Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Jonizacja

Jonizacja

Jonizacja – zjawisko powstawania jonu , czyli kationu bądź anionu , z obojętnego atomu lub cząsteczki .

Może się ona odbywać na kilka sposobów:

  • Na poziomie atomowym:

W ten sposób powstają wolne jony dodatnie i swobodne elektrony , które przyłączając się do obojętnych atomów tworzą jony ujemne;

  • Na poziomie cząsteczki:
  • poprzez rozpad wiązań chemicznych , w wyniku czego jedna część cząsteczki zachowuje oba elektrony wcześniej uczestniczące w wiązaniu; jeśli taki rozpad następuje pod wpływem rozpuszczalnika , to nosi on nazwę dysocjacji elektrolitycznej – w ten sposób powstają luźne pary jonowe ;
  • poprzez reakcję chemiczną, w której jedna cząsteczka ( donor ) dostarcza elektrony drugiej ( akceptor ), jednak nie ulegają przy tym rozbiciu żadne wiązania – nazywa się to jonizacją chemiczną – w ten sposób również powstają luźne pary jonowe;

Z jonizacją związane jest zjawisko rekombinacji , czyli proces odwrotny, polegający na zobojętnianiu jonów. Przebiega przez połączenie swobodnych elektronów z jonami dodatnimi, na łączeniu się jonów o przeciwnych znakach w obojętne cząsteczki. W warunkach równowagi tempo jonizacji jest równe tempu rekombinacji, co powoduje utrzymywanie się stałego stopnia jonizacji danego ośrodka.

Energia jonizacji

Energia potrzebna do jednostkowej jonizacji atomu, tzn. oderwania jednego elektronu z atomu, maleje ze wzrostem numeru okresu (większa odległość od jądra i słabsze siły przyciągania elektronu z powłoki walencyjnej), a generalnie (z licznymi wyjątkami, biorąc pod uwagę kolejne wartości) rośnie wraz ze wzrostem numeru grupy.


Inne hasła zawierające informacje o "Jonizacja":

Fosforylacja oksydacyjna ...

Jonizacja Jonizacja – zjawisko powstawania jonu , czyli kationu bądź anionu , z obojętnego atomu ...

Spektrometria mas ...

Detektory promieniowania jonizującego ...

Promieniowanie gamma ...

Orbital ...

Promieniowanie alfa ...

Spektroskopia strat energii elektronów EELS ...

Energia jonizacji ...

Mion ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Jonizacja":

Białka (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie