Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

dyplomata

dyplomata - to rządowy przedstawiciel państwa za granicą, czyli zatrudniony w dyplomacji. Państwo, które reprezentowane jest przez dyplomatę nazywa się  państwem wysyłającym. Natomiast państwo, w którym znajduje się jego siedziba (miejsce pracy) - państwem przyjmującym. Wszyscy przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani w określonym państwie tworzą jego korpus dyplomatyczny. Początki działalności dyplomatycznej sięgają starożytności. Służbę zagraniczną pełnili w Grecji i Rzymie wysłannicy, których zadaniem było między innymi złagodzenie sporu, uzgodnienie umowy. W Grecji służbę zagraniczną pełnili urzędnicy nazywani presbeis, natomiast w Rzymie oratores lub legati. Zasadniczymi umiejętnościami, którymi musieli posługiwać się wysłannicy były umiejętności krasomówcze, dzięki którym mogli oni załatwić określone sprawy stosując odpowiednią argumentację. Szczególnym rodzajem rzymskiej służby zagranicznej byli feciales, których zadaniem było uzyskanie od innego kraju wyjaśnień, niekiedy odszkodowań. Kolejnym państwem, które posiadało służbę dyplomatyczną były republiki włoskie. Jako pierwsza była to Wenecja, która wydała dla swoich posłów regulamin dyplomatyczny. Obecnie zawód dyplomaty wykonują szefowie misji dyplomatycznych, są to: ambasador, nuncjusz, poseł, chargé, daffaires, jak również członkowie personelu dyplomatycznego misji – minister pełnomocny, I, II lub III sekretarz, attaché. Dyplomata realizuje założenia polityki zagranicznej swojego państwa. Do zadań dyplomaty należy przede wszystkim reprezentowanie swojego kraju w państwie przyjmującym. Ponadto chroni on interesy swojego państwa i sprawuje opiekę nad jego obywatelami. Dyplomata prowadzi także rozmowy z władzami państwa przyjmującego, jak również informuje swoje państwo o warunkach panujących w państwie przyjmującym o jego polityce. Ważną rolę dyplomata spełnia w zakresie promowania współpracy i dobrych relacji między oboma państwami. Aby jednak dyplomata wykonywał dobrze powierzone mu zadania musi posiadać określone kwalifikacje. Jedna z ważnych umiejętności, które musi posiadać przedstawiciel dyplomatyczny to znajomość języków obcych. Ważna jest również znajomość stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej oraz znajomość świata. Istotne są również umiejętności praktyczne, takie jak negocjacje, protokół. Dyplomata musi przede wszystkim dobrze pisać. Nieustannie bowiem pisze on notatki, depesze, tezy do rozmów, instrukcje negocjacyjne, przemówienia. Poza tym niezwykle ważna jest również umiejętność mówienia. Powinien on mówić merytorycznie, sensownie, ale także w sposób perswazyjny, żeby działać na wyobraźnię i umysły innych. Sztuka mówienia jest też niezwykle niebłaha, ponieważ dyplomata w każdej chwili może być wywołany przez swych partnerów z innych państw do wypowiedzi na forum międzynarodowym - i to wtedy, kiedy tego nie przewiduje. Są również sytuacje, kiedy pojawiają się nagle błędne informacje, które musi sprostować, by bronić dobrego imienia swojego kraju. Dla zabezpieczenia właściwego wykonywania swoich funkcji przedstawicielom dyplomatycznym przysługują przywileje i immunitety dyplomatyczne. Przysługują one również członkom rodziny dyplomaty, którzy wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe (współmałżonek, dzieci).


Inne hasła zawierające informacje o "dyplomata":

Cmentarz Pietraszuński w Kownie Jablonskis – litewski językoznawca, twórca współczesnego języka litewskiego . Juozas Urbšys – litewski polityk, dyplomata i minister spraw zagranicznych. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė – żona Mikalojusa Čiurlionisa .Salomėja Nėris – ...

1398 królowa Francji , żona króla Filipa VI (ur. 1333 ) 14 listopada – Andrzej Jastrzębiec , dyplomata, franciszkanin (ur. ?) 12 grudnia – Henryk VIII legnicki , książę legnicki , biskup kujawski ...

1361 Luksemburga Zmarli 24 marca – Henryk z Grosmont, książę Lancaster, angielski żołnierz i dyplomata 9 czerwca - Philippe de Vitry 15 czerwca – Johannes Tauler , niemiecki teolog ...

Karl Philipp Schwarzenberg w Wiedniu , zm. 15 października 1820 w Lipsku ) – książę, austriacki feldmarszałek, dyplomata.Do wojska wstąpił w 1787 , w 1788 walczył w wojnie z Turcją ...

1679 rokokowy i twórca tapiserii (zm. 1752 ) 7 marca - Carl Gyllenborg , szwedzki polityk, dyplomata, ambasador (zm. 1746 ) 7 sierpnia - Benedetto Erba Odescalchi , włoski kardynał, arcybiskup ...

Stanisław Hozjusz Capranice k. Rzymu ) – polski humanista , poeta , sekretarz królewski , sekretarz wielki koronny , dyplomata, biskup chełmiński i warmiński , kardynał , teolog-polemista, jeden z czołowych przywódców polskiej ...

Wojciech Brudzewski – polski astronom i matematyk , czołowy przedstawiciel krakowskiej szkoły matematyczno-astronomicznej; filozof , pedagog , dyplomata .Był wybitnym profesorem Akademii Krakowskiej , w której nauczał przez 20 lat. Jego ...

Baldassare Castiglione 1478 w Mantui , zm. 2 lutego 1529 w Toledo ) - pisarz i dyplomata włoski .Zdobył wykształcenie humanistyczne i przyswoił sobie dobre maniery oraz wartości nowej ...

Stanisław Szczęsny Potocki latach 1788 - 1792 , marszałek konfederacji targowickiej 1792 w Koronie , rosyjski general-en-chef od 1797 , dyplomata. Stanisław Szczęsny Potocki używał tytułu hrabiowskiego , który nigdy nie był mu ...

1746 Urodzili się 4 stycznia – Dominique Vivant Denon , baron , francuski podróżnik, archeolog , egiptolog , dyplomata (zm. 1825 ) 24 stycznia – Gustaw III , król Szwecji (zm. 1792 ) 4 lutego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "dyplomata":

38. Integracja europejska ? geneza i rozwój (plansza 21) ...

017b. Polska Jagiellonów (plansza 7) ...

201 Początki I wojny światowej (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie