Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Czesław Kiszczak

Czesław Kiszczak - (ur. 19 października 1925 w Roczynach) – generał broni Wojska Polskiego, działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych w latach 1981-1990, Prezes Rady Ministrów PRL w okresie od 2 sierpnia do 17 sierpnia 1989, poseł IX kadencji. Wcześniej szef m.in. kontrwywiadu WSW, Zarządu II Sztabu Generalnego WP.

Życiorys

Jego ojciec był hutnikiem. W połowie lat 30. stracił pracę za działalność komunistyczną. Czesław Kiszczak w czerwcu 1941 znalazł się na robotach przymusowych we Wrocławiu. Wczesną wiosną 1943 skierowano go na wschód, do prowizorycznego obozu na Pustyni Błędowskiej. Stamtąd skierowano go do pracy w kopalni w Miechowicach. Uciekł z kopalni w rodzinne strony. Ponieważ rodzice byli w obozie, przedostał się do Generalnej Guberni do Krakowa. Złapany w łapance, został wysłany do Wiednia, do pracy na kolei. Tam zetknął się z komunistami austriackimi. W maju 1945 wrócił do Roczyn i zapisał się do PPR. W 1945 ukończył w Łodzi Centralną Szkołę Partyjną. Skierowany został do wojska, jako oficer, lecz stamtąd usunięto go z pracy partyjnej ze względu na zbyt młody wiek i brak doświadczenia. Dlatego trafił do kontrwywiadu wojskowego (informacji wojskowej).

Od 1945 był członkiem PPR, później PZPR. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w latach 1986-1990. Od 1945 był funkcjonariuszem Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, gdzie zajmował się m.in. oskarżaniem o szpiegostwo i dywersję żołnierzy Andersa.

W 1946 został pracownikiem polskiej misji wojskowej w Londynie. Od 1951 szef informacji 18. Dywizji Piechoty w Ełku. Odejście z GZI WP było protestem przeciwko aresztowaniu marszałka Michała Roli-Żymierskiego, generała Józefa Kuropieski i pułkownik Stanisławy Sowińskiej. W 1953 został zwolniony z kontrwywiadu wojskowego i skierowany do Departamentu Kadr MON z wnioskiem o zwolnienie do rezerwy. Dzięki pułkownikowi Jerzemu Dobrowolskiemu trafił 1954 do wydziału w departamentu finansów MON. Od 1957 był funkcjonariuszem WSW.

Do 1965 był szefem kontrwywiadu Marynarki Wojennej. Awansowany na szefa kontrwywiadu Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 1967 został zastępcą szefa WSW gen. Teodora Kufla. W 1972 został szefem Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (wywiad wojskowy). W 1978 mianowany zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 1979 szef kontrwywiadu wojskowego WSW. W 1981 przeszedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowiska ministra. Był bliskim współpracownikiem gen. Jaruzelskiego. Członek WRON, brał udział w organizowaniu stanu wojennego.

Obciążany jest odpowiedzialnością za śmierć kilkunastu górników z kopalni Wujek 16 grudnia 1981, na początku stanu wojennego. Inicjator Akcji Hiacynt w 1985, wymierzonej w środowisko gejów (zarejestrowano ok. 11 000 osób). Zaangażowany w tuszowanie morderstw Grzegorza Przemyka, księdza Popiełuszki oraz innych naruszeń praw człowieka przez SB.

Był uczestnikiem rozmów w Magdalence i prac Okrągłego Stołu.

Według Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej pracującej do 1994 Kiszczak wraz z Wojciechem Jaruzelskim mieli w 1989 wydać polecenie zniszczenia stenogramów posiedzeń KC PZPR. Na początku lat 90. toczyło się w tej sprawie postępowanie, później, ze względów formalnych, umorzone.

Desygnowany na premiera w lipcu 1989, nie zdołał utworzyć rządu (nie uzyskał poparcia ZSL i SD). W rządzie Mazowieckiego awansował do funkcji wicepremiera. 6 lipca 1990 wycofał się z życia politycznego, przekazując resort spraw wewnętrznych Krzysztofowi Kozłowskiemu.

Książka "Kto jest kim w Polsce. Inaczej. cz II" Andrzeja Kępińskiego i Zbigniewa Kilara, Czytelnik, Warszawa 1986 (str. 210-278) zawiera obszerny wywiad z generałem Kiszczakiem, ze szczególnie ciekawymi uwagami dotyczącymi jego działalności w latach 1943-1954. W roku 1991 nakładem Polskiej Oficyny Wydawniczej BGW ukazała się książka pod tytułem: "Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko" będąca zapisem wywiadu przeprowadzonego z Generałem Czesławem Kiszczakiem przez Witolda Beresia i Jerzego Skoczylasa. Duży rozgłos wywołał wywiad jakiego generał Kiszczak udzielił w lutym 2001 "Gazecie Wyborczej" ("Pożegnanie z bronią"), choć większe kontrowersje dotyczyły słów drugiego rozmówcy Moniki Olejnik – Adama Michnika.


Inne hasła zawierające informacje o "Czesław Kiszczak":

Wiktor Sukiennicki ...

Eksperyment kortowski ...

Orlęta Lwowskie ...

Stanisław Moniuszko ...

Duma ...

Parenchyma ...

Trójwarstwowce ...

Parzydełkowce ...

Larwa ...

Planula ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Czesław Kiszczak":

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 3) ...

231 Upadek komunizmu w Polsce. Początki III RP (plansza 13) ...

231 Upadek komunizmu w Polsce. Początki III RP (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie