Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kalwinizm

kalwinizm to jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Kalwinizm wywodzi się z reformacji szwajcarskiej, której działaczem był m.in. Huldrych Zwingli. Ostateczną postać nadał jej Jan Kalwin. Kalwinizm odegrał znaczną rolę w formowaniu się wielu ruchów protestanckich: purytanów, hugenotów, anabaptystów, szkockich prezbiterian. Obecnie stanowi dominujące wyznanie w Szkocji, oraz wielu kantonach Szwajcarii. Ponadto najwięcej osób wyznaje kalwinizm w Republice Południowej Afryki, Niemczech i w USA. Do lat 60. XX wieku był dominującym wyznaniem w Holandii. W Polsce liczy blisko 4000 wyznawców, zrzeszonych w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP, Kościele Dobrego Pasterza oraz w Konfederacji Kościołów Reformowanych. Doktryna

Kalwin oparł swoją doktrynę na Biblii uznając, że tradycja podlega stałej rewizji (ecclesia reformata et semper reformanda). Jej centralnym punktem była nauka o predestynacji, wedle której ludzie od chwili urodzenia są przeznaczeni przez Boga albo do zbawienia, albo do potępienia. Bóg dokonał tego wyboru przed stworzeniem świata i nie będzie on zmieniony. Spełnianie dobrych uczynków jest wyłącznie dowodem, że należymy do grona wybranych przez Boga. Również powodzenie w biznesie i w życiu jest dowodem łaski Bożej. Teologia kalwińska inspirowała się poglądami św. Augustyna.

Kalwinizm surowo podchodził do wszelkich ozdób, zabaw, tańców, gier hazardowych. W kościołach nie umieszczano obrazów ani rzeźb. Kult koncentrował się wokół czytań biblijnych. Obowiązywała praktyka chrztu niemowląt.

Według Maksa Webera chęć udowodnienia przynależności do grupy, która zostanie zbawiona motywowała ludzi do wytężonej pracy, czym przyczyniła się do rozwoju kapitalizmu.


Inne hasła zawierające informacje o "kalwinizm":

Biskup ...

XVI wiek ...

Zygmunt III Waza ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary dokumenty doktrynalne: Wyznanie augsburskie ( luteranizm ), Wyznanie helweckie czy w Polsce Wyznanie sandomierskie ( kalwinizm ) oraz Trzydzieści dziewięć artykułów westminsterskich ( anglikanizm ). Wyznania te stanowią ponowne odczytanie ...

Chrześcijaństwo trzy wielkie nurty chrześcijaństwa: katolicyzm , prawosławie i tradycyjne wyznania protestanckie , jak luteranizm , kalwinizm , anglikanizm przyjmują nauczanie chrystologiczne i trynitarne pierwszych siedmiu soborów powszechnych za ...

Szkocja Anglicy , inni PKB ( PPP ) ( 2006 ) • całkowite  • na osobę194 mld USD ▲39 680 USD ▲ Jednostka monetarna funt szterling (GBP, £) Religia dominująca kalwinizm ( Kościół Szkocji ) Strefa czasowa UTC 0 Kod telefoniczny 44Mapa Szkocji Gorzelnia whisky w DufftownPodział administracyjny Ben Nevis , ...

Święte Oficjum ...

Andrzej Lipski ...

Andrzej Zebrzydowski do Bari .Sprawowanie przez niego biskupstwa nastąpiło w okresie masowego przechodzenia szlachty na kalwinizm a mieszczaństwa na luteranizm . Oburzony na króla Zygmunta II Augusta iż ...

Szczebrzeszyn ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kalwinizm":

109 Zróżnicowanie religijne i kulturowe Rzeczpospolitej (plansza 5) części szlachty polskiej, szczególnie w Małopolsce oraz na Litwie uznaniem cieszył się kalwinizm. W Rzeczpospolitej reformacja nie odniosła sukcesu. Polacy i Litwini zostali przy ...

111 Rewolucja w Anglii (plansza 4) ...

115b Polityka ostatnich Jagiellonów. Pierwsze bezkrólewia. (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie