Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Fosforylacja

Fosforylacja

Fosforylacjareakcja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego atomu dowolnego związku chemicznego. Zazwyczaj fosforylowane są grupy hydroksylowe ( estryfikacja alkoholi ) lub aminowe (tworzenie amidów ). Przeciwieństwem fosforylacji jest defosforylacja .

Chemia

W chemii do fosforylacji stosuje się aktywne pochodne kwasu fosforowego , np. chlorki [1] i bezwodniki kwasowe ( pirofosforany )[2], azolidy[3] lub tzw. estry aktywne[4] (zawierające dobrą grupę opuszczającą, np. pentafluorofenylową). Inną strategią jest użycie nieaktywnego związku fosforowego w parze z tzw. czynnikiem kondensującym, aktywującym substrat fosforanowy in situ [5].

Przykład – fosforylacja etanolu tlenochlorkiem fosforu(V) połączona z następczą hydrolizą pozostałych wiązań P-Cl w celu uzyskania fosforanu etylu:
CH3CH2OH + P(O)Cl3 → CH3CH2O-P(O)Cl2 + HCl
CH3CH2O-P(O)Cl2 + 2H2O → CH3CH2O-PO3H2 + 2HCl

Biochemia

Proces przyłączenia reszty kwasu fosforowego do określonych związków chemicznych , zachodzi w organizmach żywych. Jest katalizowany przez enzymy zwane kinazami , które transportują reszty kwasowe na białka , nukleozydy i nukleotydy , cukry , lipidy i in.

Szczególnymi przypadkami fosforylacji są reakcje powstawania wysokoenergetycznych cząsteczek ATP , które mogą zachodzić na różnych drogach (np. fosforylacja oksydacyjna , fosforylacja substratowa lub fosforylacja fotosyntetyczna ).

Przypisy

  1. F. R. Atherton, H. T. Openshaw, A. R. Todd . Studies on Phosphorylation. 1. Dibenzyl Chlorophosphonate As A Phosphorylating Agent. „J.Chem.Soc.”, ss. 382-385 (1945). doi:10.1039/JR9450000382 . 
  2. R. Strömberg, J. Stawiński. Iodine and Iodine Catalysed Phosphorylation of Nucleosides by Phosphorodiester Derivatives. „Nucleosides Nucleotides”. 6 (5), ss. 815-820 (1987). doi:10.1080/15257778708073428 . 
  3. A. Kraszewski, J. Stawiński. Phosphoryl tris-triazole - a new phosphorylating reagent. „Tetrahedron Lett.”. 21 (30), ss. 2935-2936 (1980). doi:10.1016/S0040-4039(00)78649-7 . 
  4. B. M. Dahl, K. Bjergarde, J. Nielsen, O. Dahl. Deoxynucleoside phosphorodithioates. Preparation by a triester method. „Tetrahedron Lett.”. 31 (24), ss. 3489-3492 (1990). doi:10.1016/S0040-4039(00)97430-6 . 
  5. C. A. Dekker, H. G. Khorana. Carbodiimides. VI. the Reaction of Dicyclohexylcarbodiimide with Yeast Adenylic Acid - A New Method for the Preparation of Monoesters of Ribonucleoside 2'-Phosphate and 3'-Phosphates. „J.Am.Chem.Soc.”. 76 (13), ss. 3522-3527 (1954). doi:10.1021/ja01642a049 . 


Inne hasła zawierające informacje o "Fosforylacja":

Oddychanie komórkowe ...

Kwas fosforowy ...

Fruktoza ...

Cykl kwasu cytrynowego cząsteczki Acetylo-CoA .Spis treści1 Przebieg1.1 Substraty1.2 Synteza cytrynianu1.3 Izomeryzacja1.4 Pierwsze utlenienie1.5 Oksydacyjna dekarboksylacja1.6 Fosforylacja substratowa1.7 Utlenienie bursztynianu1.8 Przyłączenie cząsteczki wody1.9 Odtworzenie szczawiooctanu2 Regulacja cyklu kwasu ...

Łańcuch oddechowy oraz zatrzymywanie uwolnionej energii w cząsteczce ATP . U eukariotów transport elektronów i Fosforylacja oksydacyjna zachodzą w wewnętrznej błonie mitochondrialnej , u prokariotów zaś procesy te ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Glikoliza ...

Guanozynotrifosforan ...

Heksokinaza ...

Glukozo-6-fosforan ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Fosforylacja":

104. Metabolizm: elementy enzymologii (plansza 24) e height=380 width=770 > Fosforylacja fotosyntetyczna Wodór świecącyw lampie wyładowczej Fosforylacja fotosyntetyczna zachodzi jedynie u fotoautotrofów. Jest to ...

105. Metabolizm: odżywianie się autotrofów cz.1 (plansza 16) e height=380 width=770 > Fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna Kwas solnyzawierający wodór Fosforylacja fotosyntetyczna cykliczna zachodzi w pewnych warunkach, np. ...

104. Metabolizm: elementy enzymologii (plansza 22) e height=380 width=770 > Sposoby fosforylowania Fosforylacja jest procesem polegającym na kowalencyjnym przyłączeniu reszty fosforanowej i stanowi najczęstszy ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie