Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

demokracja

demokracja - – dosłownie: władza ludu (z grec. demos – lud, kratos – władza). Demokracja to typ ustroju państwowego, w którym władzę sprawują wszyscy obywatele, a decyzje są podejmowane zgodnie z wolą większości. Wyróżnia się dwa rodzaje demokracji: demokrację bezpośrednią i przedstawicielską (pośrednią).
Najbardziej znanym historycznym przykładem ustroju demokratycznego są starożytne Ateny. Obywatele Aten zbierali się by wspólnie dyskutować nad sprawami swego miasta – polis. O tym, co należy czynić, decydowała wyrażona w głosowaniu wola większości Ateńczyków obecnych na agorze (rynku). Taki system, w którym obywatele biorą bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji politycznych nazywamy demokracją bezpośrednią.
Jednak we współczesnych wielkich państwach narodowych demokracja bezpośrednia przestała być możliwa, gdyż nie ma takiego rynku, który pomieściłby wszystkich obywateli, ani tyle czasu, by wszyscy mogli zabrać głos. W związku z tym współczesna demokracja ma charakter przedstawicielski. Lud, czyli wszyscy obywatele, sprawują władzę pośrednio, czyli przez wybór swoich przedstawicieli. Przedstawiciele zasiadający w parlamencie dyskutują nad ważnymi dla państwa sprawami i podejmują decyzje polityczne w imieniu wszystkich obywateli. W sprawach szczególnie istotnych decyzję mogą podjąć sami obywatele w bezpośrednim głosowaniu, czyli w referendum.
Obecnie mówiąc o demokracji, często mamy na myśli nie tyle ustrój, w którym decyduje większość (demokracja wyborcza lub elektoralna), ile złożony system społeczno – polityczny, charakteryzujący się specyficzną kulturą demokratyczną (aktywny udział obywateli w życiu publicznym, wysokie standardy etyczne polityków) i zapewniający konstytucyjną ochronę praw jednostki. Taką demokrację można nazwać konstytucyjną lub liberalną.


Inne hasła zawierające informacje o "demokracja":

Rodzimy Kościół Polski ...

Orlęta Lwowskie ...

Armia Czerwona ...

Frakcja (polityka) ...

Narodowy socjalizm używane są wymiennie – z politologicznego punktu widzenia, błędnie). Hitler głosił, że "demokracja w swoich założeniach nie jest niemiecka, ale żydowska" i że ma ...

Arystoteles ...

Szkocja ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Anarchizm decentralizacja władzy, federalizm , egalitaryzm , socjalizm , liberalizm społeczny, samorządność , dobrowolność , pacyfizm , pomoc wzajemna, demokracja bezpośrednia , sprawiedliwość , ekonomia uczestnicząca , akcja bezpośrednia , solidarność międzyludzka. Geneza i prekursorzy ...

Demokracja oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna . Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael oraz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "demokracja":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

209a Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 2) ...

209b Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie