Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja elektrolityczna to proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika , np.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

Dysocjacja może następować jako końcowy etap solwatacji w rozpuszczalnikach polarnych (np. woda ) lub może być inicjowana w inny sposób (np. łukiem elektrycznym ). Dysocjacja może też przebiegać w fazie gazowej pod wpływem wyładowań elektrycznych bądź bezpośredniego bombardowania gazu elektronami .

Do dysocjacji są zdolne związki, w których występują wiązania jonowe lub bardzo silnie spolaryzowane kowalencyjne . Zdysocjowany roztwór związku chemicznego nazywa się elektrolitem .

W roztworach dysocjacja jest zawsze procesem odwracalnym. Między formą niezdysocjowaną i zdysocjowaną związku występuje w tych warunkach równowaga. W zależności od własności rozpuszczalnika i związku chemicznego, temperatury oraz występowania jonów pochodzących z innych związków równowaga ta może być bardziej przesunięta w stronę formy niezdysocjowanej lub zdysocjowanej związku.

Dysocjacji elektrolitycznej w wodzie ulegają prawie wszystkie rozpuszczalne sole , wszystkie kwasy i wodorotlenki . Ujemny logarytm stałej dysocjacji jest miarą ich mocy chemicznej.

Wiele związków chemicznych w stanie ciekłym i gazowym ulega też samorzutnej dysocjacji, choć jej stopień jest zazwyczaj dość niski, np. woda ulega samorzutnej dysocjacji wg schematu:

H2O + H2O → H3O+ + OH-

Iloczyn jonowy tej dysocjacji w warunkach normalnych wynosi ok. 10-14, co oznacza że na każde 107 (10 000 000) cząsteczek wody tylko jedna ulega samorzutnej dysocjacji. Stała ta jest podstawą skali pH .

Zobacz też

jonizacja , Svante Arrhenius


Inne hasła zawierające informacje o "Dysocjacja elektrolityczna":

Jezioro Mikołajskie ...

Redukcja (chemia) ...

Jon wodorotlenowy ...

Wanad ...

Energetyka słoneczna ...

Wodorowęglany ...

Kategoria:Reakcje chemiczne tej kategorii.* Reakcja chemiczna A ATRP Acetylowanie Acydoliza Acylowanie Addycja Addycja elektrofilowa Addycja nukleofilowa Addycja oksydatywna Addycja rodnikowa Akceptor Alkilowanie Alkoholiza Aluminotermia Amonifikacja Amyloliza Autodysocjacja Autodysocjacja wody C Chemiczna synteza oligonukleotydów Chemiczny ogród Cykloaddycja D Dealkilacja Deaminacja Defosforylacja Degradacja (chemia) Dehalogenacja Dehydratacja Dekarboksylacja Denitryfikacja Depolimeryzacja Diazowanie Donor Drzewo Diany Dysocjacja elektrolityczna Dysocjacja termiczna Dysproporcjonowanie E Efekty steryczne Reakcja egzoenergetyczna Reakcja egzotermiczna Elektrofil Reakcja elementarna Eliminacja (chemia) Reakcja endoenergetyczna Reakcja endotermiczna Epoksydacja Estryfikacja Eteryfikacja F Formylacja Formylowanie Fosforylacja Fosforylacja oksydacyjna Fosforylacja substratowa Reakcja ...

Elektroliza rozkładu. Elektrolizie towarzyszyć może (choć nie musi) szereg dodatkowych zjawisk, takich jak Dysocjacja elektrolityczna , transport jonów do elektrod , wtórne przemiany jonów na elektrodach i ...

Leki moczopędne ...

Kwas palmitynowy ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dysocjacja elektrolityczna":

Dysocjacja elektrolityczna (plansza 6) e height=434 width=770 > Dysocjacja elektrolityczna związków o wiązaniach atomowych spolaryzowanych W przypadku związków o wiązaniu ...

Dysocjacja elektrolityczna (plansza 8) ...

Dysocjacja elektrolityczna (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie