Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Języki słowiańskie

Języki słowiańskie

     Kraje w którym język zachodniosłowiański jest językiem narodowym

     Kraje w którym język wschodniosłowiański jest językiem narodowym

     Kraje w którym język południowosłowiański jest językiem narodowym

Rozprzestrzenienie języków słowiańskich w Europie
Przegląd języków słowiańskich w poszczególnych państwach
Mapa z 1869 roku

     Słowianie

Języki słowiańskiegrupa języków w obrębie rodziny języków indoeuropejskich (podrodzina bałtosłowiańska ). Składa się z trzech zespołów językowych: zachodnio- , wschodnio- i południowosłowiańskiego . Najstarsze zachowane manuskrypty z tekstami słowiańskimi pochodzą z X wieku . Do zapisu języków słowiańskich używane są lub były alfabety : głagolicki , cyrylicki i łaciński (w niewielkim zakresie również arabski ). Wywodzą się z języka prasłowiańskiego używanego przez dawnych Słowian , który uległ ostatecznemu rozbiciu na dialekty regionalne w wyniku ekspansji Słowian na Bałkany w VI wieku naszej ery.

Językami słowiańskimi posługuje się ponad 300 mln osób.

Na bazie języków słowiańskich powstały też sztuczne języki słowiańskie jak slovio, slovianski , meżduslavianski i glagolica, które w założeniu twórców powinny być zrozumiałe dla mówiących przynajmniej jednym językiem słowiańskim. Na podstawie wschodniosłowiańskich dialektów Syberii (z zapożyczeniami z języków tureckich oraz języka arabskiego ) opracowano sztuczny język syberyjski. Również oparte na językach słowiańskich są fikcyjne języki północnosłowiańskie oraz wenedyk , język romański, który przeszedł podobny rozwój jak polski.

Spis treści

Klasyfikacja języków słowiańskich[1]

języki indoeuropejskie
języki bałtosłowiańskie
języki słowiańskie (ok. 317 mln)
języki zachodniosłowiańskie (ok. 61 mln)
grupa lechicka, czyli języki lechickie
połabski
języki pomorskie (ok. 50 tys.)
kaszubski [2] (ok. 50 tys.)
polski (ok. 44 mln)
śląski [3] (ok. 0,2 mln)
grupa łużycka, czyli języki łużyckie (ok. 70 tys.)
ponaschemu
dolnołużycki (ok. 15 tys.)
górnołużycki (ok. 55 tys.)
wschodniołużycki
grupa czesko-słowacka
czeski (ok. 10 mln)
słowacki (ok. 5 mln)
knaan
języki południowosłowiańskie (ok. 29 mln)
grupa wschodnia (ok. 10 mln)
staro-cerkiewno-słowiański (starosłowiański)
cerkiewnosłowiański †*
bułgarski (ok. 8,5 mln)
macedoński (ok. 1,8 mln)
grupa zachodnia (ok. 19 mln)
słoweński (ok. 2 mln)
grupa serbsko-chorwacka
serbski (ok. 9 mln)
chorwacki (ok. 7 mln)
bośniacki (ok. 2 mln)
czarnogórski (ok. 0,5 mln)
języki wschodniosłowiańskie (ok. 210 mln)
ruski
starobiałoruski
białoruski (ok. 10 mln)
rosyjski (ok. 160 mln)
ukraiński (ok. 40 mln)
rusiński (ok. 0,61 mln)

Oznaczenia:

† – język wymarły lub dawne stadium historyczne języka dzisiejszego

†* – język dawny, ale zachowany tradycyjnie w liturgii, tekstach religijnych, filozoficznych lub naukowych

Wspólne cechy

 • wybitnie fleksyjna morfologia – większość języków słowiańskich ma 6 lub 7 przypadków
 • podział czasowników na dokonane i niedokonane (leksykalny aspekt )
 • obecność fonemicznej palatalizacji (znanej jako zmiękczenie)
 • skomplikowane zbitki spółgłoskowe, powstałe po zaniku jerów , np. w polskim wyrazie bezwzględny lub rosyjskim wstrjecza "spotkanie" (jednak np. w językach salisz występują jednak jeszcze bardziej skomplikowane zbitki)

Języki słowiańskie nie tylko mają bardzo podobną gramatykę, lecz wykazują również duże podobieństwo w słownictwie, co dowodzi że ich ostatni wspólny przodek – język prasłowiański istniał stosunkowo niedawno.

Niektóre mikrojęzyki słowiańskie


Istnieje też tendencja do wyodrębniania się kolejnych języków słowiańskich:

 • morawskiego – z języka czeskiego
 • śląskiego – z języka polskiego
 • laski [4] – z języka czeskiego
 • gwary podlaskie – z przejściowych dialektów białorusko-ukraińskich

Porównanie wybranych wyrazów w językach słowiańskich

prasłowiański rosyjski ukraiński białoruski polski śląski czeski słowacki słoweński serbski chorwacki bośniacki bułgarski macedoński
*ognьогонь (ogon')вогонь (vohon')агонь (ahon')ogieńůgiyńoheňoheňogenjогањ/oganjoganj/vatraoganjогън (ogan)оган/огин (ogan/ogin)
*rybaрыба (ryba)риба (ryba)рыба (ryba)rybafiszarybarybaribaриба/ribaribaribaриба (riba)риба (riba)
*gnězdoгнездо (gnezdo)гнiздо (hnizdo)гняздо (hnyazdo)gniazdogniozdohnízdohniezdognezdoгн(иј)ездо/gn(ij)ezdognijezdognijezdoгнездо (gnezdo)гнездо (gnezdo)
*okoглаз (glas)око (oko)вока (voka)okoůkookookookoоко/okookookoоко (oko)око (oko)

Przypisy

 1. Ethnologue report for Slavic
 2. przez część językoznawców uznawany za dialekt języka polskiego
 3. kwestia odrębności od języka polskiego jest sporna
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Dalewska-Greń H., Języki słowiańskie, PWN, Warszawa 2007, , str. 585-586

Zobacz też

Linki zewnętrzne

 • Slavonia – cechy charakterystyczne języków słowiańskich


Inne hasła zawierające informacje o "Języki słowiańskie":

Rodzimy Kościół Polski ...

Grenoble ...

Wittenberga ...

Szkoci ...

Włosi ...

Szkoła Rycerska ...

Baldassare Castiglione ...

Flins ...

Język prasłowiański języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian , z którego później wykształciły się poszczególne Języki słowiańskie . Za koniec istnienia języka prasłowiańskiego uznaje się przełom V i ...

Dożynki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Języki słowiańskie":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 13) ...

105. Zróżnicowanie kulturowe ludności świata (plansza 14) ...

003 b Rewolucja neolityczna (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie