Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Kijów

Kijów - (ukr. Київ – Kyjiw) – stolica i zarazem największe miasto Ukrainy. Kijów położony jest nad rzeką Dniepr.

Państwo Ukraina
Powierzchnia 839 km²
Liczba ludności 2 744 384
Historia

Kijów został założony na początku V wieku jako placówka handlowa na szlaku łączącym Konstantynopol ze Skandynawią. W IX wieku znany jako Könugard był centrum normańskiego handlu na Rusi. Był jednocześnie głównym składem daniny, ściąganej przez Normanów z plemion ruskich. Stąd Normanowie spławiali towary i niewolników szlakiem greckim w dół Dniepru na Morze Czarne.[1] Według starej, zapisanej już w VIII wieku legendy, nazwa miasta wywodzi się od imienia pierwszego legendarnego księcia ruskiego – Kija. Naukowcy widzą w niej jednak raczej związek ze źródłosłowem: Kujaw związanym z Kuciem, co znajduje potwierdzenie w źródłach arabskich, nazywających Kijów: Kujawią lub Kujabem.

W Rusi Kijowskiej

W 882 roku zdobyty przez Olega Mądrego, który przeniósł do Kijowa swoją siedzibę z Nowogrodu Wielkiego. W 988 lub 989 roku miał miejsce chrzest Włodzimierza Wielkiego w Kijowie uznawany symbolicznie za chrzest Rusi. 14 sierpnia 1018 roku Bolesław Chrobry zdobył Kijów podczas Wyprawy kijowskiej, osadzając na tronie Rusi swojego zięcia Światopełka i pozostał w nim przez kilka miesięcy. Pod koniec IX wieku Kijów został stolicą Rusi Kijowskiej. W 1069 roku Kijów został zdobyty przez Bolesława Śmiałego w celu osadzenia w nim na tronie Izjasława I. Król Bolesław Śmiały zdobył miasto także w 1077 roku. W 1169 roku rolę Kijowa jako stolicy Rusi Kijowskiej przejął Włodzimierz nad Klaźmą. W 1234 roku katolickim biskupem Kijowa (misyjnym biskupem dla Rusi) został Gerard. W tym czasie swój konwent rozbudowali w mieście dominikanie. W 1240 miasto zostało najechane przez Tatarów i ośrodek ruskiej państwowości przeniósł się do Rusi Halicko-Wołyńskiej.

W Wielkim Księstwie Litewskim i Koronie Polskiej W 1363 książę litewski Olgierd Giedyminowicz włączył Kijów do Wielkiego Księstwa Litewskiego i osadził w mieście swojego syna Włodzimierza. Litwini pierwszy drewniany zamek zbudowali na Górze Zamkowej w latach 1370-1380. Po 1387 roku do miasta wrócił zakon dominikanów, którzy rozpoczęli budowę katedry katolickiej. W 1397 roku Kijów stał się siedzibą diecezji katolickiej. W 1482 roku miasto najechali Tatarzy. W 1494 roku król Polski Aleksander Jagiellończyk nadał miastu prawa magdeburskie. W 1535 roku horodniczy Iwan Służka rozbudował zamek w Kijowie.

Miasto po unii lubelskiej w (1569) roku zostało włączone do Korony Polskiej i stało się stolicą województwa kijowskiego w prowincji małopolskiej. W 1648 zostało opanowane przez Kozaków Chmielnickiego, miasto odzyskał Janusz Radziwiłł w 1651 roku po zwycięstwie nad Kozakami w bitwie pod Łojowem, jednak sytuacja zmieniła się po Ugodzie Perejesławskiej, w której Bohdan Chmielnicki oddał ówczesną lewobrzeżną Ukrainę i Kijów carowi Rosji.

W Rosji i ZSRR

Piłsudski i Petlura Kijów 1920

Na mocy Rozejmu andruszowskiego w 1667 roku Rzeczpospolita przyznała czasowo prawa Rosji do Kijowa, a w 1686 roku na mocy traktatu Grzymułtowskiego miasto oficjalnie zostało przyznane Rosji, pomimo tego do końca I Rzeczpospolitej w tytulaturze państwowej istniało województwo kijowskie, którego faktyczną stolicą (w związku z opanowaniem Kijowa przez Rosjan) był Żytomierz. W XVIII i XIX wieku Kijów był ważnym węzłem komunikacyjnym i ośrodkiem wojskowym Rosji, podlegał z tego powodu intensywnej wymianie kulturowej między narodami słowiańskimi a innymi narodami zamieszkującymi Imperium Rosyjskie. Na początku XX wieku większość w Kijowie stanowili Rosjanie. W 1918 w Kijowie ogłoszono stworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej i stoczone ciężkie boje z bolszewikami, w których brała udział 3. Armia Wojska Polskiego, która, w porozumieniu z atamanem Symonem Petlurą, wkroczyła do miasta 7 maja 1920 roku w czasie Wyprawy kijowskiej 1920 roku i pozostały w nim do 13 czerwca. Bolszewicy ostatecznie zdobyli miasto w 1920. W 1934 do Kijowa przeniesiona została z Charkowa stolica Ukraińskiej SRR. Po II wojnie światowej miasto zostało ważnym ośrodkiem przemysłowym i naukowym, od końca lat 50. było również głównym ośrodkiem ukraińskich dysydentów poza zachodnią Ukrainą.

Na Ukrainie

Od 1991 Kijów jest stolicą niepodległej Ukrainy. W tym też roku został siedzibą katolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej obrządku łacińskiego.

Gospodarka

W Kijowie zlokalizowany jest głównie przemysł: maszynowy, środków transportu (stoczniowy), elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny, lekki i spożywczy. Miasto jest gospodarzem międzynarodowych targów. Ważny węzeł komunikacyjny. Kijów posiada też międzynarodowy port lotniczy i trzy linie metra o łącznej długości 59 km (45 stacji).


Inne hasła zawierające informacje o "Kijów":

Odense ...

Tampere ...

Augustinas Voldemaras ...

Wielkie Księstwo Moskiewskie ...

Stepan Bandera ...

1667 ...

Małopolska Droga św. Jakuba ...

Jacek Odrowąż Hiacynta - obraz A. Carraciego Według legendy , w 1241 roku, gdy napadli na Kijów Tatarzy, w mieście zapanowała panika. Jacek odprawiał w tym czasie Mszę ...

Igor Sikorski ...

Wrocław ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kijów":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 3) src="https://szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/2125/Tukhachevsky-mikhail.jpg" align=right hspace=10> Wojna polsko - bolszewicka Latem 1919 r. Armia Czerwona zajęła Kijów. To przesądziło sprawę o decyzji o ofensywie. 21 kwietnia 1920 r. ...

032 Najazdy mongolskie w XIII w. (plansza 9) ...

119b Wojny XVII w. i ich konsekwencje (plansza 15) Marcjan Ogiński. Jego treść stanowił traktat z Andruszowa, a dodatkowo odebrał Polsce Kijów. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie