Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ditlenek krzemu

Ditlenek krzemu

Dwutlenek krzemu
Dwuwymiarowa prezentacja struktury krzemionki
Dwuwymiarowa prezentacja struktury krzemionki
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
ditlenek krzemu; tlenek krzemu(IV)
Inne nazwykrzemionka
Wzór sumarycznySiO2
Masa molowa 60,08 g / mol
Identyfikacja
Numer CAS 7631-86-9
Podobne związki
Podobne związki tlenek krzemu , dwutlenek węgla , dwutlenek germanu, azotek krzemu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)

Ditlenek krzemu, dwutlenek krzemu (krzemionka), SiO2nieorganiczny związek chemiczny , tlenek krzemu na IV stopniu utlenienia .

Zwykle jest krystalicznym ciałem stałym o dużej twardości. Występuje powszechnie na Ziemi jako minerał kwarc , jest składnikiem wielu skał, piasek , tworzy kamienie półszlachetne . Wchodzi w skład wielu minerałów .

Spis treści

Struktura

Wzór empiryczny dwutlenku krzemu (SiO2) nie oddaje dobrze jego faktycznej struktury w stanie stałym. W rzeczywistości tworzy ona rozbudowane struktury przestrzenne, w których prawie każdy atom krzemu jest połączony z czterema atomami tlenu , zaś prawie każdy atom tlenu łączy się z dwoma atomami krzemu. W sieci tej występuje jednak wiele defektów. Ponadto powierzchnia krzemionki, w zależności od pochodzenia zawierać może atomy wodoru , metali alkalicznych lub grupy hydroksylowe .

Odmiany SiO2

W naturze krzemionka powstaje w wyniku wytrącenia z gorących roztworów. Może przyjmować formę "bezpostaciową", a właściwie skrytokrystaliczną ( opal , chalcedon ). W wyższych temperaturach, we wnętrzu Ziemi tworzy formy krystaliczne: kwarc , trydymit , krystobalit , coesyt , stiszowit . W specyficznych warunkach powstaje lechaterieryt.

Krzemionka jest też końcowym produktem bardzo powolnego rozkładu krzemianów pod wpływem wody i dwutlenku węgla.

Najczęstszą postacią SiO2 jest kwarc. Występuje on w przyrodzie w dużych ilościach jako piasek . Zawiera najczęściej różne zanieczyszczenia. Kryształy kwarcu mogą być bezbarwne, pięknie wykształcone, np. kryształ górski . Mogą być także zabarwione na kolor fioletowy, są to ametysty lub żółty – cytryny . Jeżeli występuje w postaci krystalicznej, jest nazywany kwarcem. Kwarc stanowi główny składnik skał: granitu , gnejsu , piaskowca . W zależności od postaci, w jakiej występuje i zabarwienia tlenek krzemu tworzy różne minerały. Krzemionka jest również głównym składnikiem wielu minerałów, m.in. opalu , który jest bezpostaciową odmianą kwarcu, chalcedonu i agatu .

Krzemionka jest bardzo rozpowszechnionym związkiem w skorupie ziemskiej. W miarę czyste jej postacie (głównie piasek i piaskowiec) stanowią ok. 12% jej masy, natomiast jeśli uwzględnić także wszystkie minerały, w skład których wchodzi SiO2 jako część ich struktury, łączna jej zawartość wynosi ok. 50% skorupy ziemskiej.

Minerały SiO2

Czysta krzemionka posiada kilka odmian krystalicznych. Pod normalnym ciśnieniem:

  • kwarc α – który w temperaturze 846 K przechodzi w
  • kwarc β – który w temperaturze 1143 K przechodzi w
  • trydymit β – który w temperaturze 1743 K przechodzi w
  • krystobalit β – który w temperaturze 1983 K ulega stopieniu.

W wysokich ciśnieniach występują ponadto odmiany: krystobalit α i trydymid α. Inne odmiany:

Krzemionka

Szybkie schładzanie ciekłej krzemionki prowadzi do otrzymania krzemionki bezpostaciowej, która składa się z kombinacji domen fazy amorficznej [] przemieszanej z domenami kwarcu, trydymitu i krystobalitu. Jest to tzw. krzemionka topiona .

Podczas bardzo wolnego ochładzania zestala się na szkliste, bezpostaciowe ciało stałe, tzw. szkło kwarcowe [].

Krzemionka jest substancją stałą o dużej twardości. Topi się w temperaturze 1723 °C (można ją obniżyć dodając tzw. topniki). Temperatura wrzenia wynosi 2230 °C. Krzemionka ma wysoką odporność chemiczną. Reaguje z alkaliami , przy czym reakcje te przebiegają bardzo powoli, z wyjątkiem stężonych, gorących roztworów wodnych wodorotlenków, np. potasu ( KOH ) i sodu ( NaOH ). Reaguje ze stopionym Na2CO3 i K2CO3 , gazowym fluorowodorem (HF) oraz kwasem fluorowodorowym .

W wyniku reakcji z KOH, NaOH, Na2CO3 i K2CO3 powstają odpowiednie sole – krzemiany sodu i potasu – które są rozpuszczalne w wodzie i sprzedawane jako tzw. szkło wodne . Ditlenek krzemu ogrzewany do 1250 °C z krzemem w próżni daje tlenek krzemu , SiO.

SiO2 + Si2SiO

Zagrożenia

Rozdrobniona krzemionka (kwarc) może być przyczyną pylicy płuc . Szczególnie narażeni na tę chorobę są pracownicy zatrudnieni w piaskowniach, kopalniach oraz przemyśle, w którym wykorzystuje się piasek.
Cząstki pyłu o średnicy poniżej 3 μm osadzają się w pęcherzykach płucnych powodując zmiany w ich budowie, prowadzące do zwłóknienia płuc.

Zastosowanie

Z czystej krzemionki wytwarza się:

Dwutlenek krzemu w formie piasku (kwarcowego) jest stosowany do produkcji szkła, szkła wodnego, zaprawy murarskiej , cementu , wyrobów ceramicznych, emalii, form odlewniczych i innych. Jest również surowcem do otrzymywania krzemu i jego stopów. Silikażel jest stosowany jako środek suszący, katalizator , nośnik katalizatorów. Odmiany dwutlenku krzemu są stosowane do wyrobów jubilerskich, a także do tworzenia przedmiotów ozdobnych, np. pucharów.

Kwarc oraz szkło kwarcowe są ważnymi materiałami stosowanymi w optyce , spektroskopii i elektronice .

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ditlenek krzemu":

Układ scalony ...

Tranzystor ...

Ziemia ...

Reakcja termojądrowa ...

Mikroskop sił atomowych ...

Supernowa ...

Tlenki ...

Jöns Jacob Berzelius ...

Friedrich Wöhler ...

Diament ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ditlenek krzemu":

Mieszaniny (plansza 28) ...

Pierwiastki bloku p (plansza 9) ...

Litosfera i wnętrze Ziemi (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie