Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dymitriady

Dymitriady

Dymitr Samozwaniec I przysięga Zygmuntowi III Wazie wprowadzenie katolicyzmu w Rosji
Tomasz Dolabella : Koronacja Maryny Mniszchówny w Moskwie , 8 maja 1606
Obóz Dymitra Samozwańca II pod Tuszynem
Obrona Ławry Troicko-Siergijewskiej przed wojskami polskimi
Oblężenie Smoleńska przez wojska polsko-litewskie 1609 - 1611
Królewicz Władysław Waza wybrany przez bojarów carem Wszechrusi jako Władysław Zygmuntowicz
Stanisław Żółkiewski przedstawia carów Szujskich na sejmie warszawskim 1611, obraz Jana Matejki

Dymitriady – nazwa interwencji zbrojnych części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Carstwa Rosyjskiego w czasie wielkiej smuty w latach 1604 - 1610 , w celu osadzenia na tronie moskiewskim pretendentów podających się za syna Iwana Groźnego . Dymitriady były jedną z przyczyn wybuchu wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618 .

Spis treści

I Dymitriada

Prowadzona była w latach 1604 - 1606 z inicjatywy kresowych magnatów polskich. Idea zbrojnej interwencji mającej na celu osadzenie na tronie carskim własnego kandydata zrodziła się w roku 1603 kiedy to w dobrach Adama Wiśniowieckiago pojawił się człowiek podający się za cudownie ocalonego carewicza Dymitra , syna Iwana IV Groźnego . Carewicz Dymitr zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w roku 1591 w Ugliczu, prawdopodobnie zamordowany z inicjatywy doradcy Fiodora I , jednego z braci Dymitra, który po jego śmierci w 1598 przejął władzę w Rosji. Druga wersja dotycząca śmierci młodego carewicza mówi o tym, że (chorujący na padaczkę) chłopczyk podczas zabawy "mieczykiem" (lub "nożykiem") dostał ataku padaczki podczas którego przeciął sobie tętnicę szyjną[1]. Człowiekiem, który pojawił się w Polsce w 1603 był moskiewski mnich Grzegorz Otriepiew . Nikt nie wierzył w jego rewelacje, jednak magnaci uznali, że jego obecność jest doskonałą okazją do przejęcia władzy w targanej konfliktami Rosji. Wojewoda sandomierski Jerzy Mniszech w zamian za poślubienie przez Dymitra Samozwańca swej córki Maryny Mniszchówny zgodził się poprzeć wyprawę na Rosję. Sejm w 1605 opowiedział się jednogłośnie przeciwko oficjalnemu angażowaniu sił Rzeczypospolitej w tę wyprawę. Hetman wielki koronny Jan Zamoyski nazwał projekt osadzenia Mniszchówny jako carowej za godny komedii Plauta lub Terencjusza . Również król Zygmunt III Waza przychylając się do opinii większości nie poparł jawnie tego przedsięwzięcia, pozwolił jednak w tajemnicy stworzyć zaciężną armię kozaków mającą pomóc w obaleniu Borysa Godunowa .

I Dymitriada ruszyła w sierpniu 1604 . Nadworne poczty polskich magnatów, wspierane przez rzesze drobnej szlachty, szukającej łatwego zysku wyruszyły w stronę Czernihowszczyzny . Na ich czele stanęli Jerzy Mniszech, Roman Rożyński , Konstanty Wiśniowiecki i Mikołaj Struś . 31 stycznia 1605 wojska Dymitra, uszczuplone odejściem większości posiłkujących go oddziałów polskich zostały rozbite przez wojska carskie w bitwie pod Dobryniczmi nieopodal Siewska. 23 kwietnia umarł jednak car Borys Godunow . Ludność rosyjska masowo przechodziła na stronę Dymitra. W zaistniałej sytuacji 28 maja 1605 bojarzy złożyli z tronu nowego cara Fiodora Godunowa , który niewiele później został zamordowany.

30 czerwca 1605 Dymitr Samozwaniec I triumfalnie wkroczył do Moskwy , i 31 lipca 1605 został koronowany na cara. 17 maja 1606 poślubił oficjalnie Marynę Mniszchównę.

Otoczywszy się grupą polskich doradców ściągnął na siebie niechęć bojarstwa rosyjskiego, które inspirowane przez Szujskich w maju 1606 wywołało bunt. 17 maja 1606 Dymitr Samozwaniec I został zamordowany, wraz z nim 500 Polaków, którzy przybyli na jego wesele z Maryną Mniszchówną. Pozostawionych przy życiu Polaków internowano jako zakładników w różnych stronach państwa rosyjskiego. 29 maja Duma bojarska obwołała carem Wasyla Szujskiego , koronownego 1 czerwca . Ten musiał radzić sobie z powstaniami wywoływanymi w 1606 i 1607 przez niezadowolone chłopstwo, którego pozycja została odbudowana podczas krótkich rządów Dymitra Samozwańca I. Na Siewierszczyźnie wybuchło powstanie Bołotnikowa .

II Dymitriada

Prowadzona była w latach 1608 - 1613 i związana była z pojawieniem się na kresach Rzeczypospolitej Dymitra Samozwańca II . Zyskał on poparcie wielu byłych rokoszan Zebrzydowskiego , w tym lisowczyków Aleksandra Lisowskiego . W sierpniu 1607 zebrał 3000 żołnierzy w Starodubie , na czele których wkroczył w granice Rosji. Wojska Dymitra pobiły wojska carskie dowodzone przez brata cara Dymitra Szujskiego w dwudniowej bitwie pod Bołchowem ( 10 - 11 maja 1608 ) i 24 czerwca podeszły pod Moskwę. Rozpoczęły blokadę rosyjskiej stolicy, rozłożywszy obóz w miejscowości Tuszyno (Dymitra Samozwańca II nazywano stąd złodziejem z Tuszyno- jęz. ros. тушинский вор). 27 lipca posłowie polscy zawarli z Wasylem Szujskim rozejm na 4 lata, w myśl jego postanowień mieli być uwolnieni polscy zakładnicy z 1606 . Ci eskortowani do granic polskich, zostali jednak odbici przez wojska Dymitra. Wśród nich była Maryna Mniszchówna, która bez większych oporów uznała za swojego zmarłego męża pierwszy raz na oczy oglądanego Dymitra Samozwańca II. Latem 1608 do obozu w Tuszynie dotarły kilkutysięczne polskie posiłki. Dymitr zgromadził tam ok. 18 000 piechoty i 2 000 jazdy, zasilanej przez kozaków zaporoskich i kozaków dońskich . Jednocześnie od wiosny 1607 operowało już w okolicach Moskwy 10. tysięczne zgrupowanie wojsk polsko-litewskich starosty uświackiego Jana Piotra Sapiehy , który za zgodą Zygmunta III miał czuwać, by rozwój sytuacji w państwie rosyjskim nie obrócił się przeciwko Rzeczypospolitej . W październiku wojska te rozpoczęły oblężenie Ławry Troicko-Siergijewskiej w Siergijew Posad , jednego z najważniejszych ośrodków prawosławia w państwie moskiewskim. Po ponad rocznym oblężeniu wojska polskie zmuszone zostały do zwinięcia oblężenia przez wojska Michaiła Skopina-Szujskiego.

Zobacz też

Wojna polsko-rosyjska 1609-1618

Chronologia militarna Dymitriad

 • I Dymitriada 1604-1606
  • bitwa pod Nowogrodem Siewierskim 1604
  • bitwa pod Dobryniczami 1605
 • Powstanie Bołotnikowa 1606
  • bitwa pod Moskwą 1606
 • II Dymitriada 1607-1608
  • bitwa pod Kozielskiem 1607
  • bitwa pod Bołchowem 1608
  • bitwa nad Chodynką 1608
  • bitwa pod Zarajskiem 1608
  • bitwa przy Niedźwiedzim Brodzie 1608
  • bitwa pod Rachmancewem 1608
 1. Andrzej Andrusiewicz, Wielkiej Smuty

Bibliografia

 • Andrzej Andrusiewicz, Dzieje Dymitriad 1602- 1614, t. I, II, Warszawa 1990
 • Andrzej Andrusiewicz, Dzieje Wielkiej Smuty,
 • Wojciech Polak , O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612 Toruń 1995
 • Henryk Wisner , Król i car. Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII., Warszawa 1995
 • Andrzej Grzegorz Przepiórka, Od Staroduba do Moskwy. Działania wojsk Dymitra II Samozwańca w latach 1607-1608, Zabrze 2007.
 • Stanisław Żółkiewski , Początek i progres Wojny Moskiewskiej, wyd. Ossolineum, ISBN: 83-04-04657-1
 • Samuel Maskiewicz, Dyjariusz roku 1594
 • Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu w Moskwie. wybór i opracowanie Marek Kubala i Tomasz Ściężor. Kraków: Platan, 2005. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Dymitriady":

Zygmunt III Waza ...

Dymitriady Władysław ZygmuntowiczStanisław Żółkiewski przedstawia carów Szujskich na sejmie warszawskim 1611, obraz Jana Matejki Dymitriady – nazwa interwencji zbrojnych części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Carstwa ...

Bitwa pod Kłuszynem ...

Demetriusz (imię) ...

Szujscy ...

Wielka Smuta ...

Rosja w XVII wieku ...

1607 ...

Maryna Mniszchówna ...

Magnateria polska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dymitriady":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie