Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Faraon

Faraon

Faraon (zapis hieroglifami :
O1
O29
) – jedno z określeń władcy starożytnego Egiptu , używane przez Greków (będące zniekształconą wersją staroegipskiego Per-āa – "wielki dom"[1]).

Termin ten pojawił się w XVI wieku p.n.e. , gdy Egipt wkroczył w okres silnej ekspansji terytorialnej pod rządami XVIII dynastii . Po zjednoczeniu kraju przez Narmera egipski władca nosił tytuł nesut-bitiTen-który-należy-do-pszczoły-i-trzciny, bowiem w tym okresie godłem Górnego Egiptu była pszczoła , a Dolnegotrzcina . Z biegiem czasu zaczęto używać tytułu Król Górnego i Dolnego Egiptu oraz Król Południa i Król Północy.

Symbolem królów Górnego Egiptu była wysoka korona biała, a Dolnego – niska korona czerwona. Jako symbol zjednoczenia dwóch krain faraon nosił podwójną koronę , Pszent , czyli połączoną koronę czerwono-białą.

Insygnia faraona (od lewej): nechacha, nemes oraz heka

Każda korona, a więc również faraon, pozostawała pod opieką bóstwa świętych miast : Nechen – gdzie czczono Nechbet , przedstawianą pod postacią sępa i Buto – gdzie czczono Uadżyt wcieloną w kobrę . Głowę faraona zdobiła oprócz pszent złożona korona atef i pasiasta chusta nemes. W dłoniach dzierżył heka (laskę pasterską) i nechaha ( bicz ).

Faraon był bogiem na ziemi, czyli królem ; należał do niebios i był pośrednikiem pomiędzy poddanymi a panteonem . Faraon to wcielenie Pana Niebios Horusa , przedstawianego w postaci sokoła z rozpostartymi skrzydłami , a później również synem boga Re . Po śmierci faraona stawał się Ozyrysem .

Pierwszym królem, który nosił tytuł syna Re był następca Chufu , Dżedefre z IV dynastii . Egipski władca pełnił funkcję najwyższego kapłana , sędziego , wodza naczelnego i budowniczego świątyń . Stał na straży harmonii i porządku – Maat . Faraon posiadał dwa imiona wpisane w kartusz : imię noszone od urodzenia i imię koronacyjne. Wszystkie imiona tworzyły królewską tytulaturę, czyli tzw. Królewski Protokół .

Faraon corocznie uczestniczył w Święcie Opet , procesji barek bogów z Karnaku do Luksoru , podczas którego dokonywało się odnowienie jego władzy . Jednak najważniejszym świętem królewskim był sed. Uroczystość odbywała się po trzydziestu latach rządów faraona i miała charakter rytualnej odnowy sił króla.

Do najwybitniejszych faraonów należeli: Totmes III , Seti I , Ramzes II . W dziejach Egiptu tylko cztery kobiety zostały faraonem: Nitokris , Neferusobek , Hatszepsut i Tauseret .

Faraon sprawował władzę absolutną jako żywy bóg na ziemi, opiekujący się wszystkimi mieszkańcami Egiptu. Był najwyższym władcą oraz najważniejszym z kapłanów . Brak rozdziału władzy duchowej i świeckiej oznaczał, że sprzeciwianie się faraonowi było naruszeniem tabu religijnego. Jego słowo było w państwie prawem. Faraon pełnił funkcję najwyższego sędziego oraz wodza armii. Rozpoczynał wojny, zawierał przymierza i pokoje.

Praktycznie władza faraona była realizowana poprzez urzędników , którzy organizowali i nadzorowali prace przy budowie i naprawie kanałów nawadniających, zbierali daniny od chłopów i rzemieślników , określali rodzaj i wielkość upraw, w imieniu faraona sądzili przestępców. Ustrój państwa oparty na władzy faraona nazwać można monarchią despotyczną opartą na teokracji .

Zobacz też

Przypisy

  1. E. A. Wallis Budge, An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, vol. 1., s. 238, Dover Publications, 1978,


Inne hasła zawierające informacje o "Faraon":

Monarchia despotyczna ...

Cenotaf ...

Literatura – przegląd chronologiczny i myśli Zygmunta Podfilipskiego – Józef Weyssenhoff 1897 w literaturze Captains Courageous – Rudyard Kipling Faraon – Bolesław Prus Syzyfowe prace – Stefan Żeromski Żabusia (wyst.) – Gabriela Zapolska Fermenty ...

1966 Katastrofa . 2 marca – premiera filmu Zawsze w niedzielę . 11 marca – premiera filmu Faraon . 22 marca – katastrofa budowlana we Wrocławiu, w której zginęło 10 osób. 31 ...

Mojżesz ...

Zegar wodny ...

Stary Testament ...

Amon (bóg egipski) ...

Strefa Gazy ...

Synaj (półwysep) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Faraon":

004. Starożytny Egipt (plansza 8) Starożytny Egipt Pod koniec istnienia imperium egipskiego, mocno i stopniowo słabła władza Faraonów, co prowadziło do usamodzielnienia się niektórych obszarów państwa. Sytuacja ta sprzyjała ...

004. Starożytny Egipt (plansza 11) użytku oraz żywność, co miało służyć zmarłemu w życiu pozagrobowym. Za grobowce Faraonów i najwyższych urzędników służyły początkowo mastaby, następnie za miejsce pochówków władców ...

004. Starożytny Egipt (plansza 5) wiedzy niedostępnej przeciętnemu człowiekowi. Do ich obowiązków zalicza się: obejmowanie stanowisk doradczych Faraona, opiekę nad świątyniami i organizowanie uroczystości religijnych. Bardzo łatwo można było ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie