Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Europa Wschodnia

Europa Wschodnia - to region znajdujący się na wschód od Europy Środkowej. Region ten jest różnie definiowany. Wydział Statystyczny ONZ

Według podziału używanego przez Wydział Statystyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych, w skład Europy Wschodniej wchodzą:

 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Mołdawia
 • Polska
 • Rumunia
 • Rosja
 • Słowacja
 • Ukraina
 • Węgry
Zakwalifikowanie konkretnych państw lub obszarów do danego regionu ma na celu ułatwienie badań statystycznych i nie jest wyrazem uznania przez Organizację Narodów Zjednoczonych przynależności politycznej lub innej danego państwa lub obszaru.

Grupa Ekspercka ds. Nazw Geograficznych ONZ

Grupa Ekspercka ds. Nazw Geograficznych ONZ (The United Nations Group of Experts on Geographical Names - UNGEGN), wchodząca w skład Wydziału Statystycznego, została założona w celu rozpatrzenia technicznych problemów standaryzacji nazw geograficznych. Grupa ta składa się z ekspertów wchodzących w skład różnych sekcji geograficznych i językowych, powołanych podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Standardyzacji Nazw Geograficznych.

W skład sekcji "Europa Wschodnia oraz Azja Północna i Środkowa" wchodzą przedstawiciele następujących państw europejskich:
 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Rosja
 • Ukraina
Sekcję tę tworzą również następujące państwa azjatyckie: Armenia, Azerbejdżan, Mongolia, Uzbekistan i Kirgistan.


Wielkie regiony Europy wg klasyfikacji statystycznej ONZ. Kolor czerwony Europa Wschodnia.


Inne hasła zawierające informacje o "Europa Wschodnia":

Ren ...

Wag ...

Rak języka ...

Grenoble ...

I wiek ...

Uznam ...

Wiktor Sukiennicki ...

Vytautas Landsbergis ...

1484 ...

1499 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Europa Wschodnia":

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 1) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 6) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie