Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Glukoza

Glukoza

D-Glukoza
Projekcja Hawortha - α-D-glukopiranozaprojekcja stereochemiczna - α-D-glukopiranoza
Projekcja Hawortha - β-D-glukopiranozaprojekcja stereochemiczna - β-D-glukopiranoza
Projekcja Hawortha - α-D-glukopiranoza

projekcja stereochemiczna - α-D-glukopiranoza
Projekcja Hawortha - β-D-glukopiranoza

projekcja stereochemiczna - β-D-glukopiranoza
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroksymetylo)tetrahydro-2H-pirano-2,3,4,5-tetraol (forma cykliczna, anomer α)
(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroksymetylo)tetrahydro-2H-pirano-2,3,4,5-tetraol (forma cykliczna, anomer β)
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroksyheksanal (forma łańcuchowa)
Inne nazwyglukopiranoza (tylko forma pierścieniowa)
glikoza
dekstroza (tylko do α-D-glukozy)
cukier gronowy
cukier skrobiowy
Glc
Wzór sumarycznyC6H12O6
SMILES
C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](C(O1)O)O)O)O)O (forma cykliczna, anomer nieokreślony)
OC(C(O)C(O)C(CO)O)C=O (forma łańcuchowa)
Masa molowa 180,16 g / mol
Wyglądbiałe, drobnokrystaliczne ciało stałe o słodkim smaku
Identyfikacja
Numer CAS 50-99-7
PubChem 5793[1]
Niebezpieczeństwa
Numer RTECS LZ6600000
Podobne związki
Pochodne glukozo-6-fosforan
Podobne związki fruktoza , galaktoza i inne heksozy
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)
Genetyka i fizjologia
Transportosocze krwi, płyn międzytkankowy
Choroby cukrzyca
hiperglikemia
hipoglikemia

Glukoza (dokładniej: D-glukoza), C 6 H 12 O 6węglowodan należący do cukrów prostych z grupy aldoheksoz . Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat [2]. Bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu), nierozpuszczalna w etanolu . Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy [3].

D-Glukoza jest podstawowym związkiem energetycznym dla większości organizmów , jest rozkładana w procesie glikolizy na kwas pirogronowy . Jest składowana w formie polimerówskrobi i glikogenu . Również wykorzystywana jako substrat wielu procesów zachodzących w komórce – m.in. do produkcji celulozy . Enancjomerem D-glukozy jest L-glukoza , niewystępująca w organizmach wyższych.

Spis treści

Budowa cząsteczki

Cyklizacja glukozy

Krystaliczna glukoza ma budowę cykliczną. Sześcioczłonowy pierścień hemiacetalu powstaje w wyniku reakcji grupy aldehydowej przy atomie węgla C1 z grupą hydroksylową przy atomie węgla C5 w łańcuchu. Możliwe są zatem dwa anomery - α oraz β w zależności od położenia grupy OH przy pierwszym atomie węgla formy cyklicznej.

W roztworze wodnym oba anomery mogą ulegać reakcji otwarcia pierścienia i ponownego zamknięcia z utworzeniem ponownie takiego samego lub przeciwnego anomeru. Proces taki nazywa się mutarotacją . Forma otwartołańcuchowa występuje wyłącznie w roztworze wodnym, a jej termodynamiczna stabilność jest znacznie mniejsza od formy cyklicznej, dlatego równowaga procesu mutarotacji przesunięta jest silnie w kierunku formy cyklicznej, która występuje w przewadze.

W łańcuchowej formie glukozy znajdują się cztery asymetryczne atomy węgla (tj. C2, C3, C4 i C5), podczas gdy w formie cyklicznej występuje pięć takich atomów (dodatkowo asymetryczny jest węgiel anomeryczny, C1). W zależności od położenia grupy karbonylowej w łańcuchu i konfiguracji asymetrycznych atomów węgla, możliwych jest kilkadziesiąt izomerów glukozy (zob. heksozy ). Jednym z często występujących naturalnie izomerów glukozy jest fruktoza , różniąca się położeniem grupy karbonylowej.

Występowanie i zastosowanie

Glukoza występuje w znacznych ilościach w owocach (szczególnie w winogronach) i miodzie .

Zastosowanie
  • w medycynie: m.in. jako środek wzmacniający serce, w schorzeniach wątroby, do konserwowania krwi
  • przemysł spożywczy: wyroby cukiernicze
  • przemysł włókienniczy: m.in. barwienie skór.

Właściwości

Naturalna glukoza jest jednym z wielu możliwych izomerów optycznych tego związku, dokładniej α-D-glukopiranozą (dekstrozą). Jest ona czynna optycznie . W temperaturze pokojowej skręca płaszczyznę białego światła spolaryzowanego w prawo. Kąt skręcania światła spolaryzowanego anomeru α wynosi 112 ° natomiast anomeru β wynosi 19 °.

Glukoza jest cukrem redukującym, daje pozytywne wyniki w próbie Trommera i Tollensa (patrz niżej); w przeciwieństwie do fruktozy odbarwia wodę bromową w obecności kwaśnego węglanu sodu [4]:

CH2OH-(CHOH)4-CHO + Br2 + 2NaHCO3CH2OH-(CHOH)4-COOH + 2NaBr + H2O + 2CO2

Wykrywanie glukozy w roztworach

Do wykrywania glukozy przeprowadza się dwie charakterystyczne dla niej reakcje: próbę Trommera i próbę Tollensa (zwana także próbą próbą lustra srebrowego). Obie te próby dowodzą, iż glukoza ma właściwości redukujące.

Próba Trommera

Do świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) dodaje się roztwór glukozy, następnie całą probówkę ogrzewa się. Po chwili niebieski osad Cu(OH)2 zmienia barwę na czerwoną. Powstała substancja to Cu2O ( tlenek miedzi(I) ). Opisana powyżej reakcja jest reakcją redukcji miedzi.

2 Cu(OH)2 + glukoza → Cu2O + kwas organiczny + 2 H2O

W tej reakcji wodorotlenek miedzi(II) pełni rolę utleniacza, a glukoza – reduktora. W wyniku redukcji powstaje tlenek miedzi(I), a w reakcji utleniania – kwas organiczny ( kwas glukonowy ) i woda (H2O).

Próba Tollensa

Do probówki napełnionej niewielką ilością roztworu azotanu srebra należy dodać kilka kropli stężonego roztworu wodorotlenku sodu (NaOH), a następnie dolewać kroplami roztworu amoniaku (NH3), aż do rozpuszczenia się powstałego wcześniej osadu.

1. AgNO3 + NaOH → AgOH + NaNO3

2.a) 2 AgOH → Ag2O + H2O

2.b) Ag2O + CH2(OH)(CHOH)4CHO → 2 Ag + CH2(OH)(CHOH)4COOH

Tak przygotowaną probówkę należy umieścić w zlewce z gorącą wodą (na łaźni wodnej ). Na koniec do probówki dodaje się roztwór glukozy. Podczas ogrzewania substancji o barwie brunatnej – Ag2O (powstałej z reakcji AgNO3 z NaOH) – na ściankach probówki wytrąca się warstewka srebra – lustro srebrowe.

3. Ag2O + glukoza → 2 Ag + kwas organiczny

Tlenek srebra pełni rolę utleniacza, a glukoza – reduktora. Podczas redukcji tlenku srebra powstaje srebro metaliczne (lustro na ściankach probówki), a podczas utleniania glukozy powstaje kwas organiczny (kwas glukonowy).

Ag2O + C6H12O6 → 2 Ag + C6H12O7

Przypisy

  1. D-Glukoza – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.
  2. R. C. G. Killean, W. G. Ferrier, D. W. Young. A preliminary investigation of the crystal and molecular structure of α-D-glucose monohydrate. „Acta Crystallographica”. 15 (9), ss. 911-912 (1962). doi:10.1107/S0365110X62002352 . 
  3. Learning, Food Resource . Oregon State University, Corvallis, OR. [dostęp 2010-05-17].
  4. Utlenienie cukrów. W: Aleksander Kołodziejczyk: Naturalne związki organiczne. Wyd. 2 popr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, ss. 250-253. . 

Zobacz też

Przeczytaj !


Inne hasła zawierające informacje o "Glukoza":

Nadciśnienie tętnicze zakres niezbędnych badań pomocniczych pozostaje dyskusyjny[9]. Badania podstawowe wg PTNT: morfologia krwi, Glukoza na czczo, poziom sodu i potasu, kwas moczowy, kreatynina, lipidogram, badanie ...

Oddychanie komórkowe ...

Globuliny ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Fruktoza ...

Celuloza ...

Amyloza ...

Materiał zapasowy roślin ...

Aldozy ...

Kwashiorkor ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Glukoza":

Układ mięśniowy (plansza 16) ...

Krew i choroby układu krwionośnego (plansza 4) wchodzi: woda (90 - 92%) związki organiczne: białka (fibrynogen, ciała odpornościowe), tłuszcze, węglowodany (Glukoza), witaminy, hormony sole mineralne: sodu, potasu, wapnia magnezu, żelaza chloru, ...

Trawienie i wchłanianie substancji odżywczych (plansza 12) dwunastnicy zostają rozłożone przez odpowiednie enzymy jelita cienkiego (4) na cukry proste (Glukoza, fruktoza, galaktoza) – (5). I tak enzym maltaza rozszczepia maltozę na dwie ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie