Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

impresjonizm

impresjonizm - (fr. impressionisme < łac. impressio `odbicie`, `wrażenie`) — nurt w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej, który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów studiujących w Atelier Gleyère oraz w Académie Suisse w drugiej połowie XIX wieku.

Osiem paryskich wystaw w latach 1874-1886 zaowocowało zerwaniem nowej sztuki z akademizmem obowiązującym w II połowie tego stulecia. Za początek impresjonizmu uznaje się I wystawę grupy artystów zorganizowaną w atelier fotograficznym Nadara w 1874 roku.

Najbardziej charakterystyczną cechą malarstwa i rzeźby impresjonistycznej było dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych momentów - "złapania uciekających chwil". Nazwa kierunku została ironicznie nadana przez krytyka sztuki oraz dziennikarza Louisa Leroy i pochodzi od tytułu obrazu Claude`a Moneta Impresja, wschód słońca. Tło historyczne

Uczelnia artystyczna założona za panowania Ludwika XIV, Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby (Académie Royale de Peinture et de Sculpture), od samego początku kładła nacisk na szkolenie umiejętności rysunku według ściśle określonych zasad. Były one klarowne: uczono się uprawiania sztuki według akademickiej doktryny wyidealizowanego piękna, a nieskazitelnymi przykładami były gipsowe odlewy rzeźb starożytnych, które kopiowali uczniowie. Kolor był traktowany od czasów Arystotelesa jako swoisty rodzaj światła i o wiele mniej nadawał się do pracy nad kształtowaniem przyszłego artysty według ścisłych zasad. W latach 70. XIX w. skostnienie sztuki i tzw. "brązowe sosy" (złamane, brunatne barwy) zamiast żywego koloru doprowadziły do buntu dużej grupy artystów.

Jednym z czynników wpływających na rewolucyjną zmianę w stosunku przyszłych impresjonistów do malarstwa był rozwój techniczny i naukowy. W XIX wieku pojawiły się nowe pędzle: twardsze, płaskie, wzmocnione stalową oprawą (wcześniej stosowano tylko okrągłe pędzle z miękkiego włosia), pozwalało to stosować mocniejsze pociągnięcia.[1] W sprzedaży pojawiły się też pierwsze, znacznie tańsze, farby syntetyczne - zaczęto stosować więcej koloru niebieskiego, który do tej pory był bardzo drogi (wytwarzany z lapis lazuli).[1] Zaczęto używać sztalug plenerowych oraz przenośnych pudełek na farby i pędzle - ułatwiło to wyjście w plener.[1] Postępy w teorii i praktyce naukowej przyniosły większą wiedzę na temat struktury światła białego. Odkrycia budowy światła dzięki zastosowaniu pryzmatu dokonał Newton. Postęp na drodze tworzenia teorii barwy został dokonany. Następnym osiągnięciem w tej dziedzinie były dziełem wielu uczonych, w tym Buffona. We Francji, dzięki pracom chemika z królewskiej manufaktury gobelinów, Chevreula (1786-1889), zostało sformułowane prawo równoczesnego kontrastu (w roku 1839): oko widząc jakąś barwę zawsze wytwarza barwę przeciwstawną (dopełniającą), a konsekwencją tego prawa jest stwierdzenie, że położone obok siebie na obrazie dwie dowolne barwy oko widzi jako wzajemnie maksymalnie zróżnicowane. Inna konsekwencja jest wskazówką praktyczną: jeśli na obrazie znajdują się obok siebie dwie barwy przeciwstawne, to będą one różnić się bardziej niż wszelkie inne zestawienia dwu barw. Impresjoniści korzystali jedynie z siedmiu podstawowych barw światła białego i jako pierwsi mieszali je dopiero na płótnie, a nie jak ich poprzednicy na palecie.

Wielki wpływ na impresjonistyczne dzieła miało wynalezienie i upowszechnienie się aparatu fotograficznego. Wzorując się na zdjęciach zaczęli oni w podobny sposób komponować swoje obrazy: ich kompozycje były otwarte, często stwarzały wrażenie przypadkowych wycinków całości. Postaci, czy drzewa ucięte w połowie wywołały prawdziwą rewolucję na Salonach. Ten nowatorski zabieg można też przypisać inspiracji artystów sztuką Japonii, która jako pierwsza zdecydowała się na tak "odważny" zabieg. Impresjonizm położył trwałe fundamenty pod znakomitą większość sztuki, która po nim nastąpiła. Odcisnął też swe piętno na muzyce (Claude Debussy), literaturze (Marcel Proust) i filozofii (Henri Bergson i Friedrich Nietzsche).


Inne hasła zawierające informacje o "impresjonizm":

William Turner – malarz angielski, znany przede wszystkim z romantycznych pejzaży. Uważany za prekursora impresjonizmu .Jego obrazy charakteryzują się pięknymi barwami; głównie żółcieniami. Malarz świetnie umiał uchwycić ...

Impresjonizm (styl muzyczny) wrażenie: termin zapożyczony z francuskiego malarstwa II połowy XIX wieku.W muzyce - impresjonizm to nazwa stylu, którego przedstawicielem był głównie Claude Debussy oraz jego ...

Periodyzacja sztuki terminu akademizm 1830 – 1900 malarstworzeźba William-Adolphe Bouguereau Henryk Siemiradzki szkoła z Barbizon (barbizończycy)Francjamalarstwo Théodore Rousseau realizm 1850 – 1910 Francjamalarstworzeźba Gustave Courbet Gustave Courbet [7] symbolizm 1850 – 1910 sztuki plastyczneliteratura Gustave Moreau Odilon Redon szkoła Pont-Aven nabiści (1886) impresjonizm 1874 – 1900 Francjamalarstwoliteraturamuzyka Claude Monet August Renoir Louis Leroy (1874) postimpresjonizm 1886 – 1905 malarstwo Vincent van Gogh Paul Cézanne Henri Toulouse-Lautrec neoimpresjonizm koniec XIX w. Francjamalarstwo Georges Seurat Paul ...

Antoni Lange dekadentyzmu i parnasizmu [22], choć miał on jednocześnie pokaźny wkład w polski symbolizm , impresjonizm i poezję metafizyczną[23]. Był również − obok Jerzego Żuławskiego i Władysława ...

Teatr umownie.Na teatr początku XX wieku wpływ miały takie nurty, jak: naturalizm , symbolizm , impresjonizm czy kubizm .Podczas I wojny światowej nastąpił rozpad imperiów i dzięki temu ...

Ilja Riepin ...

1916 ...

Tamara Łempicka jej twórczości. Wyznacznikiem trzeciego etapu jej malarstwa stała się szpachla- narzędzie przed impresjonizmem zupełnie pogardzane i używane co najwyżej do mieszania farb. Łempicka zaczęła ...

Józef Pankiewicz 1890, starał się przenieść na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Nawiązujący do impresjonizmu Targ na kwiaty przed kościołem Św. Magdaleny w Paryżu (1890) spotkał ...

Historia Europy pod Kircholmem . Napoleon Bonaparte pędzla Jacques'a-Louis'a Davida Impression soleil levant, Claude Monet - prekursor impresjonizmu Dzieci w niemieckim obozie koncentracyjnym Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie Wielkie regiony EuropyAnimacja przedstawiająca przebieg ...


Inne lekcje zawierające informacje o "impresjonizm":

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 13) ...

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 20) ...

139. Przemiany w kulturze i życiu codziennym (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie