Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dogmat

Dogmat

Dogmat – twierdzenie w religii lub szkole filozoficznej przyjęte bezwarunkowo - bez dowodu i nie podlegające dyskusji. W starożytności również ustalenie prawne zgromadzenia ludu, senatu lub postanowienie władzy zwierzchniej miasta-państwa. Na gruncie bardziej ogólnym, jest to po prostu każde twierdzenie (świadomie lub nieświadomie), sens którego jest praktykowany. Wedle tej definicji, dogmatem może być na przykład kultura bądź społeczeństwo , w których bierze się udział choćby ze względu na brak jakiejkolwiek alternatywy.

Dogmat w Kościele katolickim

Koncepcja ogłoszona i obowiązująca w ramach Kościoła katolickiego uznawana za bezwzględnie prawdziwą a dotyczącą wiary lub życia chrześcijańskiego . Dogmaty wiary ogłaszane są przez sobory lub papieża. Ogłaszana przez papieża rozstrzygająca decyzja w sprawach wiary nazywa się nauczaniem ex cathedra , tzn. ogłoszony koncept nie podlega dyskusji, dlatego że wspierać się ma na autorytecie św. Piotra i dogmacie o nieomylności papieża .


Inne hasła zawierające informacje o "Dogmat":

Dogmat Dogmat – twierdzenie w religii lub szkole filozoficznej przyjęte bezwarunkowo - bez ...

Huldrych Zwingli ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary ...

Chrześcijaństwo ...

Łaska pomiędzy Bożą istotą a energiami2.3 Człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo2.4 Dogmat Wcielenia2.5 Odkupienie2.6 Cel życia człowieka2.7 Główne różnice z katolicką nauką o ...

1870 jedno z najwcześniej wynalezionych tworzyw sztucznych . 18 lipca – Sobór watykański I : ogłoszono Dogmat o nieomylności papieża . 19 lipca – wojna francusko-pruska : Francja wypowiedziała wojnę Prusom . 23 ...

Grzegorz I ...

Erich Fromm tzw. szkołą frankfurcką skupiającą wielu ludzi związanych z lewicą społeczną próbujących łączyć nieDogmatycznie pojmowany materializm historyczny z psychoanalizą, heglizmem i neokantyzmem . Prowadzono tam również ...

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ...

Unia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dogmat":

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 14) swojego założyciela, nie gromadzi ksiąg, nie buduje świątyń, nie ma także swoich Dogmatów. Mocno akcentowane są w nim zasady religii wschodnich - hinduizmu, ...

029a Walka o dominium mundi i inwestyturę między Cesarstwem niemieckim a Kościołem (plansza 4) czasów wykształciło się właśnie różne podejście do chrześcijaństwa, gdzie występowały spory o Dogmaty, rytuały i zwyczaje religijne które w niektórych przypadkach, szczególnie na zachodzie, ...

118. Europa - czas wielkich zmian (plansza 3) racjonalizm, który głosił, że człowiek powinien kierować się rozumem i odrzucać wszelkie Dogmaty. Innym kierunkiem cieszącym się powodzeniem był empiryzm. Mówił on o tym, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie