Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Izotopy

Izotopy

Rysunek przedstawiający istnienie dwóch izotopów neonu

Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale mają tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze).

Izotopy tego samego pierwiastka na ogół mają zbliżone własności fizyczne i chemiczne. Jednak im większa jest różnica mas atomowych izotopów, tym większe mogą być różnice ich własności fizycznych lub chemicznych. Izotopy danego pierwiastka mogą mieć inną gęstość , temperaturę wrzenia , topnienia i sublimacji . Różnice te występują także w związkach chemicznych tworzonych przez te izotopy.

Różnice mas atomowych izotopów powodują występowanie niewielkich różnic w reaktywności izotopów. Nie ma ona wpływu na kierunek reakcji chemicznych , w których one uczestniczą, ale wpływa na szybkość przebiegu tych reakcji. Zjawisko to nazywa się efektem izotopowym i wykorzystuje się w badaniu mechanizmów reakcji chemicznych. Te niewielkie różnice w szybkości reakcji wywołują zmiany w składzie izotopowym związków chemicznych powstających w różnych reakcjach (zjawisko to wykorzystywane jest np. do rozróżniania, czy węgiel zawarty w danym związku chemicznym brał udział w reakcji fotosyntezy ).

Izotopy dzielą się na:

  • trwałe (nie ulegają samorzutnej przemianie na izotopy tego samego lub innych pierwiastków),
  • nietrwałe, zwane izotopami promieniotwórczymi (ulegają samorzutnej przemianie na inne izotopy, zazwyczaj innego pierwiastka).

Pierwiastki występują naturalnie zwykle jako mieszanina izotopów. Jest to główna przyczyna, dla której masy atomowe pierwiastków nie są liczbami całkowitymi (zob. też deficyt masy ).

Izotopy nie mają oddzielnych nazw, z wyjątkiem izotopów wodoru . Oznacza się je symbolem pierwiastka chemicznego z liczbą masową u góry po lewej stronie, np. 208Pb.

Pierwiastki mogą mieć po kilka, a nawet kilkanaście izotopów. Przykładowo wodór ma trzy izotopy:

  • prot: 1H – ma jeden proton i nie ma neutronów; trwały,
  • deuter : 2H (D) – ma jeden proton i jeden neutron; trwały,
  • tryt : 3H (T) – ma jeden proton i dwa neutrony; nietrwały.

Trwałe izotopy pierwiastków

liczba atomowa symbol liczby masowe izotopów

(w nawiasach zawartość procentowa)

1 H 1 (99,985),
2 (0,015)
2 He 4 (99,99987),
3 (0,00013)
3 Li 7 (92,6),
6 (7,4)
4 Be 9 (100),
10 (0,0002)
5 B 11 (81,2),
10 (18,8)
6 C 12 (98,89),
13 (1,11)
7 N 14 (99,63),
15 (0,37)
8 O 16 (99,759),
17 (0,037),
18 (0,204)
9 F 19 (100)
10 Ne 20 (90,92),
21 (0,26),
22 (8,82)
11 Na 23 (100)
12 Mg 24 (78,8),
25 (10,1),
26 (11,1)
13 Al 27 (100)
14 Si 28 (92,17),
29 (4,71),
30 (3,12)
15 P 31 (100)
16 S 32 (95),
33 (0,75),
34 (4,2),
36 (0,017)
17 Cl 35 (75,53),
37 (24,47)
18 Ar 40 (99,60),
36 (0,337),
38 (0,063)
19 K 39 (93,2),
41 (6,8),
40a (0,0119)
20 Ca 40 (96,9),
42 (0,64),
43 (0,14),
44 (2,1),
46 (0,0032),
48 (0,18)
21 Sc 45 (100)
22 Ti 48 (73,8),
46 (8,0),
47 (7,4),
49 (5,5),
50 (5,3)
23 V 51 (99,75),
50a (0,25)
24 Cr 52 (83,7),
50 (4,4),
53 (9,5),
54 (2,4)
25 Mn 55 (100)
26 Fe 56 (91,6),
54 (5,9),
57 (2,20),
58 (0,33)
27 Co 59 (100)
28 Ni 58 (68,0),
60 (26,2),
61 (1,1),
62 (3,7),
64 (1,0)
29 Cu 63 (69,0),
65 (31,0)
30 Zn 64 (48,9),
66 (27,8),
67 (4,1),
68 (18,6),
70 (0,63)
31 Ga 69 (60,1),
71 (39,9)
32 Ge 70 (20,5),
72 (27,4),
73 (7,8),
74 (36,5),
76 (7,8)
33 As 75 (100)
34 Se 74 (0,93),
76 (9,1),
77 (7,5),
78 (23,6),
80 (49,9),
82 (9,0)
35 Br 79 (50,6),
81 (49,4)
36 Kr 78 (0,35),
80 (2,27),
82 (11,6),
83 (11,5)
, 84 (57,0),
86 (17,3)
37 Rb 85 (72,2),
87a (27,8)
38 Sr 84 (0,55),
86 (9,8),
87 (7,0),
88 (82,7)
39 Y 89 (100)
40 Zr 90 (51,5),
91 (11,2),
92 (17,1),
94 (17,4),
96 (2,8)
41 Nb 93 (100)
42 Mo 92 (15,7),
94 (9,3),
95 (15,7),
96 (16,5),
97 (9,5),
98 (23,8),
100 (9,5)
43 Tc brak trwałych izotopów
44 Ru 96 (5,6),
98 (1,9),
99 (12,7),
100 (12,7),
101 (17,0),
102 (31,5),
104 (18,6)
45 Rh 103 (100)
46 Pd 102 (1,0),
104 (11,0),
105 (22,2),
106 (27,3),
108 (26,7),
110 (11,8)
47 Ag 107 (51,4),
109 (48,6)
48 Cd 106 (1,22),
108 (0,88),
110 (12,4),
111 (12,8),
112 (24,0),
113 (12,3),
114 (28,8),
116 (7,6)
49 In 113 (4,2),
115a (95,8)
50 Sn 112 (1,02),
114 (0,69),
115 (0,38),
116 (14,3),
117 (7,6),
118 (24,1),
119 (8,5),
120 (32,5),
122 (4,8),
124 (6,1)
51 Sb 121 (57),
123 (43)
52 Te 120 (0,091),
122 (2,5),
123a (0,88),
124 (4,6),
125 (7,0),
126 (18,7),
128 (31,8),
130 (34,4)
53 I 127 (100)
54 Xe 124 (0,094),
126 (0,092),
128 (1,92),
129 (26,4),
130 (4,1),
131 (21,2),
132 (26,9),
134 (10,4),
136 (8,9)
55 Cs 133 (100)
56 Ba 130 (0,101),
132 (0,097),
134 (2,42),
135 (6,6),
136 (7,8),
137 (11,3),
138 (71,7)
57 La 138 (0,089),
139 (99,911)
72 Hf 174 (0,18),
176 (5,2),
177 (18,5),
178 (27,1),
179 (13,8),
180 (35,2)
73 Ta 180a (0,012),
181 (99,988)
74 W 180 (0,14),
182 (26,2),
183 (14,3),
184 (30,7),
186 (28,7)
75 Re 185 (37,1),
187a (62,9)
76 Os 184 (0,018),
186 (1,59),
187 (1,64),
188 (13,3),
189 (16,1),
190 (26,4),
192 (41,0)
77 Ir 191 (38,5),
193 (61,5)
78 Pt 192 (0,78),
194 (32,8),
195 (33,7),
196 (25,4),
198 (7,2)
79 Au 197 (100)
80 Hg 196 (0,15),
198 (10,0),
199 (16,9),
200 (23,1),
201 (13,2),
202 (29,8),
203 (29,8),
204 (6,8)
81 Tl 203 (29,5),
205 (70,5)
82 Pb 204 (1,3),
206 (26),
207 (21),
208 (52)
83 Bi 209a (100)

a nuklidy nietrwałe o bardzo długim okresie półtrwania

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Izotopy":

Archeologia ...

Chemia ...

Ziemia ...

Lantan ...

Cez ...

Ruten ...

Technet ...

Niob ...

Cyrkon (pierwiastek) ...

Itr ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Izotopy":

Przemiany jądrowe - promieniotwórczość naturalna (plansza 7) przede wszystkim nuklidy o liczbie atomowej Z > 83. Ze względu na pochodzenie Izotopy radioaktywne możemy podzielić na 4 kategorie: A Izotopy pierwotne, których czas półrozpadu ...

Układ okresowy pierwiastków (plansza 3) jednostka masy [u] Atomowa jednostka masy [u] to 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C. 1u=1,66*10-24g Izotopy Atomy posiadające tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze), ale różną ...

Przemiany jądrowe - promieniotwórczość naturalna (plansza 5) > 83 nie są już trwałe (wszystkie pierwiastki za bizmutem mają tylko Izotopy promieniotwórcze). Ciekawostka Spośród 272 trwałych nuklidów 161 jest zbudowanych z parzystej liczby protonów ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie