Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Czwartorzęd

Czwartorzęd

Okres poprzedzającyOkres omawiany i podokresy
neogen czwartorzęd holocen
plejstocen
tabela stratygraficzna

Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej , który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:

  • holocen od 11 700 lat temu do dziś,
  • plejstocen od 2 588 000 do 11 700 lat temu.


← mln lat temu
Czwartorzęd
← 4,6 mld54248844441635929925120014565
NG
23
Cz
2


Spis treści

Inne podziały

We wcześniejszym podziale okresem poprzedzającym czwartorzęd był trzeciorzęd . Został on później podzielony na paleogen i neogen . Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Komisję Stratygraficzną  w 2004 r. czwartorzęd miał nie istnieć jako okres, a plejstocen i holocen wchodziły w skład neogenu (23 mln lat temu do chwili obecnej). Na skutek protestów społeczności geologów czwartorzędu, w 2006 r. Międzynarodowa Komisja Stratygraficzna przywróciła formalne stosowanie nazwy czwartorzęd w randze podery, przesuwając zarazem jego dolną granicę z 1,87 na 2,59 mln lat, a więc obejmując także ostatnie piętro pliocenu – gelas .

"Quaternary is recommended as a formal Period/System of the Cenozoic. It is the interval of oscillating climatic extremes (glacial and interglacial episodes) that was initiated at about 2.6 Ma (set equal to base of Gelasian stage), therefore it encompasses the Holocene and Pleistocene epochs and the late Pliocene."

Klimat

W plejstocenie klimat często ulegał zmianom, ochłodzeniom towarzyszyło powstawania lądolodów i zwiększenie wilgotności (na niższych szerokościach geograficznych). Okresom ociepleń towarzyszyło topnienie pokryw lodowych (całkowite lub częściowe) oraz pustynnienie obszarów równikowych. Holocen rozpoczął się około 11,7 tysięcy lat temu, wraz z ustąpieniem ostatniego lądolodu z terenów środkowej Europy.

Migracje

Lądolody kontynentalne powodowały wycofywanie się morza; dzisiejszy szelf Morza Północnego był wówczas obszarem zamieszkanym przez paleolityczne ludy koczownicze. Istnieje teoria, że przez most lądowy przez Cieśninę Beringa została zasiedlona Ameryka.

Obszar Polski

Formacje plejstoceńskie pokrywają ponad 90% terytorium terenu Polski . Najstarsze zlodowacenie Narwi objęło jedynie Polskę północno-wschodnią po Polesie Lubelskie , Kujawy i fragment Wielkopolski .

Glacjały – zlodowacenia z Półwyspu Fenoskańskiego Zlodowacenie – Dunaju i Grunu Ślady: rzecznolodowcowe piaski, piaskowce, żwiry

I zlodowacenie - Mintel (w Polsce zlodowacenie krakowskie) Ślady: utwory rzecznolodowcowe od Karpat do Sudetów

Interglacjał – Glacjał Wielki (Mazowiecki) Ślady: doliny rzeczne (pierwsza sieć rzeczna)

II zlodowacenie – Risu (w Polsce zlodowacenie środkowopolskie) Chełm, Lublin, Góry Świętokrzyskie, Kielce, Częstochowa, Katowice, Sudety

Interglacjał - Emski transgresja morska objęła obniżenie całej Polski aż po Holandię, po rzekę Em Ślady: osady morskie z morską fauną małżów

III zlodowacenie – Wirnu (w Polsce zlodowacenie bałtyckie) Czoło lodowca sięgało Gubin, Zielonej Góry, Leszna, Ostrołęki. Ślady: formy morfologiczne (rzeźba glacjalna), wygłady

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Czwartorzęd":

Jura ...

Czwartorzęd Okres poprzedzającyOkres omawiany i podokresy neogen Czwartorzęd holocen plejstocen tabela stratygraficzna Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej , który zaczął się 2,588 ...

Plejstocen ...

Pogórze Karpackie ...

Datowanie termoluminescencyjne ...

Prekambr ...

Kambr ...

Roztocze Wschodnie ...

Geografia Islandii ...

Nizina Nadkaspijska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Czwartorzęd":

211. Kształtowanie się szaty roślinnej Polski (plansza 4) ...

Litosfera i wnętrze Ziemi (plansza 16) dwie najstarsze ery: archaiczna i proterozoiczna, które trwały ok. 4 mld lat. Prekambr Paleozoik Mezozoik Kenozoik Kambr Ordowik Sylur Dewon Karbon Perm Trias Jura Kreda Trzeciorzęd Czwartorzęd ...

205. Krainy geograficzne Polski. Niziny Środkowopolskie (plansza 3) Środkowopolskie Na obszarze Nizin Środkowopolskich występują formy terenu utworzone w Czwartorzędzie są to: moreny czołowe, moreny denne, sandry, pradoliny i doliny rzeczne ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie