Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kanclerz wielki koronny

Kanclerz wielki koronny

Kanclerz wielki koronny – w dawnej Polsce : urzędnik kierujący kancelarią monarchy oraz odpowiadający za politykę zagraniczną. Urząd ten pojawił się na początku XII wieku i był sprawowany przez osobę duchowną. W czasie rozbicia dzielnicowego każdy władca miał własnego kanclerza; po zjednoczeniu kanclerz krakowski wypierał kanclerzy ziemskich (urzędy te zanikły do XV wieku ).

kanclerz wielki koronny przed królem Polski

Później urzędnik ten zwany był kanclerzem Królestwa Polskiego, jeszcze później kanclerzem koronnym. Po unii lubelskiej istniał osobny kanclerz dla Litwy . Utarło się, iż kanclerz koronny kieruje polityką zagraniczną wobec państw Europy Zachodniej , zaś kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec Rosji . Kanclerz koronny był pierwszym urzędnikiem państwa dbającym o praworządność i pilnującym by król przestrzegał praw i zachowywał pacta conventa . Przewodził także sądowi królewskiemu - Asesorii . Był czasem nazywany pieczętarzem, od pieczęci, którymi uwierzytelniał dokumenty. Zastępca kanclerza nosił tytuł podkanclerzego ; mieli identyczny zakres uprawnień a faktyczny podział wpływów między kanclerzem a podkanclerzym zależała od aktualnych konfiguracji politycznych. W epoce nowożytnej jeden z kanclerzy był duchownym, a jeden świeckim. Urząd istniał do końca Polski szlacheckiej (a dokładniej do 1795 roku).

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Kanclerz wielki koronny":

Adwentyzm ...

I wiek ...

Brno ...

Uznam ...

Vytautas Landsbergis ...

Władysław Komar ...

1484 ...

1499 w Wilnie (między Koroną a Litwą ). Urodzili się 15 stycznia – Samuel Maciejowski , Kanclerz wielki koronny, biskup krakowski (data sporna lub przybliżona) (zm. 1550 ) 31 marca ...

Iwan IV Groźny ...

XVI wiek - hiszpański żołnierz i założyciel Jezuitów. Ł Jan Łaski ( 1456 - 1531 ) - prymas Polski, Kanclerz wielki koronny, autor Statutów Łaskiego Jan Łaski ( 1499 - 1560 ) - duchowny katolicki, potem ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kanclerz wielki koronny":

010c. Rzym (plansza 12) ...

010b. Rzym (plansza 19) ...

010c. Rzym (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie