Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Fermion

Fermion

Cząstki elementarne
leptony
e μ τ
νe νμ ντ
kwarki
u c t
d s b
nośniki oddziaływań
γ Z0 gluon g
hadrony
mezony
π K J/ψ
Υ B D
bariony
p n Λ
Σ Ξ Ω
bozony
fermiony

Fermiony ( ang. fermion, od nazwiska włoskiego fizyka Enrico Fermiego ) to cząstki posiadające niecałkowity spin wyrażony w jednostkach \hbar=\frac{h}{2\pi} (gdzie h jest stałą Plancka ). Możliwymi wartościami niecałkowitymi spinu są nieparzyste wielokrotności połowy "h kreślonego". Dla danej wartości spinu \frac{k}{2} możliwymi wartościami rzutu spinu na dowolny kierunek są:

-\frac{k}{2}, - \left( \frac{k}{2}-1 \right), ..., -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, ..., \left(\frac{k}{2}-1 \right), \frac{k}{2}

Konsekwencją posiadania niecałkowitego spinu jest to, że fermiony podlegają statystyce Fermiego-Diraca , w tym regule Pauliego .

Każda cząstka jest bozonem lub fermionem, zależnie od posiadanego spinu – twierdzenie statystyki spinowej narzuca wynikającą z niego statystykę kwantową, która odróżnia fermiony od bozonów. Zgodnie z Modelem Standardowym fermiony są cząstkami elementarnymi " materii ", natomiast bozony przenoszą oddziaływania.

W Modelu Standardowym oprócz fermionów złożonych ( bariony ) występują 2 typy cząstek elementarnych, które są fermionami: kwarki i leptony .

Uproszczone rozumowanie pozwalające uzyskać podział cząstek na bozony i fermiony wygląda następująco. Występowanie spinu jest związane z operacją zamiany cząstek. Załóżmy, że mamy dany stan dwucząstkowy | \psi (\alpha, \beta)\rangle. Zadziałajmy na niego operatorem zamiany cząstek:

\hat{P}| \psi (\alpha, \beta)\rangle = \epsilon | \psi (\beta,\alpha)\rangle

Oczywiście podwójna zamiana cząstek daje nam stan początkowy, skąd otrzymujemy równanie:

ε2 = 1

Równanie to ma dwa rozwiązania: +1 i -1. Funkcje falowe symetryczne ze względu na zamianę cząstek (rozwiązania z +1) opisują bozony , natomiast funkcje antysymetryczne (rozwiązania z -1) opisują fermiony. Rozumowanie przedstawione powyżej w rzeczywistości załamuje się w przestrzeniach o dwóch wymiarach, gdzie możliwe są także inne rodzaje cząstek, tak zwane anyony . Ponieważ w powyższym rozumowaniu wymiar przestrzeni nie został w ogóle uwzględniony, nie jest ono ani ścisłe, ani prawdziwe.

Jeżeli stany jednocząstkowe są opisywane przez funkcje falowe: ψ1(α) i ψ2(β) to stan dwucząstkowy jest opisywany przez funkcję falową postaci:

\psi(\alpha, \beta) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{1}(\alpha)\psi_{2}(\beta) - \psi_{1}(\beta)\psi_{2}(\alpha))

Jest to dwucząstkowa postać tak zwanego wyznacznika Slatera .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Fermion":

Nukleony ...

Kwark ...

Hadrony ...

Model Standardowy ...

Lepton (mechanika kwantowa) ...

Kwark górny ...

Kwark dolny ...

Gluon ...

Fermion Cząstki elementarne leptony e μ τ νe νμ ντ kwarki u c t d s b nośniki oddziaływań γ Z0 W± gluon g hadrony mezony π K J/ψ Υ B D bariony p n Λ Σ Ξ Ω bozony FermionyFermiony ( ang. Fermion, od nazwiska włoskiego fizyka Enrico Fermiego ) to cząstki posiadające ...

Reguła Pauliego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Fermion":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie