Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Grąd

Grąd

Grąd – wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu , niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu , jawora i świerku . Posiada bogaty podszyt .

W Polsce grąd występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem wyższych położeń górskich, rosnąc na glebach średnio żyznych i żyznych, nie zalewanych, zwłaszcza brunatnych , na niżu i w piętrze pogórza (do 650 m n.p.m.). Dostarczają więcej ściółki niż lasy iglaste. Powstała pod nimi gleba ma dość grube, stale przyrastające poziomy próchnicze. Grądy były najbardziej niszczone przez człowieka właśnie ze względu na zajmowane i tworzone gleby, a więc przydatne dla rolnictwa . Tam gdzie kiedyś rosły grądy, teraz z reguły są pola uprawne. Resztki grądów zachowały się jedynie w miejscach trudnych do zajęcia ich pod uprawy rolne.

Grąd Galio silvatici-Carpinetum ( rezerwat Dębina w Wielkopolsce wiosną)

Według podziału syntaksonomicznego grądowe zespoły roślinności tworzą związek Carpinion betuli Oberd. 1953. W Polsce występują 3 takie zespoły wikaryzujące ze sobą:

W zależności od warunków wilgotności gleby i jej żyzności wykształcają się trzy główne grupy podzespołów:

  • grąd wysoki – stosunkowo suchy i umiarkowanie żyzny ( mezotroficzny ),
  • grąd typowy – na świeżych glebach eutroficznych ; przewaga grabu, nieznaczne domieszki drzew innych gatunków,
  • grąd niski – na glebach wilgotnych i żyznych; charakteryzuje się dużym udziałem grabu, świerka i dębu.

Przykłady grądów:

Zobacz też: .


Inne hasła zawierające informacje o "Grąd":

Mazurski Park Krajobrazowy ...

Żywiec ...

Popielica ...

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska ...

Ojcowski Park Narodowy ...

Karkonosze ...

Roztoczański Park Narodowy ...

Buk zwyczajny ...

Śnieżyczka przebiśnieg ...

Bory Tucholskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Grąd":

236. Charakterystyka regionów geograficznych. Pobrzeże Kaszubskie (plansza 9) wydmach rosną bory sosnowe, na wysoczyznach moreny dennej – lasy bukowe i Grądowe. W pradolinach występują torfowiska.Dominującą rolę w regionie odgrywa Gdynia (253 tys. ...

202. Środowisko przyrodnicze Polski. Klimat, wody powierzchniowe i podłoże skalne (plansza 11) warunkach naturalnych rosną na nich bogate gatunkowo lasy liściaste lub mieszane, zwane Grądami. Charakterystyczne dla Grądów są buki, dęby, graby, klony, lipy i jodły. ...

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 12) zwykle na piaskach, na przykład Puszcza Augustowska, Puszcza Borecka, Nizina Wielkopolska, Pojezierze Mazurskie Grądy - lasy liściaste, występuje podszyt i runo leśne, mocno przekształcone przez człowieka, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie