Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ewangelia

Ewangelia

Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Obecnie używa się go w następujących znaczeniach:

 • jako określenie gatunku literatury stosowanej , pisma chrześcijańskie opisujące życie i śmierć Jezusa Chrystusa
 • jest to dzielenie się wiarą za pośrednictwem autora natchnionego Duchem Świętym , wyznawaną przez całą społeczność chrześcijańską
 • ewangelią (pisaną małą literą, lecz ze względu na nacechowanie emocjonalne często także wielką) jest też nazywana nauka chrześcijańska, słowa Jezusa: bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię [Mk 1,15])
 • jako jedna z ksiąg Nowego Testamentu (pisana wielką literą).

Spis treści

Nowy Testament

Ewangelie kanoniczne , wchodzące w skład Nowego Testamentu , zostały zredagowane w latach 65 - 110 . Współczesne kościoły chrześcijańskie za natchnione uznają cztery Ewangelie, spisane prawdopodobnie w następujących latach:

 • Ewangelia Marka : ok. 68–73 r.[1] lub ok. 65-70[2]
 • Ewangelia Mateusza : ok. 70–100[1] lub ok. 80-85[2]. Niektórzy konserwatywni badacze utrzymują, że powstała przed rokiem 70., szczególnie ci, którzy nie uważają Ewangelii Marka jako pierwszej.
 • Ewangelia Łukasza : ok. 80–100, większość badaczy podaje rok 85[1] lub ok. 80-85[2]
 • Ewangelia Jana : ok. 90-100[2] lub ok. 90–110[3]. Przeważa pogląd, że Ewangelia ta była pisana etapami, więc nie ma pojedynczej daty opracowania całości.

Skład ten ukształtował się prawdopodobnie w 1 poł. II wieku. Ok. 170 r. Tacjan napisał "Harmonię czterech Ewangelii" zwaną " Diatessaron ". W 2 poł. II wieku cztery ewangelie wymienia tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian , a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech Ewangelii.

Istnieje wiele teorii dotyczących czasu powstania poszczególnych Ewangelii oraz zależności między nimi. Powszechnie uznaje się, że trzy Ewangelie – Łukasza, Marka i Mateusza (tzw. ewangelie synoptyczne ) – są ze sobą bliżej związane niż z Ewangelią Jana: często używają podobnych sformułowań, mówią o podobnych wydarzeniach i stosują podobną aranżację tekstu. Wnioskuje się zatem, że ewangeliści ci korzystali ze wspólnego źródła, albo autorzy późniejszych ewangelii synoptycznych wykorzystywali wcześniejsze z nich.

Według hipotezy dwu-źródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z trójki powstała Ewangelia Marka, pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane ewangelią Q – od niemieckiego Quelle – źródło). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że ewangelia Q, jeśli istniała, zaginęła bardzo wcześnie, gdyż nie ma żadnych zapisów wczesnochrześcijańskich odnoszących się do dokumentu z wyjątkiem dość enigmatycznego stwierdzenia Papiasa z II wieku , które może być w ten sposób interpretowane. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest ewangelia Tomasza , która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w ewangelii Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z ewangelii Łukasza i Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Istnieje wiele innych hipotez, które z grubsza można pogrupować według liczby dodatkowych dokumentów, których istnienie postulują. Te które tworzą najmniej lub nie tworzą ich wcale, nie wyjaśniają wszystkich zależności między ewangeliami synoptycznymi; te które tworzą kilka lub nawet kilkanaście takowych wchodzą w trudne do zweryfikowania spekulacje.

Każda z Ewangelii przeprowadza własną myśl teologiczną i liczy się z potrzebami środowiska, dla którego jest przeznaczona[4], troszcząc się bardziej o objaśnienie zasad wiary chrześcijańskiej niż o historyczne szczegóły.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne . Spośród nich najbardziej znana jest ewangelia Tomasza . W latach 50. XX w.[] w Egipcie odnaleziony został tekst ewangelii Judasza . Rękopis, datowany metodą radiowęglową na III-IV w., został napisany w języku koptyjskim, jednej z późnych odmian języka egipskiego, którą posługiwali się egipscy chrześcijanie. Ewangelia opisuje Judasza jako wysłannika bożego, który miał wydać Jezusa na jego własne życzenie. O ewangelii tej pisał w II wieku pierwszy biskup Lyonu , święty Ireneusz , określając ją jako fałszywą. Rękopis po odnalezieniu przez pewien czas znajdował się w Szwajcarii, potem przez 20 lat w USA. Dopiero w 2001 r. rozpoczęto jego odczytywanie.

Wybrana bibliografia

 • "Rozmowy o Biblii", A. Świderkówna, PWN Warszawa 2003;

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 Raymond E. Brown. An Introduction to the New Testament
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Harris, Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.
 3. M. in. C. K. Barrett
 4. Manfred Uglorz : Introdukcja do Nowego Testamentu. Cz. I. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1994, s. 55. . 

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Ewangelia":

I wiek (brata Jezusa), biskupa Jerozolimywrzesień 70 - Rzymianie zniszczyli Jerozolimę około 70 - powstała Ewangelia Marka 78 - Kuszanowie rozpoczęli podboje w Indiach około 80 - powstały ewangelie ...

Diakon ...

Ewangeliści ...

Zakon Kaznodziejski ...

Józef z Nazaretu ...

Ambona (architektura) ...

Grzegorz I ...

Osiem błogosławieństw a zapisane w Ewangelii Mateusza (Mt 5,3-10). Cztery z tych "błogosławieństw" powtarza Ewangelia Łukasza (Łk 6,20-21) łącząc je z czterema "napomnieniami" (Biada wam...), których ...

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego ...

Zwyczajna forma rytu rzymskiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ewangelia":

47. Wybrane religie świata (plansza 11) ksiąg to Biblia, czyli Stary i Nowy Testament. Ten drugi stanowi Ewangelia według czterech ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i ...

˝O Bogu uśmiechniętym...˝ - liryka księdza Jana Twardowskiego (plansza 13) droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują" (Ewangelia wg św. Mateusza 7, 13-14) Jedną z tych, którzy znaleźli właściwą drogę ...

˝Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha˝ ? wymowa biblijnych przypowieści (plansza 3) Zacznijmy od "Przypowieści o siewcy"… Siewca (1888), Vincent van Gogh Przypowieść o siewcy (Ewangelia wg św. Łukasza 8, 4-8) "Gdy zebrał się wielki tłum i z ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie