Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Fryderyk II Wielki

Fryderyk II Wielki - Hohenzollern (1712-1786), syn Fryderyka Wilhelma I, król Prus od 1740. Przedstawiciel oświeconego absolutyzmu, mówiącego o władcy służącym poddanym z woli Boga, podporządkowującym swe interesy racji państwa. Kontynuator budowy mocarstwowej roli Prus w środkowej Europie. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Prowadził trzy kosztowne i ciężkie wojny śląskie. W 1740 najazdem na Śląsk rozpoczął I wojnę śląską, która przekształcona w wojnę o sukcesję tronu w Austrii stała się faktycznym pretekstem do walki o hegemonię Prus w Europie. W II wojnie śląskiej w 1744 wkroczył do Czech. Po pokoju w Dreźnie i Akwizgranie (18 X 1748) uzyskał Śląsk dla Prus. W kolejnej wojnie siedmioletniej (1756-1763) zaatakował Saksonię, łamiąc główne ogniwo antypruskiej koalicji. Prowadził politykę antypolską, dążąc do podziału Rzeczypospolitej. Formalny inicjator I rozbioru Polski w 1772 i jego współuczestnik. Powiększył terytorium Prus o Prusy Królewskie (bez Gdańska i Torunia) i część Wielkopolski, po rzekę Noteć. Prowadził politykę kolonizacji niemieckiej na zagarniętych terytoriach. Sprawny organizator wojska, administracji, skarbowości i sądownictwa w Prusach. Urzeczywistniał zaborcze cele uprzywilejowanej pruskiej szlachty. Znany mecenas architektury, malarstwa i muzyki. Bliski przyjaciel Woltera. Postać Fryderyka Wielkiego jako monarchy jest ewenementem wśród większości znanych władców europejskich. Pozostawił po sobie znaczny dorobek pism, utworów muzycznych, poetyckich, a zwłaszcza prozaicznych i filozoficznych. Szczególnie cenny jest jego dorobek na polu historycznym, na którym ujawnił pełnię kunsztu literackiego. To on jako pierwszy podjął próbę napisania historii Prus. Opisał również m.in. historię wojen śląskich i wojny siedmioletniej, historię dynastii Hohenzollernów. Był także autorem prac opisujących rozbiór Polski oraz licznych pamiętników. Ponadto swoim następcom pozostawił "Histoire du mon temps", uważane za jego najlepsze dzieło. Jego szerokie zainteresowania intelektualne, artystyczne, społeczne, literackie i filozoficzne wyróżniały go na tle pozostałych władców ówczesnej Europy. Sam nazywał siebie „Filozofem z Sanssouci”.


Inne hasła zawierające informacje o "Fryderyk II Wielki":

Adwentyzm ...

Odense ...

Linz ...

I wiek ...

Brno ...

Uznam 2 mln talarów odkupił ją Fryderyk Wilhelm I , a już w roku 1740 Fryderyk II Wielki rozbudował świnoujski port .Przed II wojną światową w Peenemünde został ...

Vytautas Landsbergis ...

Władysław Komar ...

1484 ...

1499 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Fryderyk II Wielki":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

010c. Rzym (plansza 12) ...

010b. Rzym (plansza 19) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie