Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Emerytura

Emerytura

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą ) – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej.

Spis treści

System emerytalny w Polsce

W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy – emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie.

W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Świadczenia społeczne są obsługiwane oddzielnie dla rolników ( KRUS ) oraz dla reszty pracujących ( ZUS ).

Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary:

O ile I i II filar są obowiązkowe, o tyle III filar jest dobrowolny.

I filar

Emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. System ten działa sprawnie tylko wtedy, gdy zasilające system składki pracowników wpływają w wysokości wystarczającej na wypłatę świadczeń dla obecnych emerytów. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone.

Generalnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych.

II filar

W tzw. II filarze wybieramy fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu.

III filar

Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Emerytura":

Antanas Smetona treści1 Edukacja i działalność polityczna do 1914 roku2 I wojna światowa3 Polityczna Emerytura4 Druga prezydentura5 Emigracja6 Rodzina Edukacja i działalność polityczna do 1914 rokuPo ...

Państwo opiekuńcze ...

1987 – średnia płaca wynosiła w 1987 roku nieco ponad 29 tys. złotych, Emerytura – 15,5 tys. Zadłużenie w krajach Zachodu wzrosło o blisko 6 ...

Bezrobocie ukryte ...

Ubezpieczenia społeczne ...

Rejestrowany związek partnerski ...

Jean Monnet ...

Deng Xiaoping i wojna domowa6 Pierwsze lata ChRL7 Rewolucja kulturalna8 Rehabilitacja9 Droga do reform10 Emerytura polityczna i śmierć11 Życie prywatne12 Przypisy13 Bibliografia Dzieciństwo i młodośćUrodził się ...

Richard Nixon Izba Reprezentantów2.1.2 Senat Stanów Zjednoczonych2.2 Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych2.3 Wybory w 19603 Przedwczesna Emerytura4 Kampania wyborcza 19685 Prezydent Stanów Zjednoczonych5.1 Polityka wewnętrzna5.2 Polityka zagraniczna5.3 Kampania ...

Dwight Eisenhower prezydent Stanów Zjednoczonych (1953–1961).Spis treści1 Życiorys1.1 Dzieciństwo i młodość1.2 Kariera wojskowa1.3 Prezydentura1.4 Emerytura, śmierć i pogrzeb2 Odznaczenia3 Bibliografia Życiorys Dzieciństwo i młodośćDwight Eisenhower urodził ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Emerytura":

19. Organy władzy Rzeczypospolitej - sądy i trybunały (plansza 2) ...

235. Instytucje finansowe w Polsce (plansza 3) ...

23. Dochody ze świadczeń (plansza 12) e height=380 width=770 > System emerytalny w Polsce I FILAR Emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie