Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Eksport

Eksport

Eksport (z łac. ex "poza" + portare "nieść") - wywóz za granicę dóbr , które zostały wytworzone w danym kraju. Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa a nie eksport.

Eksport towarów w Polsce w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług :

Eksport towarów – potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, jeżeli będzie on dokonywany przez:

  1. dostawcę lub w jego imieniu,
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub w jego imieniu.

O eksporcie towarów można mówić wtedy, gdy spełnione będą łącznie 3 warunki:

  1. wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia (urząd celny graniczny terytorium celnego Wspólnoty Europejskiej). Nie jest więc w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług np. nielegalne wywiezienie towaru z terytorium UE, nie jest również wystarczające posiadanie przez podatnika dokumentu odprawy celnej potwierdzającego przez wewnętrzny urząd celny (znajdujący się na terytorium Wspólnoty Europejskiej);
  2. wywóz musi nastąpić poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, co oznacza że nie wystarczy go dokonać poza granice Polski, z wyjątkiem tej części granicy lądowej, która stanowi granicę celną Wspólnoty Europejskiej, bądź granice morskie i powietrzne;
  3. wywóz musi być dokonany w ramach realizacji następujących czynności:
    • odpłatnej dostawy towarów, bądź czynności z nią zrównanych (np. przekazanie towaru na cele osobiste podatnika );
    • wywóz dokonany na innej podstawie prawnej, np. umowy użyczenia lub będący wyłącznie czynnością faktyczną nie jest eksportem w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z ustawą o podatku VAT eksporterowi przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki VAT.

Eksport bezpośredni – oznacza, że wywóz towarów poza granice Polski i UE dokonywany jest bezpośrednio przez eksportera bądź osobę działającą w jego imieniu, w związku z czym dokumenty eksportowe wystawiane są na eksportera.

Eksport pośredni – oznacza, że towary wydawane są zagranicznemu odbiorcy w kraju dostawcy (np. w Polsce) a ich wywóz poza granice RP i WE spoczywa już na nabywcy bądź osobie działającej w jego imieniu. Dokumenty kontraktowe wystawiane są wówczas na zagranicznego kontrahenta.

W takim przypadku krajowy eksporter może zastosować 0% stawkę VAT, o ile zagraniczny kontrahent dostarczy mu kopie dokumentów eksportowych ( faktury handlowej , specyfikacji towarowej, dokumentów transportowych z pieczątką urzędu celnego wyjścia, kopię dokumentu SAD - Jednolitego Dokumentu Administracyjnego - z pieczątką urzędu celnego wyjścia, stwierdzającego, że towar opuścił terytorium celne Wspólnoty Europejskiej).

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Eksport":

Bilans handlowy ...

Mikołajki ...

Nacjonalizacja przemysłu ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" państwa na handel zagraniczny i w ten sposób możliwy stał się normalny Eksport oraz import towarów na zasadach rynkowych.Plan Balcerowicza nazwano " terapią szokową ", ponieważ ...

Wietnam roku USA zniosły embargo handlowe co wpłynęło pozytywnie na wzrost produkcji i Eksportu wietnamskiego na rynkach światowych.Rybołówstwo (w 2005 r. 1,9 mln ton ryb, ...

Państwo opiekuńcze ...

Deficyt handlowy ...

Montevideo ...

Przemysł owocowo-warzywny ...

Pol Pot ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Eksport":

117 Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana (plansza 12) i tkaniny) oraz Włochy (luksusowe tkaniny, cytryny i oliwę). Natomiast państwo polskie Eksportowało przede wszystkim: piwo, zboża, bydło, konie, skóry i futra, len, chmiel, ...

Komórka (plansza 15) komórki. Aparaty Golgiego są liczne w komórkach produkujących duże ilości białek na Eksport, np. w komórkach trzustki. ...

02. System gospodarki rynkowej (plansza 11) ceny dóbr substytucyjnych (zamienników) i komplementarnych (uzupełniających) liczba producentów na danym rynku Eksport oraz import czynniki przypadkowe, np. pogoda interwencyjna polityka państwa, dotacje, subwencje, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie