Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Gleba

Gleba

Gleba bogata w żelazo w parku narodowym Kootenay w Kanadzie.

Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery , powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie organizmów żywych , klimatu i wody ) i podlegająca stałym przemianom. Gleba składa się z trzech faz :

  • stałej – obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym stopniu rozdrobnienia
  • ciekłej – wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne tworzące roztwór glebowy
  • gazowej – mieszaniny gazów i pary wodnej

Wzajemny układ trzech faz może ulegać znacznym zmianom pod wpływem procesów glebotwórczych i ingerencji człowieka. Kształtowanie stosunków ilościowych pomiędzy poszczególnymi fazami można osiągnąć przez wykonanie melioracji wodnych , agromelioracji , fitomelioracji , uprawę roli itp. Stosunki ilościowe trzech faz w glebie charakteryzuje się przez określenie gęstości objętościowej, porowatości, wilgotności i zwięzłości . Ze względu na zróżnicowanie materiału glebowego w profilu wyróżnia się gleby:

  • całkowite, które w całym profilu (do 1,5 m) są zbudowane z tego samego materiału, np. z piasku, gliny, pyłu; zróżnicowanie uziarnienia profilu powodują wyłącznie procesy glebotwórcze
  • niecałkowite, które do głębokości 1,5 m zawierają przynajmniej dwie różne warstwy, np. piasek do głębokości 0,8 m, a poniżej glinę.

Na podstawie składu granulometrycznego , oraz wielkości oporów, na jakie napotykają narzędzia i maszyny uprawowe, gleby dzieli się na:

  • lekkie, zawierające do 18% części spławialnych i stawiające stosunkowo mały opór narzędziom uprawowym; są łatwe do uprawy dzięki małej zwięzłości w stanie suchym i niezbyt dużej przylepności w stanie mokrym; ich żyzność i urodzajność oraz właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne zależą od średnicy ziaren piasku, zawartości części spławialnych i próchnicy; w praktyce gleby te nazywane są glebami piaskowymi
  • średnie, zawierające 20-35% części spławialnych i stawiające średni opór narzędziom uprawowym
  • ciężkie, zawierające ponad 50% części spławialnych i stawiające duży opór narzędziom uprawowym; mają wąski przedział optymalnej wilgotności uprawowej, w którym normalna uprawa mechaniczna jest możliwa
  • bardzo ciężkie (minutowe), posiadające bardzo wąski przedział optymalnej wilgotności uprawowej; gleby te są bardzo trudne do uprawy.

Proces glebotwórczy trwa cały czas i jest nieodłącznym elementem przemian zachodzących w ekosystemie . Gleba jest środowiskiem życia i źródłem składników odżywczych dla wielu gatunków mikroorganizmów i podziemnych organów roślin wyższych.

Badaniem gleb zajmuje się gleboznawstwo , a ich rozmieszczeniem przestrzennym - geografia gleb .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Gleba":

Uznam ...

Murawa bliźniczkowa ...

Ziołorośla Stale odwiedzając ziołorośla przy okazji użyźniają je odchodami. Tworzy się coraz żyźniejsza Gleba. W wysokich położeniach górskich wykształcają się również pokrewne florystycznie traworośla (Calamagrostion) ...

Bór świeży ...

Regosole ...

Litosole ...

Brama Lubawska ...

Próchnica nadkładowa ...

Długosz królewski ...

Majuskuła (ciepły, łagodny wiatr; cienka, lekka tkanina bawełniana)Ziemia (trzecia planeta Układu Słonecznego)ziemia (ląd, Gleba, podłoże)Żyd (członek narodu żydowskiego)żyd (wyznawca judaizmu)Przypisy↑ Poradnia językowa ↑ Słownik języka polskiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Gleba":

210. Szata roślinna Polski (plansza 5) gatunków nie jest zbyt odpowiednie. Bory sosnowe porastają tereny o piaszczystych, słabych Glebach. Dzięki palowemu systemowi korzeniowemu i podłożu łatwo przepuszczalnym sosna ma bardzo ...

Lasy i leśnictwo w Polsce (plansza 2) z dziedziny leśnictwa Las (biocenoza leśna) - zwarty zespół oddziałujących na siebie elementów: Gleba leśna, flora (z przewagą roślin drzewiastych), swoista fauna i klimat. Stanowi ...

028. Ekologia – zależności między organizmami i środowiskiem (plansza 23) środowiskowych (synergizm) może zmieniać zakres tolerancji danego organizmu. Przykładowo, trawy rosnące na Glebach ubogich w azot są mało odporne na przesuszanie, zbyt duże stężenie ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie