie jako arcybiskup Moraw kontynuował swe dzieło.

Metody zmarł w roku 885 prawdopodobnie w Welehradzie na Morawach .

Działalność świętych okazała się niezwykle ważna dla kultury Słowian, zapoczątkowując rozwój języka i piśmiennictwa.

Cyryl i Metody prowadzili swoje misje w Księstwie Wielkomorawskim i na Rusi Kijowskiej .

Kwestia słowiańskiego pochodzenia

W tradycji krajów słowiańskich utrwaliło się przekonanie o pół-słowiańskim pochodzeniu Cyryla i Metodego przez słowiańską matkę[4]. Założenie wynika z faktu, że wywodzili się oni z miasta wieloetnicznego[5], zamieszkanego przez dużą społeczność słowiańską oraz posiadali znajomość języka słowiańskiego[6]. Informacja o pochodzeniu słowiańskim pojawia się także w jednym ze średniowiecznych żywotów świętych[5]. Obecnie jest sprawa pochodzenia słowiańskiego jest kwestionowana z powodu braku jednoznacznych przesłanek.

Kult

Bracia sołuńscy z alfabetem cyrylickim na ikonie bułgarskiej


UNESCO w roku 1969 na całym świecie obchodziło 1100. rocznicę śmierci Cyryla, a papież Jan Paweł II ogłosił Cyryla i Metodego współpatronami Europy [7].

Dni obchodów

Święto liturgiczne patronów Europy, Cyryla i Metodego, obchodzone jest w Kościele katolickim 14 lutego , obok św. Benedykta , którego papież Paweł VI ogłosił już wcześniej patronem Europy. Obaj święci patronują również Morawom.

W Kościele Prawosławnym Czech i Słowacji święto obchodzone jest 5 lipca wg katolickiego kalendarza[8].

Cerkiew prawosławna (poza Czechami i Słowacją) wspomina świętych dwukrotnie:

Relikwie

Relikwie św. Cyryla spoczywały w Kościele św. Klemensa w Rzymie , w 1974 zostały przekazane Cerkwi prawosławnej przez papieża Pawła VI i obecnie przechowywane są w Salonikach. Natomiast miejsce spoczynku Metodego pozostaje nieznane. Cyryl i Metody zostawili po sobie uczniów (między innymi Kliment Ochrydzki lub Oslaw ), którzy kontynuowali ich dzieło. Znaleźli oni schronienie w Bułgarii. Jeden lub kilku z uczniów Cyryla i Metodego opracował uproszczony graficznie alfabet , wzorowany na greckim , który na cześć św. Cyryla nazwano cyrylicą .

Ikonografia

W ikonografii święci przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi greccy lub łacińscy. Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl ukazywany jest w todze profesora, w ręce ma księgę pisaną cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż , księga i kielich , rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim[10].

Zobacz też

Przypisy

  1. kategorie i tytuły świętych prawosławnych
  2. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Macieja Salamona, 2005, Wielka Historia Świata Tom 4 Kształtowanie średniowiecza, Oficyna Wydawnicza FOGRA, ss. 274, .
  3. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Macieja Salamona, 2005, Wielka Historia Świata Tom 4 Kształtowanie średniowiecza, Oficyna Wydawnicza FOGRA, ss. 276, .
  4. Cyryl i Metody
  5. 5,0 5,1 Bulgaricus
  6. http://www.apostol.pl/czytelnia/swieci-blogoslawieni/cyryl-i-metody-apostołowie-słowian
  7. Jan Paweł II, List Apostolski "Egregiae virtutis", 31 grudnia 1980
  8. Cyril a Metoděj ( cz. )
  9. podwójne datowanie
  10. Święci Cyryl i Metody, patroni Europy . na brewiarz.katolik.pl

Bibliografia

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Cyryl i Metody":

1749 ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Eksperyment kortowski ...

Archeologia ...

Genealogia ...

Narodowy socjalizm ...

XXI wiek ...

Order Orła Białego ...

Zakon Kaznodziejski ...

Adolf Hitler ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cyryl i Metody":

Profesjonalny manager (plansza 17) ...

Ochrona środowiska (plansza 4) ...

Rozwiązywanie układów równań - metoda podstawiania (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie