Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

górnictwo

górnictwo - (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym. W Polsce górnictwo jest najlepiej rozwinięte na Śląsku. Kopalnie, ze względu na metodę wydobycia można podzielić na odkrywkowe, głębinowe i otworowe. Do materiałów często wydobywanych zaliczyć można: boksyty, cynę, cynk, diamenty, gaz ziemny, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, platynę, ropę naftową, sól, srebro, tytan, uran, węgiel, złoto, żelazo. Inne wydobywane użyteczne materiały to: glina, piasek, żużel, żwir, granit i wapień. Każdy materiał, który nie może zostać uzyskany przez rolnictwo musi zostać wydobyty z ziemi. Do górnictwa w szerszym znaczeniu można także zaliczyć ekstrakcję ropy naftowej i gazu.

Górnictwo jako dziedzina nauki, zajmuje się:

 • poszukiwaniem złóż,
 • miernictwem górniczym i mapami górniczymi,
 • robotami górniczymi: udostępniającymi, przygotowawczymi i wybierkowymi,
 • technologią drążenia wyrobisk i eksploatacji różnego rodzaju kopalin sposobem: odkrywkowym, podziemnym i otworowym,
 • przewietrzaniem kopalń,
 • budową maszyn i urządzeń górniczych,
 • dostarczaniem energii,
 • transportem kopalnianym,
 • odwadnianiem,
 • zagrożeniami górniczymi: wodnymi, metanowymi, klimatycznymi, radiacyjnymi, tąpnięciami, wstrząsami, wyrzutami gazu i skał, obwałami,
 • systemami łączności i monitoringu,
 • oddziaływaniem eksploatacji górniczej na środowisko,
 • wydobywaniem kopaliny,
 • przeróbką mechaniczną kopalin,
 • składowaniem kopalin i skały płonnej,
 • bezpieczeństwem pracy,
 • prawem geologicznym i górniczym,
 • organizacją procesów górniczych i zarządzaniem górniczymi podmiotami gospodarczymi.
Wiele technologii i metod opracowanych w górnictwie znalazło zastosowanie w innych dziedzinach przemysłu, np.: wykonywanie tuneli, przejść i magazynów podziemnych, głębokich wykopów itp.


Inne hasła zawierające informacje o "górnictwo":

Mułowiec ...

Święta Kinga ...

Kopalnia odkrywkowa ...

Edward Gierek ...

Pobrzeże Kaszubskie ...

Pojezierze Kaszubskie przemysł drzewny natomiast w powiecie kościerskim oprócz przemysłu drzewnego rozwinięte jest też górnictwo[50]. Wydobywa się głównie surowce skalne: piaski, żwiry. Dodatkowo na mniejszą skale ...

Sanok ...

Przemysł lekki 1975, s. 724. Cytat: Używane są także potoczne określenia: p. ciężki – górnictwo, hutnictwo, energetyka, p. maszyn., p. lekki – włókiennictwo, p. szklarski.  ( pol. )↑ ...

Bezrobocie strukturalne bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo , hutnictwo , a także na skutek likwidacji PGR -ów.Jest ono konsekwencją zmian technologicznych ...

Koncesja ...


Inne lekcje zawierające informacje o "górnictwo":

Zróżnicowanie i przydatność rolnicza gleb w Polsce (plansza 16) le height=380 width=770 > Zagrożenie gleb Przyczyny degradacji gleb: antropogeniczne: - eksploatacja surowców (głównie górnictwo) prowadząca do zmian morfologicznych terenu (niecki osiadania, leje zapadliskowe, uskoki) oraz ...

Afryka – zagadnienia społeczno-gospodarcze (plansza 22) jest przemysł wydobywczy. Przez ponad 100 lat przemysł wydobywczy w RPA, w szczególności górnictwo złota, diamentów, węgla i platyny przyczyniał się do rozwoju gospodarki narodowej. ...

216 Gospodarka II Rzeczypospolitej (plansza 13) Unowocześniono i rozwinięto przemysł elektrotechniczny, chemiczny, zbrojeniowy i środków transportu, zmalało włókiennictwo, górnictwo i . W ciągu krótkiego czasu (20 lat) i niesprzyjających warunków ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie