Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

DNA

DNA - wielkocząsteczkowy biopolimer zbudowany z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, w którym sacharydem jest deoksyryboza. DNA w komórkach występuje najczęściej w postaci 2-niciowej, obydwa łańcuchy DNA są owinięte wokół wspólnej osi, tworząc strukturę tzw. podwójnej helisy. Zasady azotowe są skierowane do wnętrza helisy. Zasady z przeciwległych nici tworzą pary związane wiązaniami wodorowymi — adenina zawsze tworzy parę z tyminą (A – T), a guanina z cytozyną (G – C). Takie pary noszą nazwę zasad komplementarnych. W bakteriach, plastydach i mitochondriach końce spirali DNA są ze sobą połączone, dzięki czemu powstaje struktura kolista. Po rozciągnięciu chromosomu bakteryjnego jego długość może wynosić ponad 1 mm. Jądra komórek organizmów wielokomórkowych zawierają cząsteczki DNA znacznie dłuższe (ok. 3 cm w chromosomie człowieka). Tworzą one z białkami nukleoproteinowe kompleksy (chromatyna) o strukturze superspiralnej, co pozwala na ich upakowanie w małej przestrzeni. DNA występuje we wszystkich organizmach żywych i niektórych wirusach. Średni skład nukleotydowy DNA jest stały dla organizmów danego gatunku i zbliżony w obrębie rodzajów systematycznych. Podczas podziału komórkowego nowe łańcuchy DNA są syntetyzowane jako kopie łańcuchów istniejących w komórce. W DNA jest zakodowana informacja o budowie cząsteczek białek syntetyzowanych przez dany organizm.


Inne hasła zawierające informacje o "DNA":

Nadciśnienie tętnicze skurczowo-rozkurczowego).Klasyfikacje amerykańskie nie wydzielają ciśnienia wysokiego prawidłowego zastępując go określeniem – stan przeDNAdciśnieniowy, a także wyszczególniają tylko 2 stopnie nadciśnienia tętniczego.Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego wg ...

Organellum niewiele typów organelli. Najważniejsze to genofor (materiał genetyczny w postaci kolistej cząsteczki DNA ) i rybosomy . Komórki eukariotyczne mają znacznie bogatszy zestaw organelli. Z ważniejszych ...

Replikacja W biologii: Replikacja DNA — powielanie materiału genetycznego zawartego w DNA Replikacja RNA — powielanie cząsteczek ...

Białka złożone ( błona komórkowa , osocze krwi) nukleoproteiny - związane z kwasem nukleinowym (podstawowa jednostka budująca DNA) metaloproteiny - związane z atomem / kationem metalu ...

Denaturacja Denaturacja - pozbawienie substancji jej naturalnych właściwości. Denaturacja białka Denaturacja DNA Denaturacja alkoholu - skażenie alkoholu w sposób uniemożliwiający jego spożycie. Patrz: denaturat.Przypisy↑ ...

Świadomość społeczna zwiększania się złożoności wszelakich procesów przyrodniczych. Drobiny chemiczne "ułożyły się" w cząsteczki DNA, powstały archebakterie, a potem na ich bazie rośliny i zwierzęta wyższe. ...

Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze gospodarkę ekosystemową .Temperatura wody obniża się w kierunku od powierzchni zwierciadła wody do DNA w jeziorze i tworzy trzy warstwy: epilimnion – górna warstwa - znajdująca ...

Staw (akwen) Rodzaje stawów3 Literatura4 Przypisy5 Zobacz też Budowa stawuStaw składa się z:wału ziemnego (grobli)DNA stawowegobudowli wodnych ( mnich wpustowy i mnich spustowy)rowów opaskowych Rodzaje stawówRozróżnia się:stawy ...

Opłucna przechodząc płynnie w opłucną ścienną. W szczelinach między płatami opłucna dochodzi do DNA szczeliny i ściśle przylegając, przechodzi na stronę przeciwległą. Płaty są więc ...

Archeologia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "DNA":

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 16) e align='center' width='600px' height='380px'> Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt iż DNA w jądrze komórkowym, ma specyficzny sposób upakowania. DNA tworzy tam tzw. ...

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 15) align='center' width='600px' height='380px'> Należy pamiętać, iż budowa DNA jest taka sama w świecie wszystkich organizmów żywych. Przeważnie (za wyjątkiem ...

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 13) e align='center' width='600px' height='380px'> Należy zdać sobie sprawę z faktu, iż cząsteczka DNA jest niejednokrotnie dłuższa od samej komórki. Dlatego też, istnieje specjalny sposób ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie