Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Język oksytański

Język oksytański

Zasięg języka oksytańskiego
Języki i dialekty Francji
Dialekty języka oksytańskiego

Język oksytański (occitan / lenga d'òc, okcytański), w Polsce częściej nazywany językiem prowansalskim, należy do grupy romańskiej języków indoeuropejskich . Język oksytański jest blisko spokrewniony z językiem katalońskim , z którym tworzy diasystem oksytanoromański . Często i bezpodstawnie bywa uznawany za dialekt języka francuskiego i nazywany patois.

Spis treści

Zasięg terytorialny

Zasięgiem obejmuje obecnie tereny czterech państw:

Podział na dialekty

Tradycyjnie uznaje się, że oksytański ma sześć dialektów : gaskoński (zawierający w sobie także bearnés i aranés ) na zachodzie, langwedocki i prowansalski na południu, limuzyński , owerniacki i vivaroaupenc na północy.

Poza przypadkiem gaskońskiego, granice między dialektami rzadko są wyraziste, przejście z dialektu do dialektu jest zazwyczaj płynne i gwary uznawane za należące do któregoś dialektu mogą posiadać cały szereg cech wspólnych z innymi dialektami.

Istnieje grupa językoznawców uznających, że nie ma jednego języka oksytańskiego, lecz kilka różnych języków, które wg nich różnią się od siebie w takim stopniu, że utrudnione jest wzajemne zrozumienie. Z tego punktu widzenia tworzenie literatury w "języku oksytańskim" byłyby w rzeczywistości twórczością np. w języku prowansalskim lub w langwedockim.

Nazwy

Jedno z pierwszych udokumentowanych zastosowań terminu język òc znajdujemy w De vulgari eloquentia Dantego Alighieri , który klasyfikuje języki romańskie według sposobu mówienia tak (oïl, òc, sí). Òc, wymawiane /ɔ(k)/ pochodzi od łacińskiego hōc, które znaczyło 'to'[3], i na południu Galii zaczęło być używane jako partykuła potwierdzająca[4].

Również pod koniec XIII w., niemal równocześnie, pojawia się w łacińskiej dokumentacji administracyjnej inny wywodzący się od słowa òc termin: lingua occitana (łac. 'język oksytański'). Stąd też wywodzi się słowo Oksytania [5] jako nazwa terytorium, w którym używa się tego języka,.

Termin prowansalski był długo używany jako nazwa całego języka oksytańskiego, obecnie jednak język nauki rezerwuje go raczej wyłącznie dla dialektu używanego w Prowansji . Nazwa ta została ukuta w XIII w. we Włoszech i pochodzi od łacińskiego słowa provincia [6].

W tekstach oficjalnych padają sformułowania "langue occitane" (fr., 'język oksytański') w Loi Deixonne[7], "occitan-langue d'oc" w terminologii francuskiego Ministerstwa Edukacji przy przyznawaniu certyfikatów CAPES[8], "occitan, nomentat aranés en Aran" (oc. 'oksytański, w [Dolinie] Aran zwany arańskim), "era lengua occitana, denominada aranés en Aran" (oc. 'język oksytański, w [Dolinie] Aran nazywany aranés) oraz "aranés" w Statucie Autonomii Katalońskiej[9].

Oksytański dzisiaj

Brakuje oficjalnych danych na temat liczby użytkowników języka oksytańskiego[10], szacunki są bardzo rozbieżne. Prawdopodobnie od pół miliona do dwóch milionów osób zna któryś z oksytańskich dialektów na tyle dobrze, by posługiwać się nim w życiu codziennym, a znacznie więcej go rozumie.

Status w hiszpańskiej Wspólnocie Autonomicznej Katalonii

Arański ( aranés ), gwara dialektu gaskońskiego używana w należącej do Hiszpanii pirenejskiej dolinie Val d'Aran , cieszył się tam od 1990 statusem języka regionalnego. Na mocy statutu z 2006 roku[9], (szeroko pojęty) język oksytański jest jednym z trzech języków urzędowych w całej Wspólnocie Autonomicznej Katalonii (obok katalońskiego i hiszpańskiego ). Gwarą arańską posługuje się ok. 4 tys. osób i jest ona w Dolinie językiem szkolnictwa od 1984.

Status we Włoszech

We Włoszech oksytański jest uznany za język chroniony, na mocy ustawy 482 z roku 1999. Pozwala to na użycie oksytańskiego w szkolnictwie i w życiu publicznym ale tylko we wspólnotach które sobie tego życzą, przez co nie jest ono obowiązkowe ani systematyczne, a dyglosja na korzyść włoskiego pozostaje silna.

Status we Francji i w Monako

We Francji i w Monako oksytański nie posiada statusu oficjalnego. Nauczanie tego języka we francuskich szkołach publicznych jest opcjonalne, możliwe na mocy Loi Deixonne[7] z 1951 r., a jedynie publiczna telewizja regionalna France 3 emituje kilka programów po oksytańsku[11][12][13].

Historia języka oksytańskiego

Najstarsze zabytki piśmiennictwa w języku oksytańskim pochodzą z przełomu X i XI wieku . W XI wieku na terenie Francji istniały dwa wielkie romańskie obszary językowe. Na północy Francji używane były langues d'oïl (czyli tzw. starofrancuski ), zaś na południu lenga d'òc ('język òc', fr. langue d'oc). Nazwy tych języków pochodzą od brzmienia słowa oznaczającego potwierdzenie, odpowiadającego polskiemu "tak" - oïl (od którego pochodzi współczesne francuskie oui) albo òc.

Okres świetności lenga d'òc przypada na wieki XII i XIII , kiedy to był głównym językiem liryki średniowiecznej, językiem trubadurów . W tym języku napisał pieśń Kalenda maya Raimbaut de Vaqueiras . O zasięgu i sile oddziaływania średniowiecznego oksytańskiego może świadczyć fakt, że również niewielki fragment Boskiej Komedii Dantego został napisany po prowansalsku (Czyściec, pieśń XXVI, w. 140-147). Oksytański był także językiem poezji uprawianej na dworze Hrabstwa Barcelony zanim zaczęto pisać również po katalońsku. We wczesnym okresie twórczości pisał po oksytańsku pełne humoru miłosne pieśni trubadurskie kataloński wieszcz Ramon Llull . Poezja trubadurów pozostała wzorem dla katalońskiego języka literackiego aż do XV wieku. Zresztą świadectwem wpływu poezji oksytańskiej jest samo zastosowanie rymu , który jest środkiem artystycznym przez nią wynalezionym. W okresie apogeum kultury trubadurów użycie języka oksytańskiego w życiu codziennym przez klasę wyższą wykraczało poza granice Oksytanii dając lenga d'òc status języka m.in. lyońskiej szlachty, chociaż językiem Lyonu był arpitański .

Upadek języka został zapoczątkowany przez krucjaty przeciw albigensom ( 1209 - 1229 ), w wyniku których odrębność polityczna i kulturowa - południowej Francji została zlikwidowana przez królów z Paryża . Lenga d'òc stopniowo traciła na znaczeniu jako język literacki, aż w XV wieku oksytańska twórczość literacka niemalże zanikła. Oksytański przetrwał jako język wernakularny, coraz bardziej różnicujący się dialektalnie i stopniowo wypierany przez francuski, szczególnie szybko od XIX w. . Właśnie w XIX wieku grupa intelektualistów, tak zwani félibres, postawiła sobie za cel odrodzenie literatury prowansalskiej. Najbardziej znanym jej przedstawicielem jest poeta Frédéric Mistral , za swoją twórczość w języku prowansalskim uhonorowany w 1904 roku Literacką Nagrodą Nobla . Obecnie podejmowane są próby podniesienia statusu języka oksytańskiego we Francji, jednak w świadomości potocznej wciąż jeszcze nie cieszy się pełnym szacunkiem, popularnie uznawany za język niższej rangi niż francuski i nosi pogardliwą nazwę patois .

Język oksytański a język hiszpański

Różnice w gramatyce

Rodzajniki

Rodzajniki w języku oksytańskim standardowym są takie same jak w hiszpańskim, z wyjątkiem hiszpańskiego rodzajnika el, któremu odpowiada oksytański lo. Rodzajniki oksytańskie lo, la ulegają skróceniu do l' przed wyrazem zaczynającym się samogłoską (nawet wielką literą).

Przyimki

 • Przyimki bez rodzajników:
Język hiszpańskiJęzyk oksytańskiZnaczenie i uwagi
conamb/ambé/amé"z", "wraz z"
dede, d' 
enen, dins"w"; dins przed rodzajnikiem określonym lub zaimkiem wskazującym
entreentre 
paraper 
porper 
sobresus 

Formy skrócone (z apostrofem) są używane przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski.

 • Przyimki hiszpańskie z rodzajnikiem
przyimek/rodzajnikel
aal
dedel
 • Przyimki oksytańskie z rodzajnikiem
przyimek/rodzajniklolos
aalals
dedeldels
perpelpels
sussulsuls

Rzeczownik

Rzeczowniki oksytańskie rodzaju męskiego, w odróżnieniu od hiszpańskich, nie mają końcówki -o. Jest ona zwykle pomijana, zastępowana -e (w przypadku zbitki spółgłosek przed hiszp. -o) lub -u (w przypadku samogłoski przed hiszp. -o).

Czasownik

 • Odmiana czasownika "być" (niektóre formy):
  • Większość dialektów języka oksytańskiego nie posiada dwóch czasowników odpowiadających słowu "być", jak hiszpańskie ser i estar
Język hiszpańskiJęzyk oksytańskiForma gramatyczna
ser/estarèsserbezokolicznik
es/estáestryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3. osoba, l. pojedyncza
son/estánsontryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3. osoba, l. mnoga
era/estabaèraczas przeszły niedokonany, 3. osoba, l. pojedyncza
fue/estuvofoguètczas przeszły dokonany prosty, 3. osoba, l. pojedyncza
 • Odmiana czasownika "mieć" (niektóre formy):
Język hiszpańskiJęzyk oksytańskiForma gramatyczna
haatryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3. osoba, l. pojedyncza
hanantryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3. osoba, l. mnoga
 • Odmiana czasownika "móc" (niektóre formy):
Język hiszpańskiJęzyk oksytańskiForma gramatyczna
puedepòttryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3. osoba, l. pojedyncza
puedenpòdontryb oznajmujący, czas teraźniejszy, 3. osoba, l. mnoga
 • Imiesłowy zakończone w hiszpańskim na -ado itp., w oksytańskim kończą się na -at: hiszp. elaborado, acompañado - oksyt. elaborat, acompanhat. Z kolei imiesłowy rodzaju żeńskiego zakończone w hiszpańskim na -ada itp., w oksytańskim mają tę samą końcówkę: hiszp. elaborada, acompañada - oksyt. elaborada, acompanhada.

Spójniki

Język hiszpańskiJęzyk oksytańskiZnaczenie
cuandoquand"kiedy"
oo"lub"
pero, sinomas"ale"
ye"i"

Zaimki

 • Zaimek osobowo-zwrotny se w języku oksytańskim skraca się do s' przed wyrazem zaczynającym się samogłoską.

Przysłówki

 • Podobnie jak w hiszpańskim, w oksytańskim przysłówki sposobu tworzy się od form przymiotnikowych, dodając do przymiotnika użytego w rodzaju żeńskim przyrostek: w hiszpańskim -mente, w oksytańskim -ment.
 • Inne przysłówki:
Język hiszpańskiJęzyk oksytańskiZnaczenie
comocoma"jak"
durantependent"podczas"
hoyuèi"dziś"
másmai"bardziej" (np. przy tworzeniu stopnia wyższego przymiotników)
menosmens"mniej" (np. przy tworzeniu stopnia niższego przymiotników)
tambiéntanben"także", "również"

Inne różnice gramatyczne

Hiszpańskiej partykule przeczącej no odpowiada oksytańska pas, stawiana po czasowniku, gdy chodzi o zaprzeczenie orzeczenia.

Różnice w ortografii

 • Początkowe h w słowach hiszpańskich zostaje pominięte w odpowiednikach oksytańskich o ile w łacińskich źródłosłowach jest h: hiszp. human - oksyt. uman (łac. humanus)
 • Hiszpańskiej literze j:
  • odpowiada w słowach oksytańskich lh z reguły tam, gdzie w łacińskich źródłosłowach jest li: hiszp. hijo - oksyt. filh (łac. filius).
 • Hiszpańskiej literze ñ odpowiada w słowach oksytańskich nh: hiszp. puño - oksyt. ponh.

Przedrostki i przyrostki

 • Przyrostki:
Język hiszpańskiJęzyk oksytańskiUwagi
-al (l.poj.), -ales (l. mn.)-al (l.poj., r.m.), -ala (l.poj., r.ż.), -als (l.mn., r.m.), -alas (l.mn., r.ż.)Tworzenie przymiotnika.
-dad, -tad, -dades (l. mn.), -tades (l. mn.)-tat, -tats (l. mn.) 
-ico (r.m), -ica (r.ż.)-ic/-cian (r.m.), -ica (r.ż)W oksytańskim nie zaznacza się akcentu na sylabie poprzedzającej tę końcówkę. Przyrostek -ic w przymiotnikach, -ician w nazwach zawodów: hiszp. científico, matemático - oksyt. scientific, matematician.
-ión (l. poj.), -iones (l. mn.)-ion (l. poj.), -ions (l. mn.)Jak polskie "-ja" w końcówkach "-cja", "-sja".
-ivo-iuTworzenie przymiotnika.
-mente-mentTworzenie przysłówka; w oksytańskim końcówkę dodaje się do przymiotnika rodzaju żeńskiego: hiszp. inicialmente - oksyt. inicialament.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy

 1. lub 33, jeżeli nie liczyć tych 6, w których zasięg oksytańskiego pokrywa mniejszą część terytorium
 2. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7T84-4M3C3K0-25B&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d951c41aab0a36199a0ba11a9230ada4 , Editorial Team, « Monaco: Language Situation », w Encyclopedia of Language & Linguistics (Second Edition), 2006, p. 230
 3. Dla porównania, współczesne synonimy łacińskiego hoc mogą wyrażać potwierdzenie m.in. w języku hiszpańskim: "eso" i katalońskim: "això", w języku kolokwialnym znacząc 'to co mówisz jest prawdziwe, jest dokładnie tak', por. polskie "otóż to"
 4. pierwsza wzmianka terminu Occitanie w jęz, francuskim datuje na rok 1756, Louis-Etienne Arcère, Histoire de la Ville de la Rochelle et du Pays d'Aulnis, 1756, str. 40
 5. A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, tom II (F-PR), str. 2427.
 6. 7,0 7,1 Détail d'un texte
 7. http://fr.wikipedia.orgCertificat_d%27aptitude_au_professorat_de_l%27enseignement_du_second_degr%C3%A9
 8. 9,0 9,1 Prepausa De Reforma Der Estatut D’Autonomia De Catalonha
 9. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7T84-4M3C3K0-25B&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d951c41aab0a36199a0ba11a9230ada4 , Atlas języków zagrożonych sporządzony przez UNESCO klasyfikuje wszystkie sześć dialektów oksytańskiego jako zagrożone (gascoński, vivaroupenc) i poważnie zagrożone (owerniacki, langwedocki, limuzyński, prowansalski)
 10. http://sud.france3.fr/emissions/2617579-fr.php , Viure al País, z Tuluzy, France 3 Sud;
 11. http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=marseille_vaqui , Vaquí, z Montpelhièr , France 3 Sud;
 12. http://aquitaine.france3.fr/emissions/17391034-fr.php , Punt de vista, z Bordèu , France 3 Aquitaine


Inne hasła zawierające informacje o "Język oksytański":

Podróżnik ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Jonas Basanavičius ...

Szkoci ...

Wnioskowanie ...

Włosi ...

Nowa Anglia ...

Maine ...

Stanisław Hozjusz ...

Musical ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Język oksytański":

Rozprawa z rozprawką (plansza 7) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

019. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie