Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Fluorowce

Fluorowce

Probówki zawierające kolejno od lewej:
Fluor , Chlor , Brom i Jod

Fluorowce (inaczej halogeny) – pierwiastki chemiczne znajdujące się w grupie 17 (dawniej VIIA) układu okresowego - są to fluor , chlor , brom , jod , astat oraz zsyntezowany w drugiej połowie 2009 roku[1] ununseptium . Nazwa halogeny pochodzi od greckich słów "sól" i "tworzyć".

Fluorowce są pierwiastkami o wysokiej elektroujemności i dużej aktywności chemicznej. W stanie pierwiastkowym występują w formie dwuatomowych cząsteczek . W związkach chemicznych występują na stopniach utlenienia od -1 do +7. Do pełnego zapełnienia swojej powłoki walencyjnej potrzebują jednego elektronu , dlatego najczęściej tworzą jednoujemny anion . Ze związkami organicznymi wchodzą w reakcje addycji oraz podstawienia . Związki nieorganiczne fluorowców (w tym sole metali zawierające anion halogenkowy) oraz różne związki organiczne zawierające fluorowce noszą nazwę halogenków .

Temperatury topnienia i wrzenia fluorowców wzrastają wraz ze wzrostem ich liczby atomowej , czyli w dół układu okresowego. W warunkach normalnych fluor i chlor są gazami, brom jest cieczą, a jod i astat ciałami stałymi.

Z wodorem fluorowce tworzą w obecności światła halogenowodory:

  • fluor z wodorem reaguje w ciemności HF ,
  • aby reakcja zaszła potrzebna jest duża ilość światła HCl i podobnie HBr ,
  • HI powstanie poprzez dodatkowe ogrzanie substratów .

Roztwory wodne są mocnymi kwasami (za wyjątkiem HF, którego roztwór wodny jest słabym kwasem z powodu bardzo silnego wiązania między małymi atomami wodoru i fluoru).

Między sobą fluorowce łączą się tworząc związki międzyfluorowcowe (międzyhalogenowe), w których występują na różnych stopniach utlenienia (np. BrF3, IF5). Związki tego rodzaju są bardzo silnymi kwasami Lewisa i posiadają silne własności utleniające .

Wraz ze wzrostem liczby atomowej fluorowców maleje ich reaktywność i elektroujemność , a także moc oraz właściwości utleniające ich kwasów tlenowych:

HClO > HBrO > HIO,

Rosną natomiast właściwości redukujące oraz moc ich kwasów beztlenowych:

HF < HCl < HBr < HI
Właściwości fizyczne fluorowców
Fluorowiec Masaatomowa [u] Temperaturatopnienia Temperaturawrzenia stan skupienia Elektroujemność
(wg. Paulinga)
Konfiguracja elektronowa

(podkreślono elektrony walencyjne )

Fluor 1953,5385,03gaz3,98[ He ] 2s22p5
Chlor 35,5171,6239,11gaz3,16[ Ne ] 3s23p5
Brom 80265,8332,0ciecz2,96[ Ar ] 4s23d104p5
Jod 127396,85457,4ciało stałe2,66[ Kr ] 4d105s25p5
Astat 210575610ciało stałe2,2[ Xe ] 4f145d106s26p5
Związki z tlenem, wodorem oraz kwasy fluorowców
FluorowiecZwiązki z wodorem Związki z tlenem Kwasy tlenowe
Fluor HF , OF2 brak
Chlor HCl trwałe: Cl2O , Cl2O3, Cl2O7,

nietrwałe: ClO2 Cl2O6,

HClO , HClO2 , HClO3 , HClO4
Brom HBr HBrO, HBrO3
Jod HI HIO, HIO3
Astat HAtHAtO, HAtO3[]

Przypisy

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Fluorowce":

Związek organiczny ...

Pierwiastek chemiczny ...

Fluor ...

Wiązanie jonowe ...

Tlenki ...

Elektroujemność ...

Drożdże ...

Platyna ...

Srebro ...

Wolfram ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Fluorowce":

Wiązania chemiczne (plansza 10) łatwo od nich oderwać. Doskonałymi akceptorami są pierwiastki 17 grupy układu okresowego (Fluorowce). Atom sodu Na oddaje 1 elektron i staje się kationem Na+ ...

Układ okresowy pierwiastków (plansza 22) ze wzrostem masy atomowej. Są dość silnymi utleniaczami, najsilniejszym jest oczywiście tlen. FLUOROWCE Wszystkie Fluorowce są niemetalami. Fluor i chlor są w zwykłych warunkach żółto zielonymi ...

Układ okresowy pierwiastków (plansza 23) width=770 > Pierwiastki grupy 1 są metalami i mają właściwości zasadotwórcze. 17 grupa –Fluorowce, pierwiastki niemetaliczne, tworzące kwasy. Zarówno kwasy tlenowe, jak i beztlenowe fluorowców ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie